Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Co znaczy słowo działkowców ?

20 października br., położono kamień węgielny pod przyszły dom działkowca w ROD im. „Dolinka”, a już 1 grudnia br. zebrała się grupa entuzjastów, która z satysfakcją oglądała swoje dzieło - surowy stan budynku. Pewnie, że to nie koniec budowy, ale zaprezentowany obiekt w stanie surowym pozwala każdemu stwierdzić, że słowa wypowiedziane na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nie były rzucone na wiatr. Fakt ten jest szczególnie budujący w sytuacji, gdy wokół ogrodów tyle zamieszania i niepewności. Fakt ten dowodzi wiary w przyszłość i siłę organizacji w każdych warunkach.

Czytaj więcej...

Walka o ogrody trwa

Stargardzie jest ponad 5200 działkowców. W skali województwa więcej osób uprawia ogrody tylko w Szczecinie.

- Nieprawdą jest, że są to tylko emeryci i renciści. Nie brakuje też młodych ludzi. Dla wielu osób to wręcz całe ży¬cie. Obserwuję ludzi starszych. Oni są bardzo związani z kawałkiem ziemi. Przyjeżdżają nawet w czasie deszczu i śniegu. Doglądają i dzięki temu odrywająsię od codzienności. Widzę też, że między działkowcami zawierają się znajomości, a nawet przyjaźnie - mówi Zbigniew Baran, prezes zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 4 Marca w Stargardzie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z działkowcami z Łobza i okolic na temat obywatelskiego projektu ustawy

Spotkanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy odbyło się w dniu 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Łobzie dzięki życzliwości lokalnych władz.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele magistratu, zastępca Burmistrza Łobza Ireneusz Kabat, przedstawiciele wszystkich ogrodów z Łobza i okolic oraz przedstawiciele prasy – Nowy Tygodnik Łobeski oraz Kurier Szczeciński. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz ulotki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes ROD „XXX Lecia” w Łobzie oraz członek Okręgowego Zarządu w Szczecinie Teresa Smolich witając obecnych tłumnie zebranych działkowców, przedstawicieli okolicznych władz oraz przedstawicieli OZ w Szczecinie Dyrektora Biura Tomasza Olkuskiego i prawnika Michała Terę.
Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, Tomasz Olkuski, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynące z tego zagrożenia i obawy. Następnie przystąpił do zaprezentowania założeń obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Olkuski zwrócił szczególną uwagę na rozwiązania zaproponowane w projekcie tj. zachowanie praw nabytych przez działkowców, zwolnienia podatkowe, wolność zrzeszania się, wprowadzenie umowy dzierżawy działkowej, brak konieczności bycia członkiem stowarzyszenia. Przedstawiona została nadto sytuacja ogrodnictwa polskiego na tle europejskim. Wystąpienie Tomasza Olkuskiego zostało przyjęte powszechną akceptacją zebranych na Sali działkowców oraz przedstawicieli magistratu.

Czytaj więcej...

Wiecha zawisła na dworku działkowców

Tylko miesiąca potrzebowali budowniczy, by dworek szlachecki w stanie surowym był gotowy. Działkowcy szczecińscy z ROD "Dolinka" wbrew wizjom polityków o stagnacji gospodarczej wznoszą swoją siedzibę.

Bez pompy działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Dolinka” w Szczecinie zawiesili wiechę na przyszłej swojej siedzibie. W październiku pisaliśmy o akcie erekcyjnym, a już stoją mury i konstrukcja dachu. Takiego tempa budowy mógłby im pozazdrościć nie jeden developer, nie wspominając już o szczecińskich magistrackich inwestycjach.

- Niech sobie malkontenci narzekają, że gospodarka upada, że świat się wali i tylko zamknąć się w domu i umierać – żartował podczas skromnej uroczystości Tadeusz Jarzębak, prezes zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Związku Działkowców. – Nasi działkowcy pokazują, że wszystko zależy od człowieka, zwykłego człowieka, a nie od "interesownych” polityków. Jak się chce i czegoś pragnie, wspólnie można zrealizować marzenia.

Czytaj więcej...

Spotkanie z działkowcami w Choszcznie

W sali Domu Kultury w Choszcznie, 28 listopada br. spotkali się działkowcy choszczeńskich ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z ogólną sytuacją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz przygotowanym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zapewni ogrodom stabilną przyszłość a działkowcom korzystne zapisy uprawniające ich do swobodnego korzystania z działki.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia. W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście:

• Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna,
• Alina Dachowska - w imieniu Starosty Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
• Krystyna Wiśniewska – Bugaj – klub PO, Radna Sejmiku Województwa,
• Eugeniusz Nykiel – klub SLD,

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura OZ Tomasz Olkuski oraz Radca Prawny OZ Piotr Kapiński. O godz. 12.30 organizator spotkania Antoni Czachowicz Prezes ROD „Pionier” oraz członek Okręgowego Zarządu rozpoczął spotkanie witając wszystkich przybyłych działkowców, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu.
Ze względu na ograniczony czas w pierwszej kolejności o zabranie głosu poprosił burmistrz Choszczna. W swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca pomiędzy Gminą a ogrodami układa się dobrze. Nie widzi potrzeby zmian w ich funkcjonowaniu oraz likwidacji ogrodów na terenie Choszczna. 

Czytaj więcej...

Delegacja działkowców u posła Arkadiusza Litwińskiego

27 listopada 2012 roku, 5-cio osobowa delegacja ROD z Szczecina spotkała się z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. Prezes OZ Tadeusz Jarzębak,  przedstawił temat przewodni tego spotkania, tj. aktualną sytuację działkowców,  ogrodów, Związku oraz prowadzonej pracy - popularyzacji obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Wręczono Panu Posłowi obywatelski projekt ustawy i zwrócono się z prośbą o wsparcie naszych działań, oraz zgłoszonego projektu do Marszałka Sejmu przez Platformę Obywatelską. 

Czytaj więcej...

Trzydzieści lat minęło - feta na działkach

Rodzinne Ogrody Działkowe im. Spółdzielców w Policach mają już 30 lat. Z tej okazji działkowcy urządzili mały festyn. A teraz marzą, aby w spokoju przetrwać do kolejnej okrągłej rocznicy.
 
Pomysł utworzenia ogródków działkowych zrodził się w 1981 r. na zebraniu członków związków zawodowych Spółdzielni Pracy „CHEMIK". W marcu 1982 r. sporządzono plan, wypalikowano działki i alejki. Położony pomiędzy obecnymi ulicami Tanowską i Kuźnicką, przy drodze do Zakładów Chemicznych teren wielkości około 4 ha podzielono na 110 działek wielkości od 300 do 400 mkw, i ogłoszono zapisy. W kwietniu 1982 r. wybrano pierwszy zarząd. Jego prezesem został Ryszard Prusak.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze spotkania na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III w Świnoujściu

Spotkanie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r. a dotyczącym zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III w Świnoujściu obejmującego m.in. ROD „Paprotna”, ROD „Nad Zalewem”, ROD „Olszynka, ROD „Obrońców Wybrzeża”, ROD „Granica”, ROD „Zdrój”, ROD „Maliniak”, było wywołane licznymi wnioskami OZ w Szczecinie o dokonanie zmian w tym planie głównie w zakresie zniesienia rzędnej posadowienia dla altan na wysokości 1,8 m ponad poziomem morza. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele magistratu, radni Świnoujścia, zastępca prezydenta Barbara Michalska, przedstawiciele wszystkich zainteresowanych ogrodów oraz PZD OZ w Szczecinie a także Anna Sokołowska, Bogdan Kosmowski i Michał Sikorski, którzy przygotowują nowy plan.

Czytaj więcej...

SLD złożył w Sejmie projekt ustawy dla działkowców

Klub Sojuszu złożył w czwartek projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Cele projektu: - Po pierwsze wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tzn. usuwa te wszystkie artykuły, które zostały zakwestionowane, a po drugie, tworzy gwarancje prawne i finansowe dla rozwoju i trwania ogrodów działkowych - tłumaczył na konferencji szef SLD Leszek Miller.

Były premier podkreślił, że ogrody działkowe zwłaszcza w wielkich miastach spełniają wiele funkcji: rekreacyjnych, "zielonych płuc miasta", a także są miejscem pozyskiwania "zdrowej i taniej żywności". - W Sejmie wielokrotnie zgłaszano rozmaite inicjatywy, które szły w kierunku likwidacji ogrodów działkowych wspierane przez potężne grupy biznesowe, finansowe, deweloperów, którzy na atrakcyjnych rejonach chcieliby zapewne prowadzić jakąś działalność inwestycyjną i zamiast działek mielibyśmy nowe wysokościowce, apartamentowce, czy centra handlowe - mówił szef Sojuszu. I dodał: - My zdecydowanie przeciwstawiamy się jakimkolwiek próbom likwidacji ogrodów działkowych.
 
W projekcie SLD wykreślonych zostało m.in. 11 artykułów dotyczących Polskiego Związku Działkowców. Wprowadzona została m.in. nowa definicja rodzinnego ogrodu działkowego (ROD), tak by dać możliwość zarządzania ogrodami nie tylko PZD, ale i innym związkom zrzeszającym działkowców.
W zakwestionowanej przez Trybunał ustawie ogród zdefiniowano jako "wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania". Według projektu SLD, ogrodem takim jest natomiast "wydzielony obszar gruntu będący we władaniu organizacji pozarządowej", której celem jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
Projekt SLD przewiduje też, że stanowiące własność Skarbu Państwa grunty, przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe lub będące dotychczas w użytkowaniu PZD podlegałyby komunalizacji na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd mógłby z kolei przekazać grunty, na których znajdują się ogrody działkowe, w użytkowanie organizacji pozarządowej, np. związkowi zrzeszającemu działkowców.
Organizacja ta miałaby natomiast prawo podziału terenu, który użytkuje jako ROD, na działki oraz zagospodarowania go. Mogłaby też ustanowić w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki. Z użytkownikiem działki z kolei organizacja spisywałaby umowę cywilnoprawną w formie aktu notarialnego, jeśli grunty wchodzące w skład ROD znajdują się w jej użytkowaniu wieczystym lub stanowią jej własność.
Organizacje użytkujące rodzinne ogrody działkowe byłyby zwolnione od podatków i opłat.
 
Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego - w myśl propozycji SLD - wymagałaby przeprowadzenia konsultacji z władzami jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy), na której terenie się znajduje. W zakwestionowanej przez TK ustawie konieczna była do tego zgoda PZD.
Podmiot, w którego interesie nastąpiłaby likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, np. gmina, zobowiązany byłby wypłacić odszkodowanie zarówno podmiotowi użytkującemu grunt - np. związkowi zrzeszającemu działkowców- jak i osobom, którym podmiot ten przyznał użytkowanie działki.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy ponad 966 tys. działek o łącznej powierzchni ponad 43 tys. hektarów. Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, przyjmuje się, że z działek korzysta dziś blisko cztery miliony Polaków.

Nadzieja - obawy i niepewność

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Świnoujścia, 16 listopada br. spotkali się działkowcy świnoujskich ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z ogólną sytuacją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działaniem Związku w kierunku zapewnienia ogrodom stabilnej przyszłości a działkowcom korzystnych zapisów ustawy uprawniających ich do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia. W czasie obrad obecny był Prezydent Miasta Świnoujścia - Janusz Żmurkiewicz, Przewodnicząca Powiatowej Rady SLD Joanna Agatowska oraz przedstawiciel policji Remigiusz Mysza. Pomimo, że obszerna sala była przygotowana na dużą ilość gości, to wielu z nich zajmowało miejsca na dodatkowych krzesłach.

Czytaj więcej...

Działkowcy potrzebują wsparcia - teraz czas na podpisy...

Nie bez kłopotów, ale udało się w końcu działkowcom zatwierdzić u marszałek sejmu projekt nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Teraz, by został on rozpatrzony przez Sejm, potrzeba 100 tysięcy podpisów popierających tę inicjatywę.

Projekt jest odpowiedzią na lipcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który podważył funkcjonujące dotąd prawo. Wyrok ten oznacza również konieczność uchwalenia innej ustawy w ciągu następnych osiemnastu miesięcy.

Czytaj więcej...

Odwiedź nową stronę internetową Komitetu

Pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana bedzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów. Liczba ta wyświetlana jest po prawej stronie serwisu, tak by każdy odwiedzający mógł bez problemu i szukania po stronie obserwować rosnącą ilość zebranych podpisów.


Na starcie mamy 1280 podpisów. Są to podpisy, które zostały zebrane i dołączone, zgodnie z obowiązującym prawem, do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, którego Przewodniczący złożył u Marszałek Sejmu. Zebrane wówczas podpisy liczą się już na poczet wymaganych 100tys. podpisów, które Komitet musi zebrać, by projekt ten mógł być procedowany w Sejmie jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Ponadto na stronie www.ocalmyogrody.pl zamieszczane będą kompleksowe wiadomości z przebiegu walki o rozwiązania prawne gwarantujące przyszłość ogrodów w Polsce. Jeśli chcesz wspomóc nas w tej walce, możesz wprost z naszej głównej strony wysłać list do posłów i senatorów z twojego województwa. Po prawej stronie, pod licznikiem informującym o ilości zebranych podpisów, znajdziesz zakładkę „Poprzyj nas – Wyślij list do posłów i senatorów”. Po kliknięciu w tę ikonkę pojawi się mapa Polski. Po wybraniu województwa poprzez kliknięcie myszką, otworzy się gotowa treść listu. Wystarczy, ze wpiszesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Aby wysłać petycję do parlamentarzystów musisz koniecznie przepisać kod (literowo-cyfrowy), który znajduje się pod treścią listu (zabezpiecza przed spamem), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ. Taka forma wsparcia zajmie ci dosłownie kilkanaście sekund, zachęcamy więc gorąco do wysyłania listów parlamentarzystom. To w ich rękach leżą dalsze losy ogrodów i działkowców.

W serwisie można znaleźć najistotniejsze informacje na temat projektu ustawy o rod, a więc dlaczego w ogóle powstał i co jest jego zasadniczą treścią. W zakładce „O projekcie”, która znajduje się w menu, znajdziemy przede wszystkim projekt ustawy o rod i jego uzasadnienie. Zespół Komitetu przygotował także przewodnik po projekcie – w syntetyczny sposób przedstawia on najważniejsze zagadnienia projektu ustawy, wyjaśnia sytuację ogrodów po uchwaleniu proponowanej ustawy, jak i to, co będzie, jeżeli Sejm nie uchwali nowego prawa. Są to odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się wśród działkowców podczas debaty nad tym projektem.

Kolejna zakładka w menu – „Kim jesteśmy?” to krótka informacja o tym kto reprezentuje Komitet Inicjatyw Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, jakie są ustawowe zadania tego Komitetu oraz dlaczego istnieje konieczność pilnego wprowadzenia w życie nowych mechanizmów prawnych dla zabezpieczenia praw działkowców i ogrodów.

Nie zabrakło także informacji o tym, w jaki sposób można wspomóc działania Komitetu. W zakładce „Przyłącz się” można zapoznać się z informacją, jak złożyć swój podpis pod projektem ustawy, ale też jak zbierać podpisy wśród innych ludzi (rodziny, sąsiadów, przyjaciół) i jakie są najważniejsze zasady, których nie można w tym wypadku zlekceważyć. Formularze z zebranymi podpisami składać można w Okręgowych Zarządach PZD. Listę punktów wraz z adresami i telefonami znajdziecie na podstronie „Tu zbieramy podpisy”. Dla wszystkich zainteresowanych wsparciem tej inicjatywy i pomocą w zbieraniu podpisów, przygotowana jest podstrona z plikami, które trzeba ściągnąć na swój komputer, a następnie można powielać i rozpowszechniać. Wszelkie materiały informacyjne i reklamowe dostępne są w zakładce menu „Do pobrania”.

Szczególnie cieszy fakt, że inicjatywa ta spotkała się z ogromną popularnością wśród społeczności działkowej. Działkowcy zapewniają o swoim poparciu dla projektu ustawy o rod i dla rozwiązań w nim zawartych, poprzez setki listów, które wysyłają. Ich treść w oryginale zamieszczamy w zakładce „Wspierają projekt”. Czekamy na kolejne listy wsparcia, nie tylko od działkowców, ale od wszystkich obywateli, którym zależy na zachowaniu zieleni i ogrodów w miastach.

W zakładce „Kontakt” znajdują się dane adresowe, pod które należy wysyłać podpisy swoje lub te zebrane przez nas wśród obywateli. W razie wszelkich wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Komitetem. Adres e-mail znajduje się na wskazanej podstronie.

Na końcu strony zamieściliśmy też licznik odliczający czas, który pozostał do końca terminu zbierania podpisów. Przypominamy, że mamy na to zaledwie 3 miesiące od wydania postanowienia przez Marszałek Sejmu o rejestracji Komitetu. Dni szybko mijają, dlatego nie warto czekać. Zachęcamy do tego, by jak najszybciej wyrazić swoje poparcie i złożyć swój podpis pod projektem ustawy. To od ciebie zależy, czy ten projekt znajdzie się w Sejmie. Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu!

Zapraszamy: http://www.ocalmyogrody.pl/

Zbieramy podpisy pod projektem ustawy

Reprezentanci społeczności działkowej ruszyli w dniach 16-17 listopada 2012 roku na ulice Szczecina, aby zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zbiórka uliczna odbyła się na najbardziej znanych i uczęszczanych ulicach Szczecina (Aleja Wyzwolenia, okolice Parku Kasprowicza-Jasne Błonia, okolice targowiska Manhattan, Plac Kościuszki, okolice Turzynu oraz ul. Milczańska).

Mimo niesprzyjającej pogody wolontariusze (z ROD „Mieszka I”: Józef Kościołek, Wiesława Szebesta, Wincenty Piórkoś; z ROD „Transportowiec”: Zygmunt Górczyński, Elżbieta Kucman, Dorota Glińska oraz pracownicy biura OZ) zbierali podpisy na ulicach miasta Szczecina. Udzielali oni informacji o projekcie ustawy, o zapisach w nim zawartych, odpowiadali na pytania. 

Poparcie udzielone działkowcom jest sukcesem całych społeczności lokalnych i wyrazem tego, jak ogrody są potrzebne w miastach. Zgłaszajmy się po listy do zarządów ROD i do Okręgowego Zarządu oraz zbierajmy podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Apel do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

W związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który w dniu dzisiejszym rozpoczyna swą działalność, Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Głos w dyskusji o tradycji w ogrodach i kulturze współżycia

Czekająca nas wymuszona zmiana ustawy o ogrodach oraz posiadane doświadczenie życiowe podpowiada, że powinniśmy bardziej powrócić do korzeni i przypomnieć najmłodszym działkowcom najważniejsze elementy historii i tradycji.   

Siła tradycji działkowców jest nie do pokonania.  Bo tradycja zawsze była, jest i jeszcze bardzo długo będzie podstawą, na której opiera się wszystko, co z działkami jest związane. Taka jest ludzka natura i oczywiście siła tradycji, która liczy już dobre 115 lat – czyli więcej niż wiekowa. Tradycja a z niej wszystko się u działkowców z życia swój początek brało i wokół niej się obracało i obraca.

Czytaj więcej...

Potrzeba dialogu

Przedstawicieli działkowców przyjął w dniu 12.11.2012 roku, w swoim biurze w Stargardzie Szczecińskim, Senator Sławomir Preiss (PO), który jako jeden z pierwszych odpowiedział na prośbę Okręgowego Zarządu, wystosowaną o możliwość spotkania się działkowców z wszystkimi parlamentarzystami z terenu szczecińskiego okręgu PZD.
Pan senator przyjął delegację działkowców w sposób bezceremonialny i ciepły, od samego początku wprowadzając kameralny nastrój.

Czytaj więcej...

Wielka Ojczyzna i jej problemy, a problemy małych ojczyzn

Słuchając z uwagą wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu obchodów Dnia Niepodległości o jedności i nie marnowaniu sił na tworzenie podziałów społecznych, które mogą drogo kosztować nasz naród, zrodziła się refleksja - a jak to się przekłada na język działkowców.

Zdarzają się i na naszym podwórku pogłosy o dezintegracji, o próbach wyłamywania się ze wspólnego celu, jakim jest dobro ogrodów a przez nie  dobro nas samych. Jeżeli tego ktoś nie rozumie, to nasze sprawy mogą potoczyć się również w kierunku odwrotnym do pożądanego.

Można mieć różne poglądy i inne spojrzenie, nie zdając sobie z tego nawet sprawy, jeżeli spogląda się przez zawężony, własny interes a nie interes ogółu. Nie dobre są oznaki każdego przejawu rozbijania jedności, zarówno w skali całego Kraju, jak też w skali poszczególnych mniejszych organizmów.
Jeżeli u Polaków rodzi się jedność tzw. małych ojczyzn, ma również to znaczące przełożenie na jedność w skali całego Państwa. Uznawanie poglądów innych niż nasze, cechuje ludzi rozsądnych.  Dialog i zrozumienie, którego tak często nam brakuje jest jedyną drogą do sukcesu. O tym muszą pamiętać wszyscy, mali i wielcy. Inaczej grozi nam utrata wartości najcenniejszej tj. wzajemnego poszanowania i zaufania.

Warto w tych szczególnych momentach zastanowić się nad tym poważnie.

Już zbieramy podpisy pod projektem Ustawy o ROD

W dniu 08.11.2012 wydaniu „Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Oznacza to, że od dziś Komitet ma pełne prawo, by zbierać podpisy pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. Listę, na której można złożyć  swój podpis, zamieszczamy poniżej. Należy ją wydrukować i podpisać - podając swoje imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania, a następnie należy przekazać dokument (osobiście lub pocztą) do biura Komitetu (ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa) lub do najbliższego Okręgowego Zarządu (adresy OZ).

Czytaj więcej...

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W dniu 6 listopada br. pełnomocnik Komitetu został poinformowany o tym, że dzień wcześniej (tj. 5 listopada br.) Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku o nabyciu osobowości prawnej, swoim adresie oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt. Z tego względu Komitet niezwłocznie poinformuje o fakcie dokonanego ogłoszenia, żeby jak najszybciej przystąpić do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.   

Aby projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu; termin ten upływa więc 5 lutego 2013 r.

Przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD

Poniżej prezentujemy przewodnik po ustawie o rod, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia, jakie znalazły się w nowym projekcie działkowej ustawy.


Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przeszło połowę artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wynikało to z tego, że podważył praktycznie każdy zapis, w którym znalazło się określenie „Polski Związek Działkowców”. Zdaniem TK Związek posiada bowiem niedopuszczalną (w świetle Konstytucji), uprzywilejowaną pozycję względem innych organizacji działkowców.
 
Wejście w życie wyroku odroczono o 18 miesięcy. Dlatego działkowcy nie odczuwają jeszcze jego faktycznych skutków. Jednak trzeba pamiętać, że bez przyjęcia przez Sejm nowych regulacji, działkowcy utracą wszelkie prawa do działek, a ogrody znajdą się w próżni organizacyjnej.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 12

Wczoraj 106

W tygodniu 12

W miesiącu 3765

Wszystkich 452176

Kubik-Rubik Joomla! Extensions