Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Do działkowców szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców

W dniu obchodów Okręgowych Dni Działkowca – 2012 przekazujemy dla wszystkich działkowców i ich rodzin serdeczne życzenia oraz gratulacje osiągniętych sukcesów w każdym ogrodzie szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie może przytłumić radości z tego co robimy dla siebie i społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim samorządom gmin, które oddając nieodpłatnie ziemię pod ogrody uszczuplają swoje dochody ale w zamian za to otrzymują zielone tereny, utrzymywane kosztem działkowców.

Sami utrzymujemy te nasze ogrody. Dbajmy o nie i o ich rozwój. Cieszmy się z tego, że ogrody istnieją. Walczmy o to aby nadal być razem i skutecznie występować w obronie  naszych ogrodów aby je przekazać je następnym pokoleniom.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

Akcja SLD w obronie ogródków

Przy alejce Spacerowej  na terenie szczecińskich ogródków działkowych „Krzekowo" konferencję prasową zorganizowali w piątek działacze SLD.

- Spotykamy się na jednym z największych ogrodów działkowych w Szczecinie - mówił radny Dawid Krystek.
 Bujna zieleń, jabłonie uginające się pod ciężarem owoców i ciepłe poranne słońce - w takiej scenerii politycy Sojuszu spotkali się z dziennikarzami. I ogłosili, że będą bronić status quo na działkach.

-SLD, z udziałem Polskiego Związku Działkowców, będzie pracować nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach - zapowiedział Dawid Krystek
Cel główny: zabezpieczyć interesy działkowców. W zamyśle lewicy, jeśli jakiś ogród miałby zostać zlikwidowany, to dotychczasowym użytkownikom przysługiwałoby odszkodowanie i działka w innym miejscu. Poza tym Sojusz chce, by działkowcy nadal płacili jedynie składki i byli zwolnieni z podatków.

- Ludzie korzystający z działek to osoby o najniższych dochodach Działki umożliwiają im załatanie domowych budżetów poprzez uprawę pietruszki czy marchewki - dodała Julia Holak z SLD.
Politycy, uzbrojeni w ulotki, ruszyli alejkami liczącego ponad 1100 działek ogrodu. - Rozpoczynamy rozmowy z działkowcami - mówił dziennikarzom Krystek
A jego partyjni koledzy już wyłapywali wzrokiem pierwszych zainteresowanych.

- Czy można wręczyć państwu ulotkę? - zagaił Grzegorz Szczerski. I podał przez płot bijącą czerwienią kartkę.
- Chcemy bronić ogródków - zaczepiła kolejnego działkowca Julia Holak
- Dziękuję, że ktoś za nami stoi -odpowiedział wychodzący ze swojej altanki Mieczysław Karpiński.

SLD zamierza odwiedzić wszystkie szczecińskie ogrody. Politycy będą chodzić tam popołudniami. W mieście jest 87 ogrodów działkowych. Zajmują one powierzchnię ponad 1100 hektarów. Jak się okazuje, nadal są osoby zainteresowane posiadaniem swojej działki, np. Dawid Krystek. - Tak, chciałbym nabyć działkę, ale nie jest to proste - przyznał radny.
Najpierw ktoś inny musi chcieć pozbyć się swojej. W ubiegłym roku na ternie ogrodu „Krzekowo" 30 działek zmieniło swoich właścicieli. Tzw. odstępne wynosi od 3 do 25 tys. zł.

Okręgowe Dni Działkowca - 2012

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie zaprasza Działkowców i ich rodziny na „Okręgowe Dni Działkowca - 2012”, które odbędą się w dniu 1 września 2012 roku w ROD im. „Powstańców Wlkp.” Szczecin - ul. Janka Muzykanta. Początek uroczystości - godzina 12.oo.

Program Uroczystości:
12.oo
- Otwarcie Okręgowych Dni Działkowca – 2012. Hymn Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”
12.1o – Powitanie Gości przez Prezesa ROD im. „PowstańcówWlkp.” – Pana Andrzeja Kołodziejczyka
12.15 – Powitanie Gości przez Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie – Pana Tadeusza Jarzębaka. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień Związkowych
12.3o - Ogłoszenie wyników Okręgowych Konkursów:

Czytaj więcej...

Ogrody tętniące życiem i młodością…

W naszym społeczeństwie ciągle pokutuje błędne przeświadczenie, że polscy działkowcy to tylko i wyłącznie ludzie starsi, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w wolnych chwilach, więc przychodzą na działkę dla „zabicia czasu”. Wiele osób kieruje się niestety takim stereotypem, nie dopuszczając do siebie myśli, że mogłoby być inaczej. W rzeczywistości okazuje się, że twierdzą tak wyłącznie ci, którzy nigdy nie byli w ogrodzie działkowym. Żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść za bramę ogrodu i spacerując ścieżkami, rozejrzeć się wokół siebie. Nie sposób nie zauważyć, że użytkownikami działek są nie tylko emeryci i renciści, ale także ludzie młodzi, bardzo często młode małżeństwa z dziećmi. Można powiedzieć, że we współczesnym świecie zapanowała swego rodzaju moda na działki, szczególnie w gronie ludzi poniżej 35 roku życia.

Czytaj więcej...

Apel Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

Tradycyjnie we wrześniu każdego roku obchodzimy Dni Działkowca – święto działkowych plonów, radości i nadziei na jeszcze lepszą przyszłość. Dni Działkowca to także święto Polskiego Związku Działkowców, święto ogrodów i każdej działkowej rodziny. Tradycja obchodów działkowego święta we wrześniu każdego roku sięga początków ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Przez blisko 120 lat istnienia tego ruchu działkowcy dziękowali za plony, cieszyli się z posiadania działki, z możliwości, jakie przed polskimi rodzinami stwarzały ogrody działkowe. Przez lata dynamicznego rozwoju ogrodów działkowych były to święta przepełnione radością i nadzieją. Przez lata walki o istnienie ogrodów działkowych Dni Działkowca były również manifestacją jedności i determinacji w walce o utrwalone tradycją prawa, o rozwój ogrodów i wyrazem utożsamiania się ze swoją organizacją – Polskim Związkiem Działkowców.

Czytaj więcej...

List do Biura Międzynarodowego w Luksemburgu

Szanowni Państwo!
 
11 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał wyrok w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,aktu regulującego funkcjonowanie ogrodów działowych w Polsce. Orzeczenie Trybunału, które co istotne, nie zostało podjęte jednomyślnie, skutkuje wykreśleniem z ustawy praktycznie wszystkich zapisów dotyczących Polskiego Związku Działkowców. Skutki orzeczenia, tj. uchylenie 24 zakwestionowanych przepisów, wejdą w życie najpóźniej za 18 miesięcy. Jak wynikało z uzasadnienia ustnego wyroku, na pisemne jeszcze czekamy, wygasną wówczas wszystkie prawa PZD do terenów ogrodów, zaś PZD straci podstawy prawne istnienia. Wyrok Trybunału oznacza więc rewolucję w sytuacji prawnej polskich działkowców. Utracą wszystkie nabyte dotychczas prawa do działek, a ich ogólnopolska organizacja zostanie rozwiązana.

Czytaj więcej...

Trybunał Konstytucyjny opublikował wyrok ws. ustawy o ROD w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20.07.2012 r. poz. 837 ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. ws. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Ogrody, póki są potrzebne społeczeństwu, powinny istnieć

Rozmowa z Eugeniuszem Antonim Kondrackim, prezesem Polskiego Związku Działkowców.

Korzyści ekonomiczne, wypoczynek czy sposób na życie? Czym są rodzinne ogrody działkowe dla ich posiadaczy?
 
– W Polsce, gdzie mamy około miliona działek, ogrody działkowe spełniają wszystkie te funkcje. Działka to nie tylko miejsce wypoczynku. Zdecydowana większość działkowców łączy to z korzyściami ekonomicznymi, uprawiając warzywa, drzewa owocowe, a także kwiaty…

Czytaj więcej...

Walka o miejski azyl

Miesięcznik "Eurogospodarka" jest opiniotwórczym czasopismem poruszającym tematykę ekologii, odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii. Jego redaktor naczelny Grzegorz Smoktunowicz rozmawia z Eugeniuszem Kondrackim, prezesem Polskiego Związku Działkowców.

• Spodziewali się państwo podważenia konstytucyjności kilku przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, tymczasem Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ich znacznie więcej...
 
- Rzeczywiście spodziewaliśmy się podważenia konstytucyjności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ale podważenie aż 24 z 50 artykułów ustawy było dla nas zaskoczeniem, bo nie widzimy uzasadnienia dla takiego orzeczenia. Właściwie wszędzie tam, gdzie jest wymieniony Polski Związek Działkowców (PZD), artykuł został uchylony. Próbuje się wmówić opinii społecznej, że związek sobie, a działkowcy sobie, co jest oczywiście nieprawdą. Próbuje się wmówić także, że uchylone przepisy nie dotyczą działkowców, że działkowcy nadal będą chronieni i będą mieli te same prawa, które mają, co jest również nieprawdą. Związek to wszyscy działkowcy. Jest to samodzielna i samorządna organizacja społeczna powołana w 1981 r. do obrony praw swoich członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne rozwiązanie organizacji społecznej. Podlegamy prawu o stowarzyszeniach i nie jesteśmy przymusowym zrzeszeniem. Liczbę naszych członków ogranicza jedynie liczba posiadanych przez nich ogródków działkowych. Jako działkowcy sami nie możemy powiększać swoich terenów, ani żądać ich powiększenia. To państwo dobrowolnie daje tereny pod organizację ogrodów. Prawnym właścicielem gruntów są gminy.

Czytaj więcej...

Po opodatkowaniu - miliony z ogrodów

Na ponad 20 mld zł można orientacyjnie szacować wartość ogródków działkowych w największych miastach Polski. Gdyby byty objęte podatkiem od nieruchomości, a gminy naliczałyby od nich opłaty za użytkowanie wieczyste, zyskałyby kilkaset milionów złotych rocznie.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie należy utożsamiać z utratą przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych dotąd posiadanych praw. Oznacza ono jednak, że niezgodnie z Konstytucją RP Polski Związek Działkowców użytkuje grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) nieodpłatnie. Parlament ma 18 miesięcy - od dnia opublikowania orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw - na to, aby przygotować nowe regulacje dotyczące ROD. Pewne jest, że opłata za użytkowanie gruntów zostanie wprowadzona. Niewykluczone jednak, że będzie symboliczna. Gdyby jednak przyjąć czarny dla działkowców scenariusz, to według obowiązujących dziś stawek mogą się obawiać opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej...

Burmistrz miasta Golczewo do OZ PZD Szczecin

„Ogrody działkowe stanowią  integralną i bardzo ważną  część miasta, która zachwyca i urozmaica jego wizerunek. Są one także miejscem cennym przyrodniczo, gdyż stanowią ostoję dla dzikich gatunków ptaków oraz zielone płuca miast. Rodzinne ogrody działkowe uznaję za tereny niezwykle pożyteczne dla społeczeństwa z terenu naszej gminy. Zarówno pod względem wsparcia budżetów domowych rodzin działkowców jak i stanowią one miejsce wypoczynku i rekreacji.

Z dużym uznaniem odnoszę się do działań Polskiego Związku Działkowców jako organizacji społecznej, której członkowie cechują się dużym i zaangażowaniem w podejmowane zadania. ..”

Czytaj całość…

Czy gmina opodatkuje działkowców?

Wszystko wskazuje na to, że gmina będzie miała możliwość opodatkowania działkowców. Ich nowe prawa w ciągu osiemnastu miesięcy ustali sejm.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodna z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.
W środę o godzinie 9-tej Trybunał Konstytucyjny odczytał wyrok w sprawie ustawy o ogródkach działkowych. Według sędziów, niezgodne z konstytucją jest ponad 20 na 50 artykułów ustawy, w tym m.in. zapisy o podziale gruntów czy zwolnieniu od podatków czy opłat.  Zakwestionowane przepisy-poza jednym - stracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Art. 10 straci moc już w dniu ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.  Przepis ten nakazuje skarbowi państwa i samorządom przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie, także wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących ich własność jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
Trybunał rozpatrując ustawę w pełnym składzie nie zakwestionował jej w całości jak w pierwszej kolejności chciał tego wnioskodawca, były I Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki.  TK orzekł jednak, że niekonstytucyjne są 24 przepisy. Według sędziów przepisy te naruszają fundamentalne  zasady państwa polskiego, dlatego całą ustawę należy uznać za niekonstytucyjną.

Czytaj więcej...

Z prezesem OZ PZD Szczecin rozmawia Tomasz Maciejewski z Gazety.pl Szczecin

O ogródkach działkowych zrobiło się głośno, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajął się ustawą z 2005 r. regulującą funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Skargę złożył prezes Sądu Najwyższego. Wyrok TK (ogłoszony w ubiegłym tygodniu) był miażdżący. Połowa artykułów wspomnianej ustawy jest niekonstytucyjna. Czy to oznacza koniec ogrodów działkowych?

Czytaj więcej...

Działki dla bogatych

Przez ponad 40 lat Polski Ludowej, aż do lipca tego roku, tysiące mieszkańców miast i miasteczek cieszyło się z możliwości uprawiania za niewielką opłatą ogródków działkowych. Terenów o szczególnym statusie socjalnym. Wydawało się - naturalnym w kraju, w którym po tzw. transformacji 20 proc. ludzi znalazło się w strefie nędzy. Niestety, po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie w miastach ogrodów, zwanych przez lata pracowniczymi, a w epoce bezrobocia przemianowanymi na rodzinne, stanęło pod znakiem zapytania. Idea ogrodów zrodzona z ducha socjalizmu, a la brytyjskiego, znakomicie rozwijająca się w zamożniejszej zachodniej Europie, akurat w Polsce - najbiedniejszym kraju Unii - została przez władzę najwyższą - a taką jest Prezes Sądu Najwyższego - rzucona na deski. Cóż, konstytucja rzecz ważna, ale ileż to osacza nas niezgodnych z duchem konstytucji przepisów godzących w obywateli, za to wygodnych dla władz... I trwają w najlepsze.

Czytaj więcej...

Obywatelski projekt ustawy

Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Propozycja opracowania takiego projektu została przez uczestników posiedzenia KR zaakceptowana, dlatego zwracamy się do wszystkich o przesyłanie do Krajowej Rady propozycji, zarówno konkretnych zapisów, jak i całościowych rozwiązań do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Należy przy tym pamiętać, że propozycje te muszą uwzględniać wyrok TK z 11 lipca 2012 r.

Przesłane propozycje posłużą do opracowania projektu, który poddamy publicznej debacie, aby projekt obywatelski poprzez swoje zapisy zyskał możliwie jak największą ilość zwolenników wśród działkowców, ale także w społeczeństwie.

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki

Czasu pozostało niewiele

W dniu 11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W swoim orzeczeniu zakwestionował większość  zapisów ustawy zostawiając wielomilionową rzeszę polskich działkowców bez żadnych gwarancji ich obrony zalecając Sejmowi opracowanie nowych przepisów w okresie 18 miesięcy. Nasz parlament może, ale wcale nie musi wypełnić tego terminu. Gdyby tak się stało, byłby to koniec ogrodów działkowych w Polsce.

Tradycja ogrodów działkowych sięga ponad stu lat, a w wielu krajach Europy jeszcze dłużej. Nasze działki to nie relikty komunizmu jak usiłują wmówić społeczeństwu  niektórzy politycy i  dziennikarze.  To nie „komuna" powołała je do życia. Ogrody działkowe istniały w Polsce i w wielu innych krajach już przed II wojną światową. Część z nich funkcjonuje do dzisiaj. Wmawianie nam, że to pozostałość poprzedniego systemu jest zwyczajnym nadużyciem obliczonym na wyrugowanie działkowców i przejęcie ich gruntów.
Powiedzmy sobie prawdę. Zaskarżenie ustawy do Trybunału nie było wynikiem bezsenności decydentów trawionych nocami myślą o niekonstytucyjności ustawy  lecz zaplanowanym działaniem, którego konsekwencją ma być likwidacja ogrodnictwa działkowego w Polsce.

I chociaż przed nami trudny okres to jednak nie pozostaliśmy sami. Wspiera nas duża część Sejmu. Po naszej stronie opowiada się Sojusz Lewicy Demokratycznej, przychylni nam są posłowe PSL. Ostatnio swoje poparcie dla działkowców ogłosił Ruch Palikota. No i ciągle jeszcze mamy swoje struktury związkowe oraz Prezydenta RP, który już wcześniej zaznaczył  przychylność i zrozumienie dla działkowców Polskich, dla idei ogrodnictwa działkowego. 
Konieczność istnienia i ochrony ogrodów działkowych oraz objęcia ich specjalnymi przywilejami  powoli zaczyna też docierać do dziennikarzy, szczególnie w kontekście wydłużonego wieku emerytalnego i upadającej służby zdrowia.

Czytaj więcej...

Właściciele odzyskają grunty. Kto wypłaci odszkodowania działkowcom?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otworzył drogę do oddawania dawnym właścicielom znacjonalizowanych terenów. Stworzył jednak problem, kto ma zapłacić odszkodowania użytkownikom ogródków działkowych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 lipca uznał, że przepis ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nakazujący w przypadku likwidacji ogrodu działkowego zapewnić działkowcom teren zastępczy, uzbrojony tak jak ogród likwidowany, jest niekonstytucyjny. Jednocześnie utrzymał jednak w mocy artykuł nakazujący w takiej sytuacji wypłatę odszkodowania użytkownikom działek. Kłopot w tym, że nie wiadomo, kto ma płacić: ustawa mówi, że ten, kto w likwidacji ogrodu ma interes.

Jeśli ogród działkowy likwidowany jest np. pod budowę drogi czy stadionu, sprawa jest jasna: płacić powinien inwestor, a więc na ogół gmina. Problem powstaje w sytuacji, gdy ogród trzeba zlikwidować, ponieważ do gruntu roszczenia zgłaszają byli właściciele lub ich spadkobiercy. A dotyczy to blisko 30 proc. wszystkich terenów, którymi dysponuje Polski Związek Działkowców.

Czytaj więcej...

Czy gryfinianie stracą swoje działki?

W minioną środę zapadł wyrok przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sąd orzekł, że połowa zapisów jest niezgodna z konstytucją, co oznacza, że cała ustawa jest niekonstytucyjna. Rząd ma 18 miesięcy na stworzenie nowej ustawy, ale związkowcy są nastawieni optymistycznie. Jeśli jednak nie uda się stworzyć nowej ustawy, to blisko 7 tys. gryfinian, korzystających z działek, może zostać z nich usunięta.

Działkowcy o swoje prawa walczą od kilku lat, a te zostały im nadane dość niedawno, bo w 2005 r. Ale już za półtora roku mogą zostać im odebrane. O sprawie na naszych łamach informujemy regularnie, a teraz zapadły konkretne decyzje.

„Działki przetrwają"
Kilka punktów ustawy z 2005 r. dwa lata temu zaskarżył ówczesny pierwszy sędzia Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki. Jego kadencja kończyła się, ale na zakończenie zaskarżył całą ustawę. Przez dwa lata działkowcy byli w zawieszeniu, a do rozprawy powrócono najpierw 28 czerwca b.r. Wtedy trybunał przesłuchiwał świadków przez blisko 6 godzin i choć decyzję podjął, to postanowił ogłosić ją dopiero 11 lipca, czyli w minioną środę. Trybunał Konstytucyjny uznał tym samym, że 24 z 50 zapisów ustawy jest niezgodnych z naszą konstytucją i jako, że są to zasadnicze artykułu, to całą ustawę należy uznać za niekonstytucyjną. TK nie przychylił się do zaskarżenia całej ustawy, jak chciał wnioskodawca. Zaskarżono, m.in. monopol Polskiego Związku Działkowców na zrzeszanie się działkowców i uznano, że dostęp do gruntów jest sprzeczny z fundamentalną zasadą państwa demokratycznego. Niezgodne z konstytucją są także, m.in. zapisy o podziale gruntów czy zwolnieniu od podatków czy opłat. W Warszawie wyrok Trybunału Konstytucyjnego wysłuchał osobiście także Czesław Skonecki, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, który jest także członkiem krajowej rady PZD.

Czytaj więcej...

Komunikat OZ PZD Szczecin

Komunikat Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców do działkowców i statutowych organów ROD Okręgu Szczecińskiego

Sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych, a także każdego działkowca po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwarza ogromne niebezpieczeństwo niekontrolowanego procesu rozwarstwiania się struktur statutowych oraz możliwości wystąpienia nieprawidłowości w codziennym funkcjonowaniu ogrodów.
Komentarze w mediach są różne, uspokajające i przedstawiające również zagrożenia. Działkowcy, a również i działacze samorządów ogrodowych znaleźli się w sytuacji dyskom fortowej oraz w niepewności co dalej z ogrodami.
Media centralne oraz lokalne często bazując na nie w pełni prawdziwych faktach podsycają atmosferę niepewności. Powstaje duże zamieszanie, a tym samym warunki do obaw, zwątpienia oraz poderwanie zaufania do państwa prawa. Stan taki jest wielce niebezpieczny dla funkcjonowania ogrodów. Zapewnienia płynące z mediów są optymistyczne, że działkowcom nie stanie się krzywda.

Czytaj więcej...

Szczecińscy działkowcy o wyroku Trybunału

Jesteśmy rozgoryczeni. To może być koniec ogrodów

Gmina jako właściciel gruntu nie będzie już musiała płacić odszkodowań za "zabrane" działki np. pod budowę drogi. Nie będzie też rekompensat za posadzone drzewka czy wybudowane altanki. - Ten wyrok może oznaczać koniec ogrodów - mówią działkowcy.

- To nasze życie. Tu odpoczywamy, tu przychodzą dzieci i wnuki, tu mamy warzywa i owoce - mówią działkowcy. W wakacje spędzamy na działce całe dnie. Mieszkanie małe, w bloku, ciasno. A na ogródku przyjemnie, cicho, zieleń. Na wczasy nas nie stać. To nasza jedyna letnia atrakcja i relaks. Mamy świadomość, że możemy działkę stracić, bo tędy będzie biegła droga. Do tej pory działkowców chroniła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa gwarantowała działkowcom m.in. odszkodowania i rekompensaty poniesionych kosztów w razie odebrania działki np. pod budowę drogi.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału gmina jako właściciel gruntu nie będzie już musiała płacić odszkodowań za "zabrane" działki np. pod budowę drogi. Nie będzie też zobowiązana pokrywać "kosztów odtworzenia" ogrodu w innym miejscu. TK orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy, zgodnie z którymi "nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków użytkownika działki, stanowią jego własność". Czyli działkowcy, którzy za jakiś czas będą musieli ustąpić miejsca np. deweloperom, nie uzyskają rekompensat za posadzone drzewka owocowe i murowane altanki. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że gmina będzie mogła bez problemu (bez odszkodowań i zgody PZD) przejąć te grunty.

Zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Jeden z niekonstytucyjnych artykułów (10) traci moc z dniem ogłoszenia wyroku. Chodzi o zapis, który nakazuje Skarbowi Państwa i samorządom przekazywanie gruntów w nieodpłatne użytkowanie PZD, jeśli w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są one przeznaczone pod ogrody działkowe.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions