Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spotkanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy odbyło się w dniu 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Łobzie dzięki życzliwości lokalnych władz.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele magistratu, zastępca Burmistrza Łobza Ireneusz Kabat, przedstawiciele wszystkich ogrodów z Łobza i okolic oraz przedstawiciele prasy – Nowy Tygodnik Łobeski oraz Kurier Szczeciński. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz ulotki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes ROD „XXX Lecia” w Łobzie oraz członek Okręgowego Zarządu w Szczecinie Teresa Smolich witając obecnych tłumnie zebranych działkowców, przedstawicieli okolicznych władz oraz przedstawicieli OZ w Szczecinie Dyrektora Biura Tomasza Olkuskiego i prawnika Michała Terę.
Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, Tomasz Olkuski, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynące z tego zagrożenia i obawy. Następnie przystąpił do zaprezentowania założeń obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Olkuski zwrócił szczególną uwagę na rozwiązania zaproponowane w projekcie tj. zachowanie praw nabytych przez działkowców, zwolnienia podatkowe, wolność zrzeszania się, wprowadzenie umowy dzierżawy działkowej, brak konieczności bycia członkiem stowarzyszenia. Przedstawiona została nadto sytuacja ogrodnictwa polskiego na tle europejskim. Wystąpienie Tomasza Olkuskiego zostało przyjęte powszechną akceptacją zebranych na Sali działkowców oraz przedstawicieli magistratu.

Następnie przystąpiono do dyskusji. Głos zabrał jeden z działkowców, który wskazywał, iż dzisiaj uzyskał informację z magistratu, że dzierżawa działki o takiej powierzchni jaką użytkuje obecnie wynosiłaby 50 zł rocznie natomiast on teraz płaci 110 zł rocznie w związku z czym w przypadku, gdy się rozpadnie Związek będzie taniej. Michał Tera wskazał, iż opłata za dzierżawę nie jest jedyną, jaką działkowiec musiałby wnosić. Jest to także podatek od nieruchomości, koszty zarządu ogrodem, a także opłaty za media. Na te zarzuty odpowiedział także zastępca Burmistrza wskazując, iż podatek wyniósłby ok. 140 zł rocznie. Zatem koszty zamiast spaść wzrosłyby nawet trzykrotnie. Jednocześnie zastępca Burmistrza zadeklarował, iż w pełni popiera przedstawiony projekt ustawy. Gmina nigdy nie uzyskiwała dochodu z podatków od ROD i nie jest zainteresowana ich pobieraniem, dlatego akceptuje zapisy ustawy wskazujące na zwolnienia podatkowe. Poruszona została również kwestia opłat za śmieci. Prezes ROD „XXX lecia” w Łobzie Teresa Smolich wskazała, iż w licznych rozmowach z przedstawicielami miasta udało się wynegocjować, aby działkowcy płacili jedną z najniższych opłat wynoszącą 1 zł miesięcznie.

Na spotkaniu zbierane też były podpisy poparcia dla przedmiotowego projektu ustawy. Swoimi podpisami wyrazili poparcie prawie wszyscy zebrani na sali działkowcy, a także przedstawiciele lokalnych władz i mediów.

Zebrani zwrócili się z pisemnym apelem do parlamentarzystów RP o poparcie obywatelskiego projektu ustawy (czytaj).

Michał Tera kończąc spotkanie zaapelował do obecnych na sali działkowców apel o aktywne uczestniczenie w procesie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 178

Wczoraj 185

W tygodniu 363

W miesiącu 3518

Wszystkich 485200

Kubik-Rubik Joomla! Extensions