Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W sali Urzędu Gminnego w Pyrzycach, 05 grudnia br. spotkali się działkowcy pyrzyckich  ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z przygotowanym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  W spotkaniu uczestniczyli  działkowcy ogrodów „Miejski” i „Zorza” zapełniając tłumnie udostępnioną przez Burmistrza salę w Urzędzie.

Spotkanie rozpoczęła Prezes ROD „Miejski” w Pyrzycach witając obecnych  na spotkaniu działkowców, oraz przedstawicieli OZ w Szczecinie członka Prezydium Eugeniusza Rabuskiego, radcę prawnego Piotra Kapińskiego i Inspektora Mariana Pawłowskiego. Eugeniusz Rabuski prowadząc w dalszej części spotkanie poinformował zebranych o celu spotkania, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynących z tego zagrożeń i obaw. Przedstawił kolejność działań do powstania projektu obywatelskiego ustawy, poinformował o powstaniu i rejestracji Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, o opracowaniu przez zespół prawników projektu tej ustawy. Zapewnia on ogrodom stabilną przyszłość a działkowcom korzystne zapisy uprawniające ich do swobodnego korzystania z działki. Następnie udzielił głosu mecenasowi Piotrowi Kapińskiemu, który  przystąpił do zaprezentowania założeń obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności: zasadnicze cele projektu, status stowarzyszenia ogrodowego, status Związku Działkowego, sytuację prawną działkowców, podstawowe prawa działkowców, forma użytkowania działki i przenoszenie prawa do działki, zwolnienia podatkowe, opłaty ogrodowe, gwarancje w razie likwidacji ROD, regulacje stanu prawnego gruntów ROD. Wystąpienia Eugeniusza Rabuskiego i Piotra Kapińskiego  zostały przyjęte powszechną akceptacją zebranych na Sali działkowców. Następnie przystąpiono do dyskusji w której zabrało głos 5 dyskutantów. Odpowiedzi udzielali Panowie Eugeniusz Rabuski i Piotr Kapiński.

Zbierający głos działkowcy podkreślili, że przekazane informacje uzmysłowiły im faktyczne zagrożenia przed jakimi stoją użytkownicy działek. Podkreślili również słuszność przygotowania i wniesienia do Sejmu projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Według działkowców  proponowany projekt ustawy jest dobry i należy go popierać, żądając również jasnej odpowiedzi jaki jest do niej stosunek posłów Ziemi Szczecińskiej, czy go poprą. Na zakończenie Eugeniusz Rabuski omówił sposób jakim winno być okazywane poparcie, zbierając podpisy na listach, wysyłanie listów do Pani Marszałek Sejmu, do Posłów, do Klubów Poselskich. Nie musiał apelować do obecnych na sali działkowców o aktywne uczestniczenie w procesie zbierania podpisów. Działkowcy pobrali gremialnie druki list poparcia zgłaszając swoje zaangażowanie się do zbierania podpisów stwierdzając, że swoimi podpisami, podpisami rodziny i sąsiadów wyrażą takie poparcie.                                                                                                                   

Na zakończenie zebrani zwrócili się z pisemnym apelem do parlamentarzystów RP o poparcie obywatelskiego projektu ustawy, złożyli pod apelem swoje podpisy.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 178

Wczoraj 185

W tygodniu 363

W miesiącu 3518

Wszystkich 485200

Kubik-Rubik Joomla! Extensions