Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

"Po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu PZD, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje, że dokument ten nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie Związku, ale również odpowiada wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy — Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też Zjazd uznał konieczność przyjęcia przedłożonego projektu statutu" - czytamy w podjętym stanowisku.

Stanowisko w sprawie Statutu PZD

"Na zebraniach w 3073 ROD działkowcy potwierdzili, że nie chcą zmian i pozostają w PZD. Przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych. Podkreślają zrozumiały i prawidłowy system kierowania, zarządzania i nadzoru oraz stwierdzają, że chcą pozostać w PZD, bo pewnie czują się w organizacji potrafiącej skutecznie walczyć o ich prawa, szczególnie, że nadal istnieją i są aktywne środowiska przeciwne istnieniu ogrodów" - czytamy w stanowisku podjętym podczas Zjazdu.

Stanowisko w sprawie zebrań wszystkich działkowców

"Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzywczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

Stanowisko w sprawie rozwoju ogrodów i Związku

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu.

Stanowisko w sprawie wyborów samorządowych

W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko w sprawie działań podejmowanych przez RPO

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, obradujące przy udziale przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, zwraca się z apelem do wszystkich rodzin działkowców, naszego szczecińskiego okręgu, o aktywny udział w wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe to ważny akt polityczny, a udział w głosowaniu świadczy o dojrzałości społecznej każdego z nas.

Więcej…

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie informuje, że w niżej wymienionych terminach odbędą się spotkania przedwyborcze z kandydatami desygnowanymi przez Polski Związek Działkowców do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

W ROD "Pogodny" dnia 29.10.2014r. o godz. 17.00 dla działkowców z ROD: "Pogodny", "Santocka", "Stoczniowiec", "Waryńskiego", "Wyspa Pucka", "Port Centralny"

W ROD "Przyjaźń" dnia 04.11.2014r. o godz. 17.00 dla działkowców z ROD: "Przyjaźń", "Chrobrego", "Złota Praha", "Relaks", "Nowe Życie", "Hutnik", "Skolwinka", "Magnolia", "Transportowiec", "Panorama"

W ROD "Krzekowo" dnia 05.11.2014r. o godz. 17.00 dla działkowców z ROD: "Krzekowo", "Bema", "Polmo", "Kolejarz", "Reja", "Neptun", "Trafo", "Narcyz", "Gryf"

Zapraszamy wszystkich działkowców do wzięcia udziału.

My, jako uczestnicy narady, związanej z realizacją ustawy o ROD w ogrodach działkowych, po zapoznaniu się z reakcją Rzecznika Praw Obywatelskich na artykuł w "Trybunie", wyrażamy swoje stanowcze negatywne stanowisko z uwagi na to, że nie pora teraz rozstrzygać wątpliwości konstytucyjnych przepisów ustawy o ROD.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dał wyraz aprobaty dla ustawy w dniu jej przyjęcia, w głosowaniu, co obserwowała cala Polska.

Więcej…

Kolejna wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, jako reakcja na artykuł w "Trybunie" świadczy o tym, że RPO stoi niezmiennie na stanowisku w sprawie wątpliwości konstytucyjnych ustawy o ROD.

Wypowiedź z jednej strony cieszy, że Pani Profesor akceptuje ogrody działkowe, ale z drugiej strony niepokoi nas, że doszukuje się Pani jakiś zawiłości prawnych w przepisach ustawy.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu

22.09.2014

O tym, że Okręgowy Dzień Działkowca będzie organizowany w mieście Świnoujście pojawiły
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD

31.07.2014

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu
Tematyczne zebranie Okręgowego Zarządu PZD

06.06.2014

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była

13.05.2014

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2
 Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

14.03.2014

Dnia 13.03.2014 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie została przedstawion
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa