Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu.

Uchwalony Statut PZD - POBIERZ

29.10.2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zorganizowane zostało spotkanie w sprawie planu przedsięwzięć kontrolnych w rodzinnych ogrodach działkowych w okręgu, w okresie przygotowania do sezonu zimowego. W oparciu o prawne dokumenty, został przedstawiony przez mł. insp. Andrzeja Popioła i asp. Arkadiusza Myśliwskiego z Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie, zakres i cel działania policji na terenie województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących bezpieczeństwa w ogrodach działkowych.

Więcej…

Szanowna Pani Profesor,  Problem, jaki zrodził się w wyniku złożenia skargi przez dwa stowarzyszenia do Sądu Najwyższego, a który został zasugerowany do rozpatrzenia przez urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie ewentualnego zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, został wywołany świadomie przez przeciwników ustawy.

Nowa ustawa o ROD obejmuje swoim zasięgiem wszystkie rodzinne ogrody działkowe. Jeżeli nastąpiłyby niekorzystne rozstrzygnięcia, to dotyczą one także każdego stowarzyszenia. Działają więc wnioskodawcy przeciwko sobie. Podnoszony zarzut, że Polski Związek Działkowców został zachowany, co daje domniemanie zachowania monopolu - nie wytrzymuje krytyki.

Więcej…

Szanowny Panie Marszałku, Wiadomość, że Pan Marszałek skierował obywatelski projekt ustawy "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" do pierwszego czytania Sejmie, przyjęliśmy z ogromnym zadowoleniem.

Tak szybka reakcja dobrze rokuje projektowi ustawy, który wymaga teraz poparcia przez Posłów wszystkich klubów.

Wierzymy, że w tej tak kontrowersyjnej kwestii, ale dla nas niezmiernie istotnej nie zabraknie żadnego Posła, który zawahałby się oddać głos "za".

Zawsze liczymy na rozsądek i racjonalność.

Więcej…

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" o skierowaniu projektu do pierwszego czytania.

Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

Pierwsze czytanie w Semie

Szanowna Pani Profesor. W sprawach wątpliwości konstytucyjnych, dotyczących przepisów ustawy o ROD, należałoby podjąć dialog ze środowiskiem, którego problem ten dotyczy.

Jak do tej pory, nie doszło do takiego dialogu oraz do wymiany poglądów między stronami.

Więcej…

Szanowny Panie Marszałku.

Nasze środowisko działkowe zostało zaskoczone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie interpretacji pojęcia altany w rodzinnych ogrodach działkowych.

Ten precedens może posłużyć do błędnej interpretacji przepisów prawa budowlanego w przyszłości.

Więcej…

W dniu 25-10-2014 odbyły się dwa zebrania ustawowe w ROD "INA" w Goleniowie i ogród pozostaje w strukturach PZD.

Podczas zebrań złożono informację o Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD odbytym w dniu 23-10-2014 na którym prawie jednomyślnie została podjęta decyzja o przyjęciu statutu który obowiązuje z chwilą podjęcia uchwały.

Więcej…

Szanowna Pani Rzecznik! Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "INA" w Goleniowie jest bardzo zaniepokojony wysuniętymi zarzutami, jakie wystosowała Pani Rzecznik Praw Obywatelskich pod adresem naszej ustawy z dnia 13-12-2013 r o ogrodach działkowych.

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł Pani Rzecznik Praw Obywatelskich pod tytułem "Ogródki działkowe a konstytucja". Treść artykułu spowodowała bardzo duże oburzenie wśród działkowców.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu

30.10.2014

29.10.2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zorganizowane zostało spotka

22.09.2014

O tym, że Okręgowy Dzień Działkowca będzie organizowany w mieście Świnoujście pojawiły
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD

31.07.2014

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu
Tematyczne zebranie Okręgowego Zarządu PZD

06.06.2014

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była

13.05.2014

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa