Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej KR PZD utworzona została specjalna, nowa zakładka  "W sprawie ustawy o ROD. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają", w której będą zamieszczane odpowiedzi na kierowane pod adresem Krajowej Rady PZD pytania działkowców z całej Polski dotyczące ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Odpowiedzi będzie udzielał Zespół prawny powołany przez Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego spośród prawników Krajowej Rady PZD  i OZ. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej zakładki, gdyż z pewnością wiele Państwa wątpliwości natury prawnej zostanie dzięki niej rozwianych. Przejdź do zakładki

Szanowna Pani Premier Jako długoletni działkowiec czuję się w obowiązku zajęcia stanowiska w sprawie pisma L612.25.2014.NC z dnia 20.06.2014 r. skierowanego do Pani Premier przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Moim zdaniem "sugestia" Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego "naruszenia konstytucyjności i wolności zrzeszania się"; art.70 ust.2 i art.72 ust. 2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 r. jest niesprawiedliwa i krzywdząca całą społeczność działkowców.

Przytoczone wyżej zapisy ustawy dokładnie precyzują zasady zwołania i przebiegu zebrania działkowców.

Więcej…

W piątkowym wydaniu "Dziennika Trybuna" i "Super Expressie" ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "STOP rozbiórkom altan"  - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że Komitet od dnia 18 lipca br. może rozpocząć akcję zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem  nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  który uchroni przed rozbiórką 900 000 altan w ROD (dowiedz się więcej  na ten temat – link).

Więcej…

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie opinii dotyczących wątpliwości konstytucyjności przepisów ustawy o ROD, ma na celu zainicjować działanie w kierunku zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Trudno pojąć i pogodzić się z faktem, iż ustawa o ROD weszła w życie 19.01.2014 roku, a już na początku marca rozpoczyna się kampanię zmierzającą do jej zaskarżenia.

Źródłem mają być rzekomo pisma Podkarpackiego i Małopolskiego Stowarzyszenia Działkowców.

Więcej…

Nie można przejść obojętnie wobec faktu próby podważania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Dzisiaj najważniejszym zadaniem dla wszystkich działkowców oraz organów statutowych Związku jest jej obrona. Ustawa o ROD jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa i bytu ogrodów oraz działkowców.

Więcej…

Szanowna Pani Premier

W nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz z dnia 20-06-2014 skierowane do Pani Premier, zdaniem działkowców przedstawione sugestie są niezgodne z prawdą i wyjątkowo bezzasadnie argumentowane. Przekazanie prowadzenia ogrodu innemu stowarzyszeniu wymaga uzyskania bezwzględnej lub kwalifikowanej większości głosów art. 70 ust. 2 i 72 ust.2 ustawy.

Więcej…

Dot.: altany działkowej

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK

Środowisko działkowców jest ogromnie zaskoczone interpretacją prawną "altanki" ogrodowej wynikającej z kontrowersyjnego orzeczeniu z dnia 09 stycznia-2014 przez Naczelny Sąd Administracyjny. Altanka musi być lekkiej konstrukcji o ażurowych ścianach, nie związana trwale z gruntem, przeznaczona do wypoczynku oraz osłony przed deszczem i słońcem. Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej w/w definicją orzeczono nakaz rozbiórki.

Więcej…

Po upublicznieniu informacji o obywatelskiej inicjatywie nowelizacji prawa budowlanego, będącej reakcją na orzeczenie NSA w sprawie altan, w mediach rozgorzała dyskusja. Obok głosów poparcia pojawiły się również krytyczne, m.in. oceniające reakcję działkowców jako zbyt radykalną. Podnoszono, że w Polsce nie obowiązuje prawo precedensowe, a wyrok dotyczący pojedynczej altany nie oznacza, że 900 000 altan zostanie objętych nakazem rozbiórki. Na pierwszy rzut oka argumentacja ta może wydawać się prawidłowa.

Więcej…

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich zarządów OZ i ROD o zorganizowanie w tym roku uroczystych Dni Działkowca. Szczególnym powodem do świętowania jest wejście w życie nowej ustawy o ROD.

 

Apel Prezydium KR PZD

Od kilku miesięcy w PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W celu opracowania jego zapisów KR PZD powołała specjalną komisję, której działania wspiera zespół doradców, składający się z prawników PZD z całego kraju. Dotychczas, komisja i zespół doradczy, spotkały się kilkakrotnie w celu rozpatrzenia wszystkich propozycji zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu
Tematyczne zebranie Okręgowego Zarządu PZD

06.06.2014

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była

13.05.2014

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2
 Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

14.03.2014

Dnia 13.03.2014 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie została przedstawion
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

21.02.2014

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulami
Przewodnik po ustawie o ROD

08.02.2014

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołał
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa