Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu.

Uchwalony Statut PZD - POBIERZ

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan". W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji. W tej niezwykle ważnej dla niemal miliona polskich rodzin sprawie, wyrażone przez Ministerstwo stanowisko musi budzić zdziwienie.

Więcej…

Dot.: nowego projektu prawa budowlanego altany działkowe

SZANOWNY  PANIE MARSZAŁKU

W dniu 9-ego Października 2014 r do Sejmu RP złożono obywatelski projekt ustawy prawo budowlane pod tytułem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" który uzyskał poparcie ponad 705 tysięcy podpisów działkowców i ich rodzin.

Więcej…

Szanowna Pani Profesor. Wartość ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych polega przede wszystkim na tym, że spełnia ona warunki kompromisu, możliwego do przyjęcia przez zainteresowane strony - działkowców, właścicieli gruntów oraz nałożone kryteria wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Ta demokracja realizuje się obecnie w praktyce, w postaci decyzji podejmowanych przez działkowców w przedmiocie pozostawienia ogrodu do prowadzenia przez określone stowarzyszenie.

Więcej…

12.11.2014 roku, tuż po uroczystościach Dnia Niepodległości nadeszło wreszcie pismo z biura Rzecznika Praw Obywatelskich (VII.612.13.2014.NC/KL) będące odpowiedzią na kierowane pisma poprzez Okręgowy Zarząd PZD od działkowców w sprawie obrony ustawy o ROD. Cieszyć może ton tego pisma, podkreślający rangę oraz rolę ROD w życiu społecznym a zwłaszcza dla rodzin działkowców oraz fakt, że wątpliwości konstytucyjne nie oznaczają jednocześnie decyzji o skierowaniu ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej…

Szanowny Panie Marszałku. Na terenie Szczecina jeszcze do niedawna można było spotkać w niektórych ogrodach, altany działkowe murowane, pozostałość po użytkownikach okresu przedwojennego i wojny. Oczywiście, że zostały one odremontowane i przywrócono im funkcje altany działkowej. Jak to się jednak ma do treści wyroku NSA, które taką altanę uznałoby za niezgodną z przepisami ustawy, gdyż nie jest to lekka budowla o ścianach ażurowych, zadaszona, zabezpieczająca przed deszczem i wiatrem. Czy w tym przypadku werdykt Sądu będzie miał podobną interpretację. Jeżeli tak, to byłby oczywisty absurd.

Więcej…

Wystąpienia działkowców w obronie obywatelskiej ustawy o ROD doczekały się reakcji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod koniec października Biuro RPO  wystosowało (jednobrzmiące) pisma do jednostek PZD, które apelowały do prof. Ireny Lipowicz o zaprzestanie kwestionowania ustawy o ROD. W odpowiedzi Prezes Eugeniusz Kondracki w imieniu KR PZD skierował do RPO kolejne wystąpienie, w którym odniósł się do kwestii podniesionych w otrzymanym piśmie i zaproponował organizację spotkania z przedstawicielami działkowców. Tekst korespondencyjny TUTAJ

My Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "XX - lecia" w Szczecinie zebraliśmy się na zebraniu w dniu 25 października 2014 roku na którym zgodnie z uchwaloną dnia 13 grudnia 2013 roku przez Sejm RP ustawą o rod mieliśmy podjąć decyzję o wyborze stowarzyszenia, które będzie zarządzać naszym ogrodem. Zapoznając się z treścią pism i Pani wypowiedziami kwestionującymi naszą ustawę, apelujemy do Pani o dokładne zapoznanie się z ustawą o rod, która nie była rewolucyjna w swoim założeniu tylko ewolucyjna, mająca na celu swobodne przejście do nowej rzeczywistości w pełni realizując wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiemy, że kwestionując nasze prawo do ogrodów i działek naraża się Pani na działania przeciwko działkowcom - obywatelom Rzeczypospolitej.

Więcej…

Szanowna Pani Rzecznik. My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Zacisze" w Wrzosowie, uważamy za nieuzasadnione podważanie konstytucyjności niektórych zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. Naszym zdaniem ten akt prawny jest zgodny z Konstytucją RP.

Więcej…

W dniu 07-11-2014 o godz. 12.00 odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie na która byli zaproszeni oprócz Radnych, przedstawicieli instytucji miasta oraz kierownictwo lokalnej Policji jak również działkowcy. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie reprezentował V-ce Prezes OZ PZD Józef Romanowski a ROD "Słowackiego" w Nowogardzie reprezentował Prezes Ryszard Wajk.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu

30.10.2014

29.10.2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zorganizowane zostało spotka

22.09.2014

O tym, że Okręgowy Dzień Działkowca będzie organizowany w mieście Świnoujście pojawiły
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD

31.07.2014

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu
Tematyczne zebranie Okręgowego Zarządu PZD

06.06.2014

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była

13.05.2014

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa