Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Te słowa Marii Konopnickiej w pełni należą się XII Krajowemu Zjazdowi Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie. Rodzinne ogrody działkowe w Europie powstały prawie 200 lat temu, a równocześnie w Polsce w Kuźminie Wielkopolskim i z czasem nabrały masowego charakteru. To tu w czasie zaborów ogrody były małymi ojczyznami polskimi, gdzie nie tylko można było uprawiać ziemię i zbierać plony, ale również rozmawiać w ojczystym języku, spędzać święta, modlić się, śpiewać i miłować.

Więcej…

W dniu 01.08.2015r na terenie Parku Dendrologicznego w miejscowości Glinna odbyła się uroczystość dnia działkowca ROD "Miejski'' w Pyrzycach.

W uroczystości udział wzięło ok 50 osób-działkowców, oraz zaproszeni honorowi goście w osobach;

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce Pani Marzena Podzińska

2. Starosta Powiatu Pyrzyce Pan Kazimierz Lipiński

Więcej…

Temat całorocznego zamieszkiwania w ogrodach działkowych, jak i istnienie i handel ponadnormatywnymi altankami w ROD pojawia się w mediach niczym odgrzewany kotlet co kilka miesięcy. Polski Związek Działkowców wielokrotnie wypowiadał się przeciwko zjawiskom zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD. Podobnie, jak i budowania ponadnormatywnych altan, co było i jest sprzeczne z prawem. Od 2008 r. zjawiska te są przez PZD monitorowane, gdyż działanie to rodzi negatywne konsekwencje dla działkowców, ogrodów i całego Związku. Wbrew medialnym doniesieniom zjawisko to nie jest masowe, ani nie ulega znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat.

Więcej…

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców demokratycznie wybrani w dniu 3 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażając stanowcze poparcie dla stanowiska Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przedstawiają swoje w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Od praktycznie 26 lat w Polsce trwa publiczna debata na temat reprywatyzacji.

Więcej…

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, uważa, że XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który obradował w Warszawie w dniach 2 i 3 lipca 2015 r., jest niezaprzeczalnie znaczącym wydarzeniem. Zjazd wytyczył kierunki działalności Związku i wszystkich jego organów na nową kadencję 2015-2019.

Więcej…

Realizując postanowienia programu na kadencję VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie, w dniu 30.07.2015r. odbyło się spotkanie w biurze OZ przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji i Okręgu, w sprawie przygotowania debaty na temat bezpieczeństwa w ROD.

Ustalono termin debaty, zakres zagadnień, uczestników oraz szczegóły techniczne.

Specjalny komunikat w sprawie debaty przedstawimy w najbliższym terminie.

Już pod koniec 1945 roku ukonstytuował się w Szczecinie Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Ogrodów i Osiedli Działkowych. Stanęły przed nim ważne i trudne zadania.

Działkowcy nie czekając na zachętę sami zabrali się do pracy.

Jak wynika z artykułu w jubileuszowym "Działkowcu" z roku 1957, "w ogrodzie "Bartoszówka" już w lipcu 1945 roku a więc bezpośrednio po objęciu Szczecina przez polskie władze, zjawili się w ogrodzie piersi działkowcy. Wprawdzie położenie ogrodu i stan uzbrojenia działek zachęcały do ich objęcia, wszystkich jednak odstraszał od tego obecny stan bezpieczeństwa".

Więcej…

Obradujące Prezydium OZ PZD  w Szczecinie w dniu 28.07.2015 r. bardzo wysoko oceniło osiągnięcia i przebieg XII  Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

W ocenie uczestników był to najbardziej owocny Zjazd, który można by nazwać "Zjazdem przełomowym".

Więcej…

"25 czerwca Sejm uchwalił tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. To jednak zaledwie mały krok w kierunku uregulowania problemu roszczeń w Polsce, których lista jest coraz dłuższa. Uchwalona ustawa reguluje bowiem wyłącznie kwestię roszczeń na terenie Warszawy, a to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Niestety eksperci już wskazują, że część jej zapisów może być niekonstytucyjna. Czy politycy zaserwowali nam kolejny bubel prawny?" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

Prezes OZ w Szczecinie Tadeusz Jarzębak będzie ubiegać się o mandat poselski w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jako bezpartyjny kandydat  wystartuje z zachodniopomorskich list Polskiego Stronnictwa Ludowego z pozycji czwartej.

Prezes Jarzębak podkreśla, że w sejmie chciałby godnie reprezentować interesy działkowców. Zdobycie mandatu poselskiego pozwoliłoby mu sygnalizować w polskim parlamencie problemy z jakimi zmagają się ogrody i Związek. Dałoby mu to także możliwość występowania z projektami, które służyłyby społeczności działkowców. Minione lata, pełne trudnych doświadczeń oraz walki o dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych i altan, pokazały jak ważne jest poparcie polityków w stanowieniu prawa, które zabezpiecza interesy działkowców. Zachęcamy zatem wszystkich zachodniopomorskich działkowców do rozważenia udzielania poparcia panu Tadeuszowi Jarzębakowi, który przez 40 lat swojego członkostwa w Związku niejednokrotnie udowodnił swoje oddanie dla idei ogrodnictwa ruchu działkowego i PZD. Najlepszym dowodem na jego zaangażowanie i zaufanie jakim cieszy się wśród działkowców jest jego wieloletnia prezesura w okręgu szczecińskim i aktywna działalność w krajowych strukturach Związku.

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu
VIII  Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie, informacja - AKTUALIZACJA - GALERIA ZDJĘĆ

22.06.2015

"Razem – to źródło naszej siły i sukcesu" – hasło to towarzyszyło obradom uczestnikó
Co przed nami, co dalej?

18.05.2015

Pod takim hasłem obradował Okręgowy Zarząd w dniu 15.05.2015 roku. Było to nadzwyczajne al
Szkolenie instruktażowe w OZ Szczecin

24.02.2015

Dnia 24 lutego br w siedzibie OZ PZD odbyło się szkolenie instruktażowe zespołu powołanego
Spotkanie z posłem Arkadiuszem Litwińskim

23.12.2014

23.12.2014 roku delegację działkowców OZ PZD w Szczecinie przyjął poseł Pan Arkadiusz Lit
Okręgowe podsumowanie roku 2014

17.12.2014

Od wczesnych godzin porannych, pojawiali się członkowie Okręgowego Zarządu PZD, przybywają
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

Najczęściej pobierane

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa