Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Zaledwie rok temu w grudniu działkowcy wychodzili z Sejmu pełni nadziei i radości, że po 18 miesiącach wyczerpującej pracy i sejmowych przepychanek, o jak najlepsze zapisy nowej ustawy, udało się wywalczyć dla działkowców i ogrodów dobrą ustawę. Radość trwała niespełna miesiąc. Już w styczniu 2014r. NSA stworzył precedens, który życie działkowców zamienił w przysłowiowy koszmar. Decyzja rozbiórki altany warszawskiego działkowca, która choć nie przekraczała ustawowych 25 metrów, miała murowane ściany, stała się realnym zagrożeniem dla 900 tys. ogrodowych altan w całym kraju.

Więcej…

Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań zostały opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., a także w oparciu o statut PZD uchwalony 23 października 2014 r. – zamieszczamy je na stronie pzd.pl w zakładce Prawo - Uchwały.

Więcej…

Od wczesnych godzin porannych, pojawiali się członkowie Okręgowego Zarządu PZD, przybywając z różnych stron, na ostatnie posiedzenie Zarządu Okręgowego w tym roku.

Po przywitaniu uczestników oraz powołaniu komisji statutowych oraz przyjęciu uchwał organizacyjnych dotyczących wyboru I Wiceprezesa OZ oraz dwóch uchwał wygaszających członkowstwo w Okręgowym Zarządzie, Prezes okręgu przedstawił sytuację w PZD uwzględniając sytuację wewnętrzną w okręgu.

Więcej…

18 grudnia br. (czwartek) odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan" o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Powstanie projektu obywatelskiego zostało zainicjowane przez Krajową Rade PZD po wyroku NSA z 9 stycznia 2014 roku, który uwidocznił lukę w prawie – brak precyzyjnej definicji pojęcia altany.

Więcej…

Szanowna Pani Profesor. Na adres Rzecznika Praw Obywatelskich, kierowane są poprzez biuro naszego Okręgowego Zarządu PZD listy w sprawie wątpliwości zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Rozwoju a dotyczące kwestii majątkowych stowarzyszenia PZD, swobody decydowania przez działkowców o powierzeniu ogrodu a także możliwości przejmowania ogrodu przez stowarzyszenie powstałe samorodnie przed wejściem w życie ustawy o ROD w 2014 roku.

Zawiłości prawne, co, do których ma Pani wątpliwości są do zanegowania, ponieważ zgodnie z rzeczywistością to ogrody, które podjęły decyzję o wyłączeniu się ze struktur PZD, po zarejestrowaniu przejmują ogród z całym dobrodziejstwem inwentarza i praw. O co więc tutaj toczy się spór?.

Więcej…

Szanowna Pani Profesor. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie, na swym posiedzeniu w dniu 12.12.2014 roku, postanowiła się zwrócić do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, z prośbą o spotkanie z działkowcami i wyjaśnienie w czasie rozmowy spraw związanych z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uważamy, że wiele kwestii, które naszym zdaniem dzielą nas, dałoby się wyjaśnić, przy spotkaniu z działkowcami, byłoby to argumentem, że Pani Rzecznik jest otwarta na spotkanie z obywatelami - działkowcami.

Więcej…

Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej…

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami .

Poniższe wytyczne pomogą ogrodom działkowym w sposób prawidłowy sporządzić  sprawozdanie finansowe składające się z:

Więcej…

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego. W skład KR wybrany został Edward Galus, Prezes OZ Świętokrzyskiego.  Wypełniając obowiązek wynikający z nowego statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów KR PZD w dniu 23 października 2014 r.  Krajowa Rada wybrała I Wiceprezesa, którym został Tadeusz Jarzębak.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu
Okręgowe podsumowanie roku 2014

17.12.2014

Od wczesnych godzin porannych, pojawiali się członkowie Okręgowego Zarządu PZD, przybywają
Zawsze najtrudniejsze są rozstania

05.12.2014

4 grudnia 2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie sp

30.10.2014

29.10.2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zorganizowane zostało spotka

22.09.2014

O tym, że Okręgowy Dzień Działkowca będzie organizowany w mieście Świnoujście pojawiły
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD

31.07.2014

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa