Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu.

Uchwalony Statut PZD - POBIERZ

Szanowna Pani Minister, zaniepokoiło nas stanowisko zajęte przez Podsekretarza Stanu - Pana Janusza Żbika w odpowiedzi na interpelację poselską.

Uspokajanie opinii publicznych, że nic się nie stało w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest bardzo zdradliwe. Brak przejrzystej definicji altany w prawie, jest powodem różnorodnych interpretacji, a to daje pole do nie uznawania altany, która nie spełnia definicji zastosowanej w wyroku sądowym.

Więcej…

W każdym ogrodzie, mamy grono ludzi, zawsze mocno angażujących się w prace samorządu i w prace w ogrodzie działkowym.

Tak jest też aktualnie i tak powinno pozostać w przyszłości. Dlatego niezwykle ważne było, ażeby w listopadowych wyborach 2014 na radnych, burmistrzów, prezydentów miast masowo wzięli udział członkowie PZD oraz nasi sympatycy.

Więcej…

Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych minęło 10 miesięcy, przepisy tej ustawy wprowadzane są w życie w ogrodach prowadzonych przez Polski Związek Działkowców.

Wydawałoby się, że nie powinno być problemów, a jednak coraz to rusz pojawiają się sygnały, że nie wszystko idzie tak "gładko". Dzisiaj cały wysiłek skierowany jest na pełną realizację ustawy i wynikające z niej obowiązki. Jest to ogrom pracy dla całego Związku, a zwłaszcza dla Krajowej Rady PZD. Przygotowanie i przyjęcie nowego statutu PZD i regulaminu ROD, zmiana kilkudziesięciu przepisów wewnętrznych, wynikających z delegacji ustawy i statutu, zmiana mentalności działkowców, przeorientowanie świadomości ludzi, a także zgłębianie wiedzy tej nowej ustawy oraz nadchodząca kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD to tylko niektóre kierunki podjętych i prowadzonych prac.

Więcej…

Szanowna Pani Rzecznik. Zwracam się do Pani Rzecznik jako użytkownik działki w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. ,"A. Zawadzkiego" w Gryfinie z prośbą odstąpienia swoich zapowiedzi, zmierzających do zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. do Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak inni działkowcy uważam za nieuzasadnione podważanie konstytucyjności niektórych zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

Moim  zdaniem ten akt prawny jest zgodny z Konstytucją R.P, gwarantuje rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i oczekiwania społeczne.

Z poważaniem

Czesław Skonecki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan". W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji. W tej niezwykle ważnej dla niemal miliona polskich rodzin sprawie, wyrażone przez Ministerstwo stanowisko musi budzić zdziwienie.

Więcej…

Dot.: nowego projektu prawa budowlanego altany działkowe

SZANOWNY  PANIE MARSZAŁKU

W dniu 9-ego Października 2014 r do Sejmu RP złożono obywatelski projekt ustawy prawo budowlane pod tytułem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" który uzyskał poparcie ponad 705 tysięcy podpisów działkowców i ich rodzin.

Więcej…

Szanowna Pani Profesor. Wartość ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych polega przede wszystkim na tym, że spełnia ona warunki kompromisu, możliwego do przyjęcia przez zainteresowane strony - działkowców, właścicieli gruntów oraz nałożone kryteria wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Ta demokracja realizuje się obecnie w praktyce, w postaci decyzji podejmowanych przez działkowców w przedmiocie pozostawienia ogrodu do prowadzenia przez określone stowarzyszenie.

Więcej…

12.11.2014 roku, tuż po uroczystościach Dnia Niepodległości nadeszło wreszcie pismo z biura Rzecznika Praw Obywatelskich (VII.612.13.2014.NC/KL) będące odpowiedzią na kierowane pisma poprzez Okręgowy Zarząd PZD od działkowców w sprawie obrony ustawy o ROD. Cieszyć może ton tego pisma, podkreślający rangę oraz rolę ROD w życiu społecznym a zwłaszcza dla rodzin działkowców oraz fakt, że wątpliwości konstytucyjne nie oznaczają jednocześnie decyzji o skierowaniu ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej…

Szanowny Panie Marszałku. Na terenie Szczecina jeszcze do niedawna można było spotkać w niektórych ogrodach, altany działkowe murowane, pozostałość po użytkownikach okresu przedwojennego i wojny. Oczywiście, że zostały one odremontowane i przywrócono im funkcje altany działkowej. Jak to się jednak ma do treści wyroku NSA, które taką altanę uznałoby za niezgodną z przepisami ustawy, gdyż nie jest to lekka budowla o ścianach ażurowych, zadaszona, zabezpieczająca przed deszczem i wiatrem. Czy w tym przypadku werdykt Sądu będzie miał podobną interpretację. Jeżeli tak, to byłby oczywisty absurd.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu

30.10.2014

29.10.2014 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zorganizowane zostało spotka

22.09.2014

O tym, że Okręgowy Dzień Działkowca będzie organizowany w mieście Świnoujście pojawiły
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD

31.07.2014

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu
Tematyczne zebranie Okręgowego Zarządu PZD

06.06.2014

W dniu 05.06.2014 roku obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Celem posiedzenia była

13.05.2014

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa