Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

"Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i mają znaczący wpływ na poprawę warunków socjalnych i komfortu życia ich użytkowników.

Więcej…

25.09 br., gościem uczestniczącym w posiedzeniu Prezydium był Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, kandydat  na posła dr Jarosław Rzepa.

Więcej…

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "POLANA" w Szczecinie dnia 26.09.2015r. odbył się "Dzień Działkowca".

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem prezes Wacławy Wiśniewskiej, która powitała gościa - dyr. Okręgowego Zarządu p. Tomasza Olkulskiego oraz przybyłych działkowców i ich rodziny. Prezes omówiła sytuację Związku oraz podsumowała wykonanie zadań przyjętych na ten rok. Po czym osobom wyróżnionym wręczono upominki.

Więcej…

Po interwencji u Posła Arkadiusza Litwińskiego, grupy działkowców ROD "Górki Ustowskie" na zaproszenie posła, Prezes  wraz z sekretarzem Okręgowego Zarządu PZD, udzielił wyjaśnień całości sprawy, dotyczącej zamierzonej częściowej likwidacji tego ogrodu. Posłowi przedstawiono wszystkie działania jakie, Związek dotychczas podejmował w sprawie uregulowania prawnego, użytkowania gruntów ROD "Górki Ustowskie". Przedstawiono również zarys koncepcji rozwiązania problemu oraz poinformowano, że do Krajowej Rady przesłana została podobna informacja, dotycząca aktualnego stanu na dzień  dzisiejszy. Zapewniono, że Związek dołoży wszelkich starań, a by w miarę możliwości uchronić jak największą liczbę działek przed likwidacją, a jeżeli ta likwidacja stała by się realna i konieczna z punktu widzenia społecznego interesu miasta, aby odbyła się ona jak najłagodniej dla użytkowników działek, z zagwarantowaniem praw wynikających z ustawy o ROD.

Poseł Arkadiusz Litwiński obiecał interwencję u Prezydenta Miasta Szczecina.

W ROD "B. Chrobrego" w Szczecinie o godz. 17:00, w dn. 19.09 br., zebrała się duża grupa działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia zarządu ogrodu do wspólnego świętowania. Zarząd ROD kierowany przez nowego Prezesa, Pana Piotra Leszka, kontynuuje tradycje organizowania Dni Działkowca w ogrodzie.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem prezesa ROD, który podziękował działkowcom i gościom za przyjęcie zaproszenia i udzielił głosu Prezesowi Okręgu, który przekazał działkowcom pełną informację z walki o zachowanie ogrodów, o dobrą ustawę o ROD i w sprawie altan.

Więcej…

Dzień 26-09-2015 był świętem w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. "PORT CENTRALNY" w Szczecinie z okazji obchodów corocznego święta plonów. Na tą uroczystość przybyli liczni działkowcy wraz z rodzinami i sympatycy ogrodów. Wszystkich zgromadzonych działkowców i sympatyków oraz gości uroczyście powitała Prezes R.O.D. im. „Port Centralny”  Pani Barbara Surdy - Sapieha.

Oceniając 2015 rok pracy Pani Prezes przypomniała, że nowy Zarząd rozpoczął pracę miesiąc temu i jest pełen optymizmu i zapału do pracy.

Więcej…

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Przyjaźń" 19 września 2015 r. obchodzono "Dni Działkowca". Jest to nasza tradycja od kilkunastu lat.

Prezes Kazimiera Wadowska powitała zaproszonych gości w osobie członka   Okręgowego Zarządu Pana  Zygmunta Górczyńskiego, Prezesa ROD " Pod Dębem" Stanisława Wójcika, przedstawicieli ROD "Jutrzenka",  działkowiczów i członków ich rodzin.

Więcej…

W dniu 10.09.2015 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "1-go Maja" w Myśliborzu zorganizował dla członków wyjazdowy dzień działkowca do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

W ramach programu było zwiedzanie ogrodu, szkółek z rozsadami, krzewów i drzew oraz zwiedzanie oranżerii. Ponadto działkowcy mogli dokonać zakupu różnych rozsad krzewów. Po ogrodzie oprowadzał przewodnik przedstawiał charakterystykę drzew i krzewów oraz opowiadał ciekawostki historyczne ogrodu.

Więcej…

Działkowcy co jakiś czas słyszą o możliwości likwidacji ich ogrodów działkowych, w miejsce których mają powstać inwestycje na potrzeby publiczne. Tak dzieje się najczęściej w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie wraz z rozwojem oraz budową kolejnych osiedli mieszkaniowych wiele ogrodów działkowych zostało wchłoniętych w organizm miasta.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu
Wicemarszałek Jarosław Rzepa gościem Prezydium OZ OZD w Szczecinie

29.09.2015

25.09 br., gościem uczestniczącym w posiedzeniu Prezydium był Wicemarszałek Województwa Za
Troska o bezpieczeństwo w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

22.09.2015

21 września 2015 r., w gabinecie Wojewódzkiego Komendanta Policji, zostało uroczyście podpi
Trud rolników i działkowców został dostrzeżony i nagrodzony piękną pogodą i wspaniałą zabawą!

14.09.2015

Już od wczesnych godzin porannych, zaczęły pojawiać się samochody ze stoiskami poszczegól
Pieniędzy trzeba szukać!

18.08.2015

10.08.2015 realizując plan wynikający z programu przyjętego przez uchwały nr 3 i 4/XXX/2015
Bezpieczeństwo w ROD – ważna sprawa

14.08.2015

Jednym z ważnych zadań realizowanych w ramach programu na kadencję 2015/2019 jest bezpiecze
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

Najczęściej pobierane

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa