Strona PZD Projekt ustawy Kalendarz biodynamiczny OZPZD Twitter

Wszystkim działkowcom szczecińskiego okręgu PZD

oraz członkom ich rodzin, a także sympatykom ruchu ogrodniczego kierowanego przez Polski Związek Działkowców

z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy

życzymy radosnych dni, a wraz z nadejściem wiosny

miłego wypoczynku w naszych ogrodach.

Może z tą wiosną pojawi się refleksja nad tym, aby te ogrody miały spokój i mogły rozwijać się ku radości działkowców i społeczeństwa miast.

Wszystkim samorządom gmin, miast i województwa zachodniopomorskiego życzymy od działkowców

przyjaznego stosunku do naszej pięknej idei.

Okręgowy Zarząd PZD

w Szczecinie

Pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej KR PZD utworzona została specjalna, nowa zakładka  "W sprawie ustawy o ROD. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają", w której będą zamieszczane odpowiedzi na kierowane pod adresem Krajowej Rady PZD pytania działkowców z całej Polski dotyczące ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Odpowiedzi będzie udzielał Zespół prawny powołany przez Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego spośród prawników Krajowej Rady PZD  i OZ. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej zakładki, gdyż z pewnością wiele Państwa wątpliwości natury prawnej zostanie dzięki niej rozwianych. Przejdź do zakładki

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły połączony z Wiosennym Kiermaszem Ogrodniczym w dniach 10-11 maja 2014 roku w godzinach 10.00 - 15.00

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 115 (Szczecin Zdroje)

W trakcie kiermaszu proponujemy:

sprzedaż roślin rabatowych i balkonowych, sprzedaż krzewów ozdobnych i bylin, sprzedaż rozsad warzyw i nowalijek, sprzedaż sprzętu oraz podłoży ogrodniczych, sprzedaż roślin rabatowych i balkonowych.

 

Szanowny Panie Prezesie.

Odnosząc się do Pana listu skierowanego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym wskazuje Pan na "poważne wątpliwości konstytucyjne" co do postanowień nowej ustawy o ogrodach działkowych, pragnę zwrócić Panu i wszystkim członkom Związku Miast Polskich uwagę, że wystąpienie to stanowi próbę podważenia przepisów ustawy, godząc w ten sposób w prawa działkowców i prawo do istnienia ogrodów w strukturach miast. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych od dnia 19 stycznia 2014 roku jest obowiązującym aktem prawnym. Zawarte w niej przepisy są wynikiem kompromisu jaki zaistniał pomiędzy uczestnikami jej tworzenia a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów.

Więcej…

Prezes Związku Miast Polskich Pan Ryszard Grobelny

Delegaci Konferencji jako reprezentanci działkowców naszego ogrodu apelujemy o zaprzestanie działań skierowanych przeciwko kolejnej próbie destabilizacji statusu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych.

Więcej…

Prezes Związku Miast Polskich, Szanowny Pan Ryszard Grobelny

Działkowcy z ROD w Kamieniu Pomorskim uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 04 kwietnia 2014r. wyrażają swój sprzeciw wobec wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa przeszła długi proces legislacyjny, została przyjęta przez Sejm prawie jednomyślnie przez wszystkie siły polityczne w nim będące, następnie przez Senat oraz podpisana przez Prezydenta RP. Uważamy, że wniosek Związku Miast Polskich stanowi zagrożenie dla zapisów ustawy oraz przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Więcej…

Ryszard Grobelny PREZES ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

W związku z przekazaniem Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska Związku Miast Polskich z dnia 20.12.2013. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13.12.2013. o rodzinnych ogrodach działkowych- My działkowcy jesteśmy temu przeciwni. Projekt obywatelski powstał w wyniku szerokiego zaangażowania blisko miliona obywateli w naszym kraju.

Przyjęta ustawa jako wynik kompromisu zawartego pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów były uwzględnione w toku prac legislacyjnych przez Sejm i Senat RP. Uchwalona ustawa jest wielkim sukcesem całego środowiska działkowców i potwierdzeniem ogromnej troski o zachowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

(Podpisy 32 osób uczestników walnego zebrania)

Szanowny Pan Bronisław Komorowski PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W związku z listem Związku Miast Polskich skierowanym do Pana w dniu 20,12.2013 aby nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych skierować do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny my działkowcy wyrażamy odmienne stanowisko.

Więcej…

Pan Tadeusz Jarzębak Prezes

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie prośby o dofinansowanie w wysokości 150 000 zł w celu tworzenia warunków w ogrodach do udostępnienia terenów zielonych dla społeczności lokalnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. W latach 2012-2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowało Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Więcej…

Pan Ryszard Grobelny, Związek Miast Polskich

Działkowcy ROD im. "G. Bema" w Szczecinie na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 12 kwietnia 2014 roku, zwracają się do Pana z zapytaniami.

W czym Panu przeszkadza to, że mamy działki i że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została uchwalona przez Sejm RP i jest dla działkowców przyjazna?.

Więcej…

Polecamy:

Książki DziałkowcaWydawnictwa Działkowca
Wieści z Okręgu
 Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

14.03.2014

Dnia 13.03.2014 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie została przedstawion
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

21.02.2014

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulami
Przewodnik po ustawie o ROD

08.02.2014

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołał
Wzory Dokumentów dla Zarządów ROD

27.01.2014

Poniżej zamieszczamy wzór nowej deklaracji członkowskiej oraz umowy dzierżawy działkowej:
Popularne
Prasa Działkowa

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

O nas

II Kongres PZD

Manifestacja Warszawa