Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spotkanie w dniu 05 grudnia br. z działkowcami śródmieścia Szczecina przebiegało pod znakiem troski o los ogrodów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 36 ogrodów śródmieścia i zachodniej części miasta. Z zaproszenia do partii i posłów skorzystała prezes Miejskiego Zarządu PSL pani Małgorzata Łozińska – Reszkowska.

Po omówieniu ogólnej sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działania Związku w obronie ogrodów i prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wywiązała się dyskusja w której uczestnicy zdecydowanie wyrażają poparcie dla inicjatywy powstania komitetu, opracowania projektu ustawy i jego merytorycznej treści. Zawierając głos podkreślali konieczność zachowania silnego Związku bo tylko ten może podjąć skuteczną obronę interesu działkowców i ogrodów. Podkreślano, że projekt obywatelski jest jedyną alternatywą, która spełnia nałożone kryteria przez Trybunał Konstytucyjny oraz zapisami swoimi chroni prawa działkowców i dorobek ogrodnictwa ponadwiekowego. Wyraźnie akcentowano istnienie struktur organizacyjnych o zasięgu krajowym, ponieważ rozbicie organizacyjne ogrodów działkowych jest szkodliwe. Uznano, że dzisiaj najważniejszym celem jest poparcie obywatelskiego projektu ustawy działkowej oraz przekonanie decydentów, że Związek musi istnieć jako gwarancja dalszego rozwoju ogrodów działkowych.

Przedstawiciel PSL-u zabierając głos stwierdziła, że zaprezentowany projekt obywatelski jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a PSL podjął już szeroką kampanię w swoich strukturach poparcia jego przez zbieranie podpisów na listach poparcia.
Deklaracja poparcia i współpracy została przyjęta owacyjnie.

Z niedowierzaniem uczestnicy przyjęli informację o założeniach projektu ustawy PO, która jest potwierdzeniem tego, do czego zmierzano od samego początku zaskarżając ustawę o ROD. W założeniach proponuje się likwidację PZD, wygaszenie praw do gruntu, nacjonalizację infrastruktury PZD i ogrodów. Proponuje się organizację tylko na szczeblu podstawowym bez jakiejkolwiek ochrony ogrodów, a z  dużymi uprawnieniami właściciela gruntu, który w każdej chwili może przejąć zarządzanie ogrodem lub jego likwidację. Proponuje się roczną opłatę opartą o wartość rynkową gruntu. Odbiera się zwolnienia od altan. Własność działkowca jest mgliście zaproponowana. Przewiduje się doprowadzenie do stanu zgodnego z normatywem wszystkich altan  na działkach. Ogranicza się wielkość altany do 20m2, ma ona być nie związana z gruntem i ograniczone jej wyposażenie. Istniejące ogrody miałyby szansę przy dobrych układach prosperować do 10 lat.

Na spotkaniu przedstawiono również sytuację ogrodów miasta Szczecina, z których ponad 40  nie posiada pełnego uregulowania prawno- gruntowego, a więc los tych ogrodów będzie zależał wyłącznie od dobrej woli właściciela gruntu.
Działkowcy sfrustrowani podpisali apel do Parlamentu wyłuszczając swoje postulaty, które Sejm powinien uwzględnić przy uchwalaniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Mimo zaproszenia, przedstawiciela samorządu miasta nie było.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 65

Wczoraj 180

W tygodniu 449

W miesiącu 4914

Wszystkich 429278

Kubik-Rubik Joomla! Extensions