Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

List otwarty do Marszałka Sejmu oraz Parlamentarzystów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stworzył skomplikowaną sytuację oraz konieczność głębokiej nowelizacji obecnej ustawy lub przyjęcia zupełnie nowej.
Jeden i drugi wariant jest trudny do zrealizowania przy zachowaniu warunków jakie zastrzeżono w wyroku.

Czytaj więcej...

List otwarty do Pana posła Andrzeja Dery w sprawie zgłoszonego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Szanowny Panie Pośle

Nie pomny porażki swojego projektu prezentowanego wielokrotnie, próbuje Pan teraz startować ponownie, ale pod innym sztandarem partyjnym. Co właściwie Pan zmienił w stosunku do projektu poprzedniego, jedynie chyba to, że nie obiecuje Pan teraz działki za 5% wartości. Dowodzi to faktu, że trochę Pan zrozumiał z lekcji jaką miał Pan możliwość otrzymać od Sejmu w 2009 roku.

Czytaj więcej...

Kolejki po chleb i wędliny

Nowe odmiany roślin, sprzęt, ozdoby do ogrodów oferowali wystawcy na jesiennej edycji kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach" na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Kiermasz odbył się w weekend. Przyjechało około 90 wystawców. Do kupienia były drzewa i krzewy owocowe.

- To najlepszy okres na ich posadzenie. Ale na zimę trzebaje okryć agrowłókniną i obsypać kopczykami - mówiła Justyna Walczak z gospodarstwa szkółkarsko-ogrodniczego w Kostrzynie Wielkopolskim. U niej krzewy były za ok. 15 zł, drzewka ok. 25 zł.
Były różne odmiany jabłoni, m.in.: złota reneta, szara reneta, kosztela, koksa pomarańczowa, papierówka, kronselka, grafsztynek, malinówka, Mclntosh, lobo. Czereśnie karłowe, wiśnie i grusze w wielu poszukiwanych odmianach. Również pigwa, orzech włoski, pienne formy agrestu i porzeczki, aronie czy borówki amerykańskie.

Czytaj więcej...

Święto Działkowców w Pyrzycach

11 sierpnia 2012 r. na stadionie miejskim w Pyrzycach rozpoczęły się uroczyste obchody z okazji Dnia Działkowca pod patronatem Burmistrza Pyrzyc.
Na początku prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Miejski" w Pyrzycach Genowefa Nowicka przywitała zaproszonych gości: Tadeusza Jarzębaka - Prezesa Okręgowego Zarządu i Wiceprezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, Mariana Cichockiego -Członka OZ PZD w Szczecinie, Jerzego Marka Olecha - Burmistrza Pyrzyc, Ryszarda Grzesiaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach, Zenona Mirowskiego - Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Krzysztofa Dubickiego - Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach, Walentego Darczuka - Radnego Rady Powiatu Pyrzyce, Kazimierza Jaborowskiego - Prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zorza" w Pyrzycach, Teresę Jasińską - sympatyka działkowców, Kazimierza Lipińskiego - Sołtysa Stróżewa.

Czytaj więcej...

Likwidacja czy nie? Działkowcy drżą

Lipcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wstrząsnął społecznością działkowców. Teraz w napięciu oczekują na zmianę ustawy, jednak Sejm ma na to 1,5 roku. Co stanie się później? Wizję likwidacji ogrodów w Szczecinie na swojej stronie internetowej przedstawił Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Memoriał z konferencji opublikowano we wrześniu, spotkanie zaś odbyło się pod koniec sierpnia.
Najtrudniejsza sytuacja pod względem prawnego zabezpieczenia jest w samym Szczecinie, gdyż na 87 ogrodów (24192 działki) w planach perspektywicznych rozwoju miasta na inne cele ujęto aż 48 ogrodów - czytamy. - Na pytania dotyczące funkcjonowania ogrodów oraz ich perspektyw przyszłościowych, skierowane do wszystkich gmin naszego okręgu, otrzymaliśmy w zdecydowanej większości opinie pozytywne co oznacza, że gminy widzą konieczność funkcjonowania na ich terenie ogrodów działkowych oraz przewidują dalej dobrą współpracę. Samorząd Szczecina w tej kwestii nie wypowiedział się.
Spytaliśmy szczeciński magistrat o plany i ewentualne kasacje działek.

Czytaj więcej...

Działkowcy cieszą się dużym poparciem całego społeczeństwa

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?
Co szósty Polak korzysta z ogrodów działkowych (17%), a ponad jedna czwarta badanych (29%) zadeklarowała, że ktoś z ich najbliższej rodziny bądź oni sami mają działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Największą popularnością działki cieszą się  w województwach: zachodnio¬pomorskim (45%), warmińsko-mazurskim (30%), dolnośląskim (28%) i opolskim (25%).


Jednak wydaje się, że najważniejszym wnioskiem płynącym z tego sondażu jest to, że nie tylko sami działkowcy, ale także całe społeczeństwo docenia wartość ogrodów działkowych w miastach i 88% popiera ich dalsze istnienie, 8% ma odmienne zdanie, a 4% nie ma opinii na ten temat. Osoby, które korzystają z działek, nieco częściej niż ogół badanych twierdzą, że działki w miastach powinny istnieć (93%), a rzadziej mówią, że teren ten należy zagospodarować inaczej (5%). Ten wynik zasługuje na szczególną uwagę i docenienie jeśli weźmie się pod uwagę  ostatnie wydarzenia toczące się wokół ogrodów działkowych i PZD, tj. nieprzychylny działkowcom wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a także szereg programów i artykułów prasowych, w których pseudoeksperci negowali potrzebę istnienia działek w miastach i wskazywali potrzebę zagospodarowania tych terenów inaczej, tak by dostęp do nich mogło mieć więcej osób. Tymczasem aż  8 na 10 pytanych respondentów(80%) jest przeciwnych, by na terenach ogrodów działkowych powstawały budynki mieszkalne. To zdecydowanie zła wiadomość dla ostrzących sobie apetyt na tereny działek deweloperów.

Warto zauważyć, że z działek korzystają już nie tylko emeryci i renciści, ale coraz więcej jest młodych użytkowników. Potwierdzają to badania CBOS - nieco częściej niż inni z rodzinnych ogrodów działkowych korzystają ankietowani w wieku 25-34 lat, mający średnie wykształcenie, pracujący w usługach lub na własny rachunek oraz robotnicy niewykwalifikowani. Na ogół są to mieszkańcy małych miast - do 20 tys. mieszkańców - albo większych aglomeracji - od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców.
Ogrody działkowe to bardzo istotny element Polski, którego nie da się wyciąć mimo wieloletniej nagonki i ataków, których celem jest niszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. W czym tkwi zatem magia działek?

Zapracowani Polacy (w raporcie OECD skupiającej 34 najbardziej rozwinięte kraje świata zajmujemy drugie miejsce po Korei Płd.  pod względem ilości czasu spędzonego w pracy), którym co i rusz rzuca się kłody pod nogi – jak choćby wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia - potrzebują także chwili wytchnienia. W bieżącym roku blisko dwie trzecie Polaków spędziło swój urlop w domu, bo nie stać ich było na żadne wakacje. Zaś ci, co wyjechali, też mocno trzymali się za kieszenie i najczęściej nocowali u znajomych, rodziny lub… na działkach – tak wynika z innego sondażu, który także przeprowadzał CBOS. Ogromna popularność działek nie jest niespodzianką, a jedynie następstwem tych wszystkich okoliczności, które sprawiają, że to główny i najtańszy sposób spędzania czasu wolnego wśród wielu polskich rodzin. Dobrodziejstwo obcowania z przyrodą, świeże owoce i warzywa – zamiast chińskiego czosnku czy holenderskiej marchewki, docenia większość Polaków. Tylko nieliczni wyrażają opinię (11%), że ogrody w miastach powinny być zagospodarowane inaczej – najczęściej wg CBOS mówią tak członkowie kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, prywatni przedsiębiorcy oraz uczniowie i studenci. Ta pierwsza grupa to ludzie zamożni, którzy nie potrzebują działek spełniających funkcje rekreacyjnych, ci drudzy – to młodzi, których bardziej pociągają imprezy wśród rówieśników niż pielenie grządek i cieszenie się z własnoręcznie wyhodowanych truskawek. Ich odmienne odpowiedzi więc nie zaskakują nikogo.

Ponadto z badań CBOS wynika, że Polacy na ogół popierają korzystne dla działkowców rozwiązania, takie jak prawo do odszkodowania za działkę utraconą wskutek likwidacji ogrodu lub otrzymania działki zastępczej, a także możliwość zachowania działki w sytuacji uzasadnionego żądania zwrotu terenu przez byłych właścicieli. Ten ostatni aspekt – zwrotu ziemi - jest szczególnie ważny, bowiem roszczenia na dzień 1 lipca 2012 roku dotyczą aż 342 ROD znajdujących się w 21 okręgach. Zagrożona jest powierzchnia 1 373,9002 ha i 33 073 działek rodzinnych. W Związku ze zgłaszanymi roszczeniami Związek prowadzi 198 postępowań sądowych i 137 postępowań administracyjnych. Pozostałe roszczenia są na etapie potencjalnych zagrożeń. Z doświadczenia PZD wynika, że takie przypadki wielokrotnie nie mają żadnych podstaw - zdarzało się, że, żądano zwrotu tego, co nigdy nie było własnością zgłaszających roszczenia. Często także mamy do czynienia z dalekimi spadkobiercami roszczeń. Tym bardziej więc cieszy to, że działkowcy mogą liczyć na szerokie społeczne poparcie w obronie swoich ogrodów. Warto zauważyć, że aż 87% Polaków aprobuje pierwszeństwo rodziny do przejęcia ogródka po śmierci działkowca, a fakt korzystania z ogródka działkowego jeszcze zwiększa poziom tej aprobaty - 95 % działkowców opowiada się za takim prawem.

Wśród badanych przeważa także opinia, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował ustawowe uprawnienia PZD, wpłynie negatywnie na sytuację wszystkich działkowców (39%). Nieliczni tylko, bo zaledwie 10% jest zdania odmiennego i wskazuje na możliwość poprawy sytuacji użytkowników działek. Z deklaracji badanych przez CBOS wynika, że działalność Polskiego Związku Działkowców dobrze lub bardzo dobrze ocenia 35% ankietowanych. Zaniepokojenie wielu osób budzi fakt, że ponad połowa ankietowanych (54%) nie rozpoznaje organizacji PZD. Taki wynik należy rozpatrywać w kontekście co najmniej kilku czynników, które wpływają na postrzeganie i odbiór PZD. Związek, by jak najlepiej realizować swoje zadania składa się z oddziałów terenowych. Bezpośrednio pod Okręgowe Zarządy podlegają zaś Rodzinne Ogrody Działkowe. Dla przeciętnego działkowca, którego zajmują tylko i wyłącznie sprawy jego działki - jedynym ogniwem, z którym ma do czynienia jest zarząd danego ogrodu,  często kolega-działkowiec, który swoją działkę ma tuż obok. To do niego docierają wszelkie problemy, na które musi reagować, czy szukać pomocy i wsparcia dalej. W tym zaś pomaga mu Okręgowy Zarząd PZD. Tak zbudowana struktura ma na celu oszczędzenie działkowcom chodzenia „od drzwi do drzwi” ze swoimi problemami i uwagami. Komunikacja bezpośrednia ma w tym wypadku wymiar bardzo pozytywny, choć skutkuje właśnie tym, że działkowiec nie ma świadomości, że za danym sukcesem czy rozwiązaną sprawą stoi właśnie PZD. Na brak rozpoznawalności PZD z całą pewnością wpływa też to, że Związek nie wydaje żadnych pieniędzy w celach marketingowych, a więc jedynie po to, by zaistnieć jako rozpoznawalna marka. PZD zamiast w reklamę inwestuje w infrastrukturę ogrodów, oświatę, szkolenia, a także obronę ogrodów i praw działkowców.
Wreszcie na takie wyniki badań CBOS wpływa także struktura społeczna działkowców. Przeprowadzone przez PZD w 2011 roku badanie na temat „Kim są polscy działkowcy” pokazało, że w rodzinnych ogrodach działkowych, najwięcej członków ROD jest w wieku 51-65 lat. Tymczasem raport CBOS z 2009 roku dotyczący korzystania z internetu, wskazuje, że jedynie co czwarty Polak w wieku 55-64 ma możliwość łączenia się z siecią. Działkowcy więc w przeważającej liczbie nie zdają więc sobie sprawy, że PZD prowadzi rozbudowaną działalność internetową, a na stronie www.pzd.pl zamieszczane są liczne artykuły dotyczące bieżących spraw związanych z ogrodami i działkowcami. To właśnie te działania wpływają m.in. na pozytywny odbiór ogrodnictwa działkowego w całym społeczeństwie, czego dowodem są omawiane wyniki niezależnego badania przeprowadzonego przez CBOS.

Okręgowe Dni Działkowca 2012

1 września 2012 roku w rodzinnym ogrodzie działkowym im. „Powstańców Wielkopolskich” w Szczecinie  odbyły się uroczyste obchody Okręgowych Dni Działkowca. Zaproszonych gości przywitał Prezes rodzinnego ogrodu działkowego  im. „Powstańców Wlkp.”  Pan Andrzej Kołodziejczyk. Wśród nich był m.in. Pan Jarosław Rzepa – przewodniczy zarządu zachodniopomorskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie w swoim przemówieniu Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Tadeusz Jarzębak omówił sytuację Związku i zagrożenia wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia „Za Zasługi dla PZD” i  złote „Zasłużonego Działkowca” oraz podziękowania dla przybyłych gości.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród dla najlepszych rodzinnych ogrodów działkowych i wyróżniających się działkowców okręgu szczecińskiego.
Jednym z ciekawszych punktów uroczystości były występy tenora operowego oraz zespołu muzycznego. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, które mogły zapoznać się z pracą straży pożarnej, policji,  straży miejskiej i udzielaniem pierwszej pomocy. Na placu zabaw odbywały się liczne konkursy dla najmłodszych.

XXV kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”

W dniach 15-16 wrzesnia 2012 roku  odbył sie już XXV kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”. Stoisko Okręgowego Zarządu  PZD  przygotował  rodzinny ogrod działkowy im. „Mieszka I” ze Szczecina. Działkowcy zaprezntowali swoje plony, obrazy oraz rzeźby. Instruktorzy SSI udzielali wielu porad ogrodniczych oraz badali odczyn (pH) gleby. Ponadto na kiermaszu mogliśmy przedstawić sytuację Polskiego Związku Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Gorąco dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie stoiska działkowcom z ROD im. Mieszka I”.

Poseł Parlamentu Europejskiego prof.zw. dr hab. Bogusław Liberadzki pisze:

Szanowny Pan
Tadeusz Jarzębak
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo.

Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystości obchodu Okręgowych Dni Działkowca w Szczecinie.
Niestety, obowiązki europarlamentarne nie pozwalają mi spotkać się z Państwem w tym tak bardzo uroczystym dniu.
Polski Związek Działkowców jest członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych - zrzeszającego związki narodowe z 15 państw i współpracuje z Radą Europy i Unią Europejską, a Polskie ogrody działkowe są uznawane za najładniejsze w Europie.

Od zawsze wspierałem i broniłem użytkowników Ogrodów Rodzinnych, podzielam obawy i niezadowolenie działkowców związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i wyrażam niepokój z powodu braku pisemnego orzeczenia Trybunału, co powinno się stać w ciągu 30 dni.
Jestem z Państwem w obronie obywatelskiego prawa do radości z posiadania działki. Gratuluję gospodarzom najpiękniejszych działek. Możecie na mnie liczyć.

Bruksela, Szczecin 01 września 2012 roku

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Po zapoznaniu się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012, syg.K8/10 wraz z jego uzasadnieniem zostały potwierdzone nasze dotychczasowe mniemania, że zasadniczym celem, który należało osiągnąć było rozprawienie się z Polskim Związkiem Działkowców.

Wnioskodawca skarżąc całą ustawę o ROD narzucił tok myślenia o monopolu PZD i jego szczególnym uprzywilejowaniu. Trybunał Konstytucyjny praktycznie z wyjątkiem dwóch sędziów zgodził się z poglądem wnioskodawcy, formułując zarzuty na potwierdzenie założonej tezy.

Przykładów na poparcie nie przedstawiono wiele, z wyjątkiem dwóch postępowań sądowych dotyczących PZD, skąd więc taka jednomyślność że ustawę o ROD należy zmienić u I Prezesa Sądu Najwyższego, raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
Wbrew temu twierdzeniu, że działkowcy nic nie stracą sytuacja zarysowuje się dla nich niekorzystnie.
Ucierpią ogrody do których zgłaszane są roszczenia, ucierpią również ogrody o nieuregulowanym stanie prawnym, a więc ucierpią także działkowcy. W samym tylko mieście Szczecinie na 86 ogrodów takie problemy wystąpią w 58 ogrodach.
Podważone zostały zasady samorządów w ROD, a przypadki tzw. pokrzywdzonych działkowców nie mogą być argumentem na to, że nie została zachowana wolność zrzeszania się. Te niewielkie grupki dążą z reguły do secesji, a nie tworzenia nowych ogrodów. Przedstawiciele tzw. stowarzyszeń zaproszeni na rozprawę nie reprezentowali żadnej poszkodowanej grupy działkowców przez „uprzywilejowanie PZD” są to ludzie, którzy naruszyli prawo, zostali wykluczeni ze społeczności działkowej i aż dziw bierze, że mogli oni reprezentować  działkowców przed wysokim Trybunałem.

Dla PZD wyrok zadaje nienależne ciosy za:
- brak nadzoru,
- powolną rejestrację w sądzie,
- przymus przynależności do PZD,
- błędy urzędników w minionych latach,

- zamieszkiwanie w ogrodach,
- naruszanie prawa przez niektórych działkowców.

Zakwestionowana została mocno konstytucyjność powołania Związku.
W całym łańcuchu spraw dotyczących ogrodów działkowych, każde pojedyncze ogniwo miało określony cel z góry wytyczony.

Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie zakończył toczący się proces dążenia do zmiany ustawy stwarzając jednocześnie takie warunki ograniczające, iż ustawodawca będzie miał nie lada kłopot, aby pogodzić ze sobą interesy działkowców, roszczeniowców, deweloperów, samorządów gmin oraz zapewnić swobodę zrzeszania się. Wyrok stanowi zamach na wielki dorobek PZD, jako kontynuatora społecznego ruchu działkowców oraz na jego struktury.
Czujemy rozczarowanie z takiego wyroku.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD                         Prezes Okręgowego Zarządu PZD
             w Szczecinie                                                           w Szczecinie
          Czesław Skonecki                                                 mgr Tadeusz Jarzębak

Szczecin, dnia 10 września 2012 rok

Dzień Działkowca w ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

To działkowe święto, które tym razem połączone było z jubileuszem 65 – lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, a które odbyło się na placu przy świetlicy na terenie ogrodów rozpoczęło się tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru i odsłuchaniem hymnów; państwowego i działkowców.

Po powitaniu obecnych przez prowadzącego imprezę – działkowca Leopolda Kemmlinga, ksiądz dziekan Henryk Krzyżewski poświęcił działkowe plony.   Następnie Prezes ROD Czesław Skonecki powitał gości, wśród których byli między innymi: burmistrz Henryk Piłat, wicestarosta Jerzy Miler, wiceprezes Zarządu Krajowego PZD,  Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie – Tadeusz Jarzębak, wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego OPZZ - Stanisław Baryluk, Prezes PUK - Rafał Mucha, Prezes Zarządu ROD Vista Bella - Mariusz Grzesiak,  Podstarszy Cechu Rzemiosł – Tadeusz Mockała, Dyrektora OSiR Tadeusz Samoń, Prezes SBBS – Rafał Guga, przedstawiciele prasy regionalnej oraz weterani ROD; Sabina Giza i Mieczysław Wiśniewski.

Czytaj więcej...

Do odebrania nagrody!

Okręgowy Zarząd w Szczecinie prosi laureatów konkursów okręgowych o odebranie dyplomów oraz nagród w biurze OZ ul. Uznamska 4, 70-853 Szczecin Dąbie

Lista laureatów konkursów okręgowych roku 2012, którzy nie odebrali nagród w trakcie Okręgowych Dni Działkowca 1 września 2012 roku:

Czytaj więcej...

Ocena Okręgowej Konferencji PZD

w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie negatywnego oddziaływania publicznych mediów na wizerunek działaczy, ogrodów i PZD

Ogólne zamieszanie wokół ogrodów działkowych, wywołane zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dało asumpt dla mediów, zwłaszcza dla niektórych organów prasowych o zasięgu lokalnym oraz ogólnokrajowym do przedstawiania wizerunku ROD i PZD w niewłaściwym zwierciadle. Nasiliła się kampania urabiająca opinię publiczną o PZD, jako „państwo w państwie”, o hamowaniu rozwoju miast, siedzibie zła w ROD i niskich walorów estetycznych, co ma uzasadnić rugowanie ogrodów poza granice miast.

Czytaj więcej...

Memoriał Okręgowej Konferencji PZD

w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyszłości naszych rodzinnych ogrodów działkowych


Rodzinne Ogrody Działkowe jako kontynuator wszystkich swoich poprzedników zrzeszonych w pracownicze ogrody działkowe, czy jeszcze wcześniej luźno funkcjonujące ogrody zorganizowane w towarzystwa ogrodów działkowych, na przestrzeni minionych lat dobrze zasłużyły się społeczeństwu i naszym rodzinom skupionym w strukturach ogrodowych w ramach organizacji pozarządowej.
Powojenny okres funkcjonowania ogrodów w województwie szczecińskim wymagał nie lada trudu i wysiłku, by ogrodom przywrócić warunki do wykonywania ich społecznej roli.

Czytaj więcej...

List Okręgowej Konferencji PZD

w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku kierowany do działkowców i ogrodowych struktur samorządowych

Okres poprzedzający wydanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, od momentu zaskarżenia ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego był okresem mobilizacji środowiska działkowców do obrony dobrze służącego działkowcom prawa. W okresie tym z szczecińskiego okręgu wysłaliśmy setki listów do najwyższych władz i organów państwowych oraz wypowiedziały się walne zebrania w obronie ustawy.
Udział poszczególnych ogrodów nie był jednakowy. W wielu ogrodach panowało przeświadczenie, iż ogrodom nic nie może zagrozić, bowiem stanowimy wielką siłę. Ta siła przekładała się na protesty, stanowiska, listy itp. Ale to wszystko było za mało. Zwróciliśmy się do wszystkich posłów naszego okręgu w sprawie oceny współpracy z organizacjami i społeczeństwem. Od samorządów otrzymaliśmy odpowiedzi pozytywne. Zadanie w obronie ustawy wykonaliśmy na miarę możliwości, ale efekt w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego był dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Wypowiedź sędziego sprawozdawcy dotycząca przyszłości naszej organizacji stawia pod znakiem zapytania dalsze istnienie PZD, jako jednolitej organizacji pozarządowej z określoną strukturą.

Czytaj więcej...

Apel Okręgowej Konferencji PZD

w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i mobilizacji sił społeczno – politycznych do jego przyjęcia przez Sejm RP

W sytuacji, gdy ustawa o ROD poddana kontroli Trybunału Konstytucyjnego, została w sposób bezpardonowy wytrzebiona z zapisów stanowiących kościec konstrukcji całego ustroju funkcjonowania ROD, najważniejszym dzisiaj celem jest, aby w terminie zakreślonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Sejm przyjął ustawę spełniającą normy prawa a zarazem zachował te dobra, które mają służyć ludziom.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wszystkie siły polityczne zaoferowały opracowanie projektu nowej ustawy. Praktyka jednak dowodzi, że nadmiar szczęścia też może być niepożądany, gdyż może dojść do swego rodzaju klinczu i z braku możliwości osiągnięcia kompromisu i konsensusu, sytuacja może znaleźć się w punkcie wyjściowym.

Czytaj więcej...

Stanowisko Okręgowej Konferencji OZPZD Szczecin

Zaskarżenie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego było dla działkowców ogromnym zaskoczeniem. Nie było ono spowodowane niewłaściwym jej funkcjonowaniem w praktyce. Sąd Najwyższy nie wypowiadał się dotychczas w kwestii ustawy o ROD.
Ustawa o ROD była i jest dobrym dokumentem prawnym. Zawierała ona w sobie najlepsze zdobycze ruchu działkowego i dobre zapisy poprzednio obowiązujących aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych. Została zaakceptowana, dobrze oceniana przez środowisko działkowców i dobrze jemu służyła.

Czytaj więcej...

Podziękowanie Okręgowej Konferencji PZD dla samorządów gmin i miast

Jesteśmy obywatelami gmin, miast – jesteśmy tacy sami jak każdy mieszkaniec. Na przestrzeni lat rodzinne ogrody działkowe doznawały zawsze od samorządów przychylności i właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi ogrodów. Ogrody działkowe w każdej gminie służą nie tylko działkowcom, ale są jednym z elementów całego społecznego systemu, który ma zapewnić poprawę walorów zdrowotnych, rekreacyjnych, wychowawczych i integracyjnych.

Celem naszego działania była zawsze dobra współpraca z samorządami gmin. Mamy tego doskonałe przykłady organizowania wspólnych imprez o charakterze masowym a także podejmowane ze strony gmin inicjatywy do racjonalnego wykorzystania ogrodów, jako bazy parkowej dla społeczeństwa. Te obopólne korzyści pozwalają żywić nadzieję, że również w przyszłości ta atmosfera będzie sprzyjała ogrodom dla realizacji idei i tych zadań, dla których zostały one powołane.
Społeczność gmin uszczuplając swoje dochody przekazuje swoje tereny pod ogrody działkowe, czy przez zwolnienia podatkowe, ale w zamian za to otrzymuje dobre zagospodarowanie i racjonalne wykorzystanie ogrodów, jako tereny zielone utrzymywane kosztem działkowców.

Czytaj więcej...

Petycja Okręgowej Konferencji PZD w Szczecinie

z dnia 22 sierpnia 2012 roku do Parlamentu Polskiego o zapewnienie trwałego miejsca i warunków rozwoju ogrodom działkowym w Polsce
 
Sytuacja wytworzona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD jest wielce niepokojąca, co do losu ogrodów działkowych dzisiaj funkcjonujących.
Obawy środowiska działkowców koncentrują się głównie na trosce o los ogrodów dzisiaj ochranianych ustawą o ROD oraz o prawa przyznane ogrodom i działkowcom w ramach funkcjonujących struktur PZD. Troska również obejmuje przyszłe obciążenia działkowców, sygnalizowane w ustnym uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego a także jego skutki, jaki wywołuje stwierdzenie niezgodności z Konstytucją aż 24 artykułów ustawy o ROD, co przekłada się w praktyce na ogromne ograniczenia prawne przyszłej ustawy, która ma regulować kompleksowo ogrodnictwo działkowe, a nie tylko kategorię rodzinnych ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego

Okręgowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla Krajowej Rady i Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego

Konferencja przedzjazdowa wyraża głębokie przekonanie, że wieloletnie zmagania całego Związku, a zwłaszcza Krajowej Rady PZD, kierowanej przez wieloletniego Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego nie daje powodów do negatywnej oceny prowadzonej walki o prawa działkowców, o ogrody i ich istnienie, o rozwój oraz ich przyszłość, która obecnie w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego postawiona została pod znakiem zapytania.


Żywimy głęboki żal do Trybunału Konstytucyjnego, za tak bezwzględne rozprawienie się z Polskim Związkiem Działkowców. W istocie jest to jeden z elementów, oprócz otwarcia drogi do gruntów pod ogrodami, który może sparaliżować dotychczasowy dorobek.

Dziękujemy Prezesowi Związku za charyzmę, upór i odwagę, jaką w tej walce wykazuje. Za mądre kierowanie Związkiem i właściwą wieloletnią politykę.
Wyrażamy poparcie i udzielamy zaufania do dalszej walki, w którą muszą wpisać się wszyscy w imię zachowania ogrodów dla przyszłości w obliczu największego zagrożenia w historii polskiego ruchu działkowców.
Dziękując, apelujemy o takie nakreślenie drogi, która pozwoli zachować z tego najwięcej, co dotychczas posiadamy, ale też zapisać dobre prawo, zgodne z Konstytucją służące rodzinom polskich działkowców i całemu społeczeństwu.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions