Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spotkanie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r. a dotyczącym zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III w Świnoujściu obejmującego m.in. ROD „Paprotna”, ROD „Nad Zalewem”, ROD „Olszynka, ROD „Obrońców Wybrzeża”, ROD „Granica”, ROD „Zdrój”, ROD „Maliniak”, było wywołane licznymi wnioskami OZ w Szczecinie o dokonanie zmian w tym planie głównie w zakresie zniesienia rzędnej posadowienia dla altan na wysokości 1,8 m ponad poziomem morza. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele magistratu, radni Świnoujścia, zastępca prezydenta Barbara Michalska, przedstawiciele wszystkich zainteresowanych ogrodów oraz PZD OZ w Szczecinie a także Anna Sokołowska, Bogdan Kosmowski i Michał Sikorski, którzy przygotowują nowy plan.

Architekt Anna Sokołowska przedstawiła zgromadzonym na sali osobom założenia projektowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym zniesienia rzędnej posadowienia dla altan na wysokości 1,8 m ponad poziomem morza. Temat ten poruszany był wielokrotnie przez zarządy ROD oraz OZ w Szczecinie w rozmowach z Magistratem, gdyż wprowadzenie tego zapisu w obecnym planie spowodowało konieczność rozbiórki altan wybudowanych po roku 2004. Zarządy ROD oczekują, że uda się uzyskać tą zmianę w miejscowym planie co umożliwi użytkownikom spokojne użytkowanie działek i zakończenie postępowań administracyjnych przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Następnie Michał Sikorski, współpracujący z architekt Anną Sokołowską przedstawił walory przyrodnicze na terenie objętym planem oraz problemy i zagrożenia wynikające z budowy altan ponadnormatywnych. Wskazywał na trudny teren na którym występują torfowiska. Budowa ciężkich murowanych altan powoduje degradację gospodarki wodnej oraz zapadanie się tych obiektów z uwagi na brak dobrego oparcia, co może w przyszłości prowadzić nawet do katastrofy budowlanej.  Bogdan Kosmowski, współpracownik Anny Sokołowskiej, omówił natomiast kwestie melioracji przedmiotowego obszaru oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych wskazując na to, iż w niektórych miejscach rowy melioracyjne są bardzo zaniedbane, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych. Powoduje to podtapianie terenu a w przypadku dużych opadów czy cofki na Zalewie Szczecińskim nawet powódź. Omówione zostały także założenia planu odnośnie wyznaczenia strefy bezpieczeństwa, która miałaby chronić usypane już wały przeciwpowodziowe.

Po przedstawieniu głównych założeń projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono do dyskusji, którą rozpoczęła Pani zastępca prezydenta Barbara Michalska. Wnioskowała ona o umieszczenie w planie szczegółowej definicji altanki oraz zapisów dotyczących zakazu budowy altan ponadnormatywnych oraz posiadających kominki lub piece. Przedstawiciele ROD byli zaniepokojeni próbami definiowania pojęcia „altanka”, gdyż obawiali się, że wprowadzenie zbyt szczegółowej definicji spowoduje w praktyce uniemożliwienie budowy nowych lub przebudowy starych altan. Działkowcy poruszyli także kwestię kanalizacji na terenie ROD oraz ewentualnie budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Wskazywano także na rozwiązanie budowy kilku większych zbiorczych zbiorników. Jednak w przypadku bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe brak jest na chwilę obecną szczegółowej instrukcji, która ma zostać wydana przez Krajową Radę PZD w Warszawie, dlatego budowa takich obiektów na terenie ROD nie jest aktualnie możliwa.

Po zakończeniu dyskusji Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, Tomasz Olkuski, krótko przedstawił obecną sytuację PZD oraz wskazał na konieczność aktywnego uczestniczenia przez przedstawicieli ROD oraz samych działkowców w procesie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Swoje poparcie w postaci złożonych podpisów pod projektem ustawy złożyli m.in. prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, zastępca prezydenta Barbara Michalska, przewodniczący rady miasta Paweł Sujka, rzecznik prasowy Prezydenta Świnoujścia, część radnych a także inne osoby obecne na spotkaniu.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 86

Wczoraj 131

W tygodniu 646

W miesiącu 2671

Wszystkich 468305

Kubik-Rubik Joomla! Extensions