Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W sali Domu Kultury w Choszcznie, 28 listopada br. spotkali się działkowcy choszczeńskich ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z ogólną sytuacją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz przygotowanym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zapewni ogrodom stabilną przyszłość a działkowcom korzystne zapisy uprawniające ich do swobodnego korzystania z działki.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia. W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście:

• Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna,
• Alina Dachowska - w imieniu Starosty Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
• Krystyna Wiśniewska – Bugaj – klub PO, Radna Sejmiku Województwa,
• Eugeniusz Nykiel – klub SLD,

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura OZ Tomasz Olkuski oraz Radca Prawny OZ Piotr Kapiński. O godz. 12.30 organizator spotkania Antoni Czachowicz Prezes ROD „Pionier” oraz członek Okręgowego Zarządu rozpoczął spotkanie witając wszystkich przybyłych działkowców, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu.
Ze względu na ograniczony czas w pierwszej kolejności o zabranie głosu poprosił burmistrz Choszczna. W swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca pomiędzy Gminą a ogrodami układa się dobrze. Nie widzi potrzeby zmian w ich funkcjonowaniu oraz likwidacji ogrodów na terenie Choszczna. 

 

W dalszej kolejności sytuację ogólną PZD oraz ogrodów działkowych a także przyczyny i konieczność podjęcia inicjatywy opracowania i zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zreferował Tomasz Olkuski.
Omówił skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zagrożenia, jakie wynikają z zakwestionowania aż 24 artykułów ustawy jeszcze obowiązującej oraz założenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Działkowcy z uwagą wysłuchali tego, co przewiduje projekt. W pełni zaakceptowali proponowane rozwiązania przyszłej ustawy.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pani Krystyna Wiśniewska – Bugaj reprezentująca klub PO podkreśliła, że jest za pozostawieniem ogrodów działkowych, w pełni popiera przygotowany projekt i ma nadzieję, że nowa ustawa będzie w pełni zabezpieczała interesy działkowców.
Pani Alina Dachowska przekazała w imieniu Starosty, że ogrody są potrzebne i nie ma potrzeby ich likwidacji. Prawo trzeba uporządkować w ten sposób, aby pozostawić ogrody działkowe.
Pan Eugeniusz Nykiel z SLD poinformował, że jego klub złożył w Sejmie nowelizację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił jednak, że w pełni popierają propozycje zgłoszonego projektu. 

Działkowcy między innymi poruszali temat przyszłej „ustawy śmieciowej” i jej skutkach dla działkowców, a także domagali się jasnego stanowiska PO w przedmiocie ogrodów i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nawiązali do ostatniego Kongresu PZD, gdzie przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych zapewniali, że nie pozwolą na likwidację Polskiego Związku Działkowców a stało się inaczej.

Dziękując wszystkim za przybycie zakończono to potrzebne spotkanie.
Wiele osób uczestniczących w spotkaniu podpisało od razu listy poparcia. Inni zabrali je, by zbierać podpisy wśród rodziny i znajomych.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 102

W tygodniu 2

W miesiącu 104

Wszystkich 469313

Kubik-Rubik Joomla! Extensions