Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Świnoujścia, 16 listopada br. spotkali się działkowcy świnoujskich ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z ogólną sytuacją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działaniem Związku w kierunku zapewnienia ogrodom stabilnej przyszłości a działkowcom korzystnych zapisów ustawy uprawniających ich do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia. W czasie obrad obecny był Prezydent Miasta Świnoujścia - Janusz Żmurkiewicz, Przewodnicząca Powiatowej Rady SLD Joanna Agatowska oraz przedstawiciel policji Remigiusz Mysza. Pomimo, że obszerna sala była przygotowana na dużą ilość gości, to wielu z nich zajmowało miejsca na dodatkowych krzesłach.

Spotkanie prowadzili członkowie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej - T. Jarzębak i J. Romanowski, będący jednocześnie członkami Krajowej Rady PZD oraz prawnik OZ PZD - Michał Tera i członek Prezydium OZ T. Olkuski.

Sytuację ogólną PZD oraz ogrodów działkowych a także przyczyny i konieczność podjęcia inicjatywy opracowania i zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zreferował Tadeusz Jarzębak. Omówił główne założenia projektu ustawy zmierzające do uchronienia ogrodów działkowych przed ujemnymi skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że obrana droga, która została w pełni zaakceptowana przez Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD wynika z konieczności znalezienia drogi do obrony dorobku wielu pokoleń działkowców przed zagrożeniami, jakie wynikają z zakwestionowania aż 24 artykułów ustawy jeszcze obowiązującej i konieczności nowelizacji obecnej lub przyjęcia przez Sejm nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w terminie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku.

Opracowany i zgłoszony projekt przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej - projekt samych działkowców, jest próbą znalezienia sposobu takiego rozwiązania, które spełni wymagania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie poprawności legislacyjnej zapisów ustawy, poprawnie rozwiąże uprawnienia właścicielskie samorządów i Skarbu Państwa, zapewni swobodę zrzeszania sie obywateli i umocni pozycje działkowca i jego prawa.

Projekt wprowadza nowatorskie rozwiązania a głównie umacnia działkowca, jako podmiotu prawa. Jest to najlepszy projekt z dotychczasowych proponowanych rozwiązań.

Działkowcy z uwagą wysłuchali tego, co przewiduje projekt, ale u wielu można było zaobserwować oznaki obawy, co do nowych rozwiązań prawnych, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni i w pełni przygotowani. Jednak takie a nie inne rozwiązania zaproponowane zostały w projekcie ustawy, dlatego by ustrzec się zarzutu niedopełnienia sugestii i zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego.

Głównym celem proponowanej ustawy jest zachowanie bogatej tradycji i dorobku oraz przywiązania działkowców do swojej organizacji i sprawdzonych przez lata funkcjonowania form samorządzenia w ogrodach rodzinnych.

W toku dyskusji zabierający głos poruszali problemy:

większego udostępnienia ogrodów dla społeczeństwa,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykorzystania działkowców - członków PO i PIS do przekonania swoich posłów o walorach zgłoszonego przez nas projektu,
udzielenia pomocy działkowcom na podtapianych terenach,
przewidywanych struktur przyszłego stowarzyszenia,
pilnej potrzeby zaznajomienia sie z projektem przez wszystkich i poparcia go podpisami,
ochrony ogrodów, jako zieleni miasta,
zachowania majątku w rodzinnych ogrodach działkowych,
sprawnej organizacji zbierania podpisów poparcia,
odczucia, że Trybunał Konstytucyjny zbyt radykalnie podszedł do ustawy o rod oraz że ze strony zarządów ogrodów należy więcej przejawiać troski o zagospodarowanie ogrodów zgodnie z przepisami a także dążyć do konsolidacji, solidarności i wzajemnego poszanowania w ogrodach,
Pojawił się także jeden głos czy nie lepiej przejść pod zarząd gminy.

Prezydent Miasta zabierając głos zwrócił uwagę słuchaczy, że los inicjatyw obywatelskich jak wynika z doświadczenia, jest często nieefektywny, dlatego należy budować wielką koalicje wokół przyszłej ustawy, by miała ona szanse na uchwalenie.

Podkreślił, że samorząd Świnoujścia nie jest zainteresowany prowadzeniem ogrodów działkowych a jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest samorząd ogrodowy, do którego odnosi sie z dużym uznaniem. Kluczem do rozwiązania zapewniającym przyszłość dla ogrodów jest ich ujecie w planie zagospodarowania miasta.

Do tendencji dezintegracyjnych odnosi sie z dużą rezerwą i negacją, ponieważ tworzenie małych organizmów przez dzielenie się nie jest przejawem racjonalnego działania i najczęściej ze szkodą dla samych zainteresowanych.

Przewodnicząca powiatowych struktur SLD w wystąpieniu podkreśliła, że SLD idzie w swoich propozycjach w zasadzie w tym samym kierunku i to jest dobrym zwiastunem na powodzenie, gdyż nie ma sprzecznych interesów. Popieramy propozycje zgłoszonego projektu. Powodzenie jego może być wówczas, gdy będzie poparty kilku milionami głosów. Wtedy liczy sie siła. Popierać może każdy, komu bliskie są ogrody działkowe w miastach.

Wiele osób uczestniczących w spotkaniu listy poparcia podpisało od razu. Inni zabrali je by zbierać podpisy wśród rodziny i znajomych.

Prowadzący spotkanie zaapelowali o pogłębienie wiedzy wśród wszystkich działkowców i ich rodzin. O masowe poparcie projektu ustawy, gdyż każdy dzień oznacza stratę lub zysk dla wielkiej naszej sprawy. Zwrócono się też o eliminowanie nieprawidłowości zaistniałych w ogrodach, które nie służą dobrej sprawie i w odbiorze społecznym są postrzegane negatywnie.

Dziękując Prezydentowi Miasta, uczestnikom i organizatorom, dzięki którym mogło się odbyć spotkanie w dobrych warunkach i atmosferze zakończono to potrzebne spotkanie.

Członkowie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 200

Wczoraj 179

W tygodniu 1226

W miesiącu 200

Wszystkich 418565

Kubik-Rubik Joomla! Extensions