Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Szczecin

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie informuję, że wprowadzono zmiany nakładające obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Poniżej przedstawiamy zmiany podjęte Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr IV/N/692/12 z dnia 19 listopada 2012 roku oraz lokalizacje EKOPORTÓW prowadzonych przez miasto.

 

 

czytaj...

Sąd Najwyższy potwierdził opinie PZD

W ramach kampanii informacyjnej nt. projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonego przez PO, do ogrodów trafiła opracowana przez PZD ulotka porównująca projekt PO z inicjatywą obywatelską. Materiał ten był dezawuowany przez polityków PO. Zarzucali mu, że wprowadza działkowców w błąd. W szczególności dotyczyło to twierdzeń, że projekt PO prowadzi do komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej własności na działkach, czyli wywłaszczenia działkowca z własności altany, nasadzeń i innych urządzeń związanych trwale z gruntem. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kto miał rację.

Czytaj więcej...

Będziemy popierali projekt obywatelski podczas prac w podkomisji nadzwyczajnej – zadeklarował klub PSL

"Podczas ostatniego posiedzenia naszego klubu, po raz kolejny uznaliśmy, że projekt obywatelski uznajemy za wiodący w dalszych pracach Sejmu i będziemy go popierali. Inicjatywę obywatelską popiera także prezes naszego Klubu, wicepremier Janusz Piechociński oraz były prezes PSL Waldemar Pawlak" – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami działkowców z całego kraju Piotr Walkowski z PSL.

Czytaj więcej...

Znamy skład podkomisji nadzwyczajnej

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej , które odbyło się 10 maja ustalono skład podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Ustawą działkową zajmie się Podkomisja nadzwyczajna

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 9 maja br, podjęto decyzję o utworzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Pikieta Biur Poselskich Platformy Obywatelskiej

6 maja 2013 roku w samo południe, w przeddzień 39 posiedzenia Sejmu RP działkowcy szczecińscy pikietowali biura poselskie Platformy Obywatelskiej. Pikiety miały na celu przypomnienie się o konieczności poparcia projektu Ustawodawczej Inicjatywy Obywatelskiej – Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwagi na to, że w dniu 9 maja br. o godz. 8.30 przewidziane jest wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządowej i Polityki Regionalnej, w celu rozpatrzenia czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Rodzinne Ogrody Działkowe dla społeczeństwa

Pod takim hasłem OZ PZD w Szczecinie zorganizował w dniu 26.04.2013 r. konferencję adresowaną głównie do mieszkańców a zwłaszcza samorządów i polityków regionu.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

Dziś (19.04.13) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Czytaj więcej...

„PSL najbliższy jest projekt obywatelski”

Podczas środowej debaty sejmowej na temat nowej ustawy działkowej pozytywnie do projektu obywatelskiego odnieśli się także posłowie PSL.

Piotr Walkowski (PSL), powiedział, że ma szacunek do wszystkich złożonych projektów, jednak największym darzy projekt obywatelski, którego autorzy nie załamali się wyrokiem Try­bunału Konstytucyjnego, tylko podjęli trud utworze­nia własnego projektu. Zrobili to zgodnie z zasadą „decyduj­my o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”.

Czytaj więcej...

Totalna krytyka projektu PO w Sejmie

Po prezentacji projektów, głos w dyskusji zabrali posłowie wszystkich klubów parlamentarnych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali w swoich wystąpieniach, że przepisy proponowane przez Platformę Obywatelską otwierają furtkę dla przejęcia ogrodów działkowych przez miasta i co za tym idzie – przez deweloperów, którzy chcieliby przejąć atrakcyjne tereny zajmowane teraz przez działkowców.

Czytaj więcej...

Projekty poselskie w Sejmie

Wczoraj (17.04.2013r.) w Sejmie odbyła się debata nad czterema projektami ustaw o ogrodach działkowych. Po wystąpieniu pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha, który przedstawił posłom projekt obywatelski wraz z uzasadnieniem (przeczytaj wstąpienie) głos zabrali wnioskodawcy pozostałych projektów.

Czytaj więcej...

Treść wystąpienia pełnomocnika Komitetu

Pani Marszałek, Wysoka Izbo !

Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej Izbie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dokument ten poparło blisko milion polskich obywateli - dokładnie 924 801. Warto podkreślić ten bezprecedensowy wymiar akceptacji społecznej. Podpisy pod tym projektem stanowią blisko ¼ wszystkich złożonych dotychczas pod inicjatywami obywatelskimi.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele działkowców w Sejmie

O godz. 13.30 rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w Sejmie. Oprócz pełnomocników Komitetu - mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego - na sali sejmowej obecny jest też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz piętnastoosobowa reprezentacja działkowców.

Czytaj więcej...

Komunikat

W dniu 17.04.2013r. od godz. 9:00 odbędzie się pierwsze czytanie wszystkich czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych. Jako pierwszy będzie czytany projekt Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje do wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych o poparcie Projektu Obywatelskiego pod którym podpisało się 924801 działkowców i obywateli.

Akcję protestacyjną prowadzimy pod hasłem Projektowi zespołu Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej - NIE, Projektowi Inicjatywy Obywatelskiej  - TAK

Ponadto prosimy o oflagowanie ogrodów oraz zamieszczenie haseł w widocznych miejscach ogrodu. Akcja trwa od 16 kwietnia do odwołania.

Komunikat Prezydium KR PZD do wszystkich Zarządów ROD

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz innych projektów ustaw.

Czytaj więcej...

Wizyta Pana Kazimierza Kruszyny uczestnika pierwszego założycielskiego Zjazdu Działkowców w 1981 roku.

W dniu 10 kwietnia 2013 roku gościliśmy w biurze Okręgowego Zarządu Pana Kazimierza Kruszyne, długoletniego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uczestnika pierwszego założycielskiego Zjazdu Działkowców w 1981 roku.

 

 


Czytaj więcej...

Znamy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu w Sejmie

17 kwietnia br. odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego – czytamy na stronie internetowej Sejmu

(czytaj więcej).

Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 9:00. Czytanie projektu obywatelskiego wraz z przedstawieniem uzasadnienia przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha będzie trzecim punktem obrad.

Czytaj więcej...

Informacja z narady instruktażowo – szkoleniowej w Szczecinie w dniu 04.04.2013r.

Dnia 04.04.2013 roku odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa na którą Okręgowy Zarząd zaprosił Prezesów Zarządów ROD. Odbyła się w dwóch grupach. Pierwsza grupa o godz. 10.00, natomiast druga o godz. 15.00.

Głównym tematem narady była ocena sytuacji i kierunek działań wynikającej z obecnej sytuacji Związku, a w szczególności omówienie projektu ustawy złożonego przez Platformę Obywatelską do laski marszałkowskiej.

 

 

Czytaj więcej...

Krajowa Rada PZD krytycznie o projekcie PO

Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych był jednym z najważniejszych tematów nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 3 i 4 kwietnia w Warszawie.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że 22 marca Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych. „To, co w nim zaproponowano, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że partia rządząca zaproponuje zapisy tak bardzo lekceważące działkowców oraz niszczące 115-letni dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce” – mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Prezes podkreślił, że od wyroku TK widać dużą integrację działkowców, którzy robią wszystko, by pokazać, że popierają projekt obywatelski. Teraz konieczne jest jednak, by uzyskał on jak największe poparcie posłów, dlatego działkowcy powinni kontynuować dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz. Prezes przypomniał, że do tej pory Okręgowe Zarządy  odbyły ich ponad 220. Spotkania potwierdzają, że wszyscy, którzy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z inicjatywą obywatelską, wyrażają dla niej zdecydowane poparcie. Spotkania pokazują także na kogo działkowcy rzeczywiście mogą liczyć podczas debaty sejmowej.

Czytaj więcej...

Informacja dla Prezesów Zarządów ROD

 

Poniżej zamieszczamy list informacyjny w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych przesłany przez Krajową Radę PZD.

List - czytaj...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 185

Wczoraj 190

W tygodniu 937

W miesiącu 3481

Wszystkich 410036

Kubik-Rubik Joomla! Extensions