Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” ZAWIADAMIA DZIAŁKOWCÓW, ŻE W DNIU 30.04.2022 ROKU O GODZ. 1000 BĘDĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY NA ODPADY ZIELONE. DO KONTENERÓW MOŻNA WRZUCAĆ GAŁĘZIE I LIŚCIE PO ORZECHU. WSZYSCY DZIAŁKOWCY Z INNYMI ODPADAMI BĘDĄ ZAWRACANI.

1. MIEJSCE - PLAC PRZY ZARZĄDZIE

2. MIEJSCE - BRAMA WJAZDOWA - III- SEKTOR

Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Obowiązujące opłaty w ROD  „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Uchwała Krajowej Rady  PZD  nr 5/XXIII/2014

 

Składka członkowska

6 zł od członka użytkującego jedną działkę, małżeństwa posiadające jedno prawo do działki, każdy z nich opłaca po 3zł

 

 

 

Termin płatności 30.06.2022 r.

 

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2022

Opłata ogrodowa

0,85 zł za 1m² powierzchni użytkowanej działki

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 7/2022

 

Wywóz odpadów komunalnych

99,00 zł od działki

osoby stale przebywające 569,00

Uchwała Walnego

Zebrania nr 5/2022

opłata energetyczna

30,00 zł od działki posiadającej prąd

Uchwała Walnego

Zebrania nr 6/2022

opłata wodna

15,00 zł od działki posiadającej wodę

Uchwała Walnego Zebrania nr 14/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z energii elektrycznej

 

rozliczenie kosztów energii

 

opóźnienie  z uiszczeniem opłat na poczet zużytej energii

może spowodować jej odłączenie

 

 

 

 

cena za 1 kWh wynikająca z faktury

 

ponowne podłączenie do sieci ogrodowej po  uregulowaniu  zaległych należności wobec ogrodu wraz z ustawowymi odsetkami oraz  uiszczeniu opłaty w kwocie  200,00 zł(koszt odłączenia i ponownego włączenia energii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 2 miesiące

 

 

Wszystkie opłaty można wpłacać na konto bankowe ROD im. „Nowe Życie” ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

68 1240 3826 1111 0010 6710 4931

Informacja

 

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE INFORMUJE, ŻE KASA  BĘDZIE NIECZYNNA

W DNIU 14.04.2022 roku

W DNIU 28.04.2022 roku

PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE

Zamawiający : Polski Związek Działkowców ROD. „Nowe Życie” ul. Hoża 29 71-699 Szczecin

           zaprasza do złożenia oferty na :

1.     Wymiana sieci wodnej na alei Wiśni

2.     Wykonanie nowego odcinka rurociągu i rur odpływowych do działek 

3.     Wykonanie próby szczelności i przekazanie do użytkowania nowej instalacji

4.     Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem i uprawnieniami

oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia  

5.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty :

- najniższa cena brutto , najlepsze kwalifikacje

6.     Osoba upoważniona do kontaktu : Jan Zbierski  trel. 503-842-343 lub 91-4421787

7.     Oferta powinna zawierać :

- nazwa Wykonawcy, cenę brutto ,termin wykonania, okres gwarancji , warunki płatności , referencje , aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności, o niezaleganiu z opłatami

 do US i ZUS.    

8.     Oferty należy składać do 18.03.2022 r. listem poleconym lub osobiście do Biura Zarządu ROD „Nowe Życie” ul. Hoża 29  71-699 Szczecin. w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 20:00

Zakres inwestycji obejmuje wymianę rur i przyłączy do granicy działek+ 0,5m  :  

 

 Aleja Wiśni   wymiana instalacji wodnej  

1. Ilość działek – wpustów wodnych  68 szt.

2. Ilość trójników 50/25 62 szt., 25/25 6 szt.

3. Zawory spustowe szt. 2

4. Studnia wodna  nowe wyposażenie  : zawory odcinające kulowe śr. 50,

5. Rury PE 50 340m

6. Rury  PE 25 100m

7. Rury PE20- 25 204m  odpływy do granicy działek

 

8. Kolanka  PE 25, trójniki 50/25 szt. 2  , złączki , taśmy inne    

 

Ogłoszenie

Ogrody Działkowe ROD „Nowe Życie” Ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

Dysponują salą na przyjęcia  okolicznościowe, którą udostępniamy chętnym 

Sala może pomieścić od 20 – 120 osób. 

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Nowe Życie” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 Które odbędzie się w dniu 26.03.2022 roku w Domu Działkowca ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

 

Początek obrad:

W 1 terminie – godz. 10 00

W 2 terminie – godz. 10 30

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 17.03.2019 r.  w godz. 1600 do 1800 w  biurze Zarządu.

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. SKŁAD ZARZĄDU
 3. Informacja
 4. INFORMACJA O TERMINACH ODCZYTÓW WODY
 5. Informacja
 6. Dzień działkowca 2021
 7. Opłaty w 2021 roku
 8. Ogłoszenie
 9. Ogłoszenie
 10. Ogłoszenie
 11. OGŁOSZENIE
 12. Życzenia Świąteczne
 13. Ogłoszenie
 14. Ogłoszenie
 15. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLINY PORAŻONE ZARAZĄ ).
 16. HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW
 17. Informacja o odczycie wody 2020
 18. Ogłoszenie
 19. Terminy puszczenia wody w 2020 roku
 20. Życzenia Świąteczne
 21. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 22. Ogłoszenie
 23. Ogłoszenie
 24. Informacja
 25. dzień działkowca 2019
 26. Ogłoszenie
 27. Informacja
 28. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
 29. Informacja
 30. ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 31. OGŁOSZENIE
 32. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY 2018
 33. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 34. ZAWIADOMIENIE
 35. Ogłoszenie
 36. INFORMACJA
 37. Wolne działki w ROD
 38. Ogłoszenie
 39. INFORMACJA
 40. Informacja
 41. INFORMACJA
 42. Obowiązujące opłaty w ROD im. „NOWE ŻYCIE” w 2018 r.
 43. Opłaty inwestycyjne
 44. Informacja
 45. Informacja
 46. REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dnia 07.04.2018 r.
 47. Walne Zebranie 2018
 48. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 49. Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie
 50. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY w ROD „NOWE ŻYCIE” OD KWIETNIA 2014 R.
 51. ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ
 52. Życzenia
 53. KOMUNIKAT
 54. ZAWIADOMIENIE
 55. BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁCE I W ROD MUSISZ TO WIEDZIEĆ !
 56. ZABAWA ANDRZEJKOWA
 57. Zawiadomienie
 58. INFORMACJA
 59. OGŁOSZENIE
 60. Opłaty w ROD
 61. Informacja o odczycie wody 2017
 62. KOMUNIKAT
 63. Działki do nabycia
 64. Informacja
 65. Informacja
 66. Dzień Działkowca
 67. życzenia
 68. Informacja
 69. Ogłoszenie
 70. Walne Zebranie 2017
 71. UWAGA DZIAŁKOWCY !
 72. Odczyty liczników wody
 73. ogłoszenie
 74. ogłoszenie
 75. dożynki 2016
 76. Informacja o wolnych działkach
 77. UWAGA !
 78. Informacja
 79. ZAPROSZENIE
 80. Informacja
 81. Uwaga działkowcy!
 82. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY
 83. DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2015
 84. ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI ZIELONYMI
 85. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 86. Ogłoszenie
 87. Regulamin korzystania z wody i energii elektrycznej
 88. Informacja

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 227

W tygodniu 186

W miesiącu 3748

Wszystkich 390471

Kubik-Rubik Joomla! Extensions