Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

Informacja

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE’’ INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW, ŻE OD DNIA 14.05.2023 R. OD GODZ. 1000 BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ KIERMASZ OGRODNICZY. WYSTAWIA SIĘ GOSPODARSTWO ROLNE – ANTONI BĄK.

MIEJSCE KIERMASZU – DZIAŁKA GOSPODARCZA PRZY ZARZĄDZIE

KIERMASZ BĘDZIE TRWAŁ OKOŁO TYGODNIA

Ogłoszenie

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” ZAWIADAMIA DZIAŁKOWCÓW, ŻE W DNIU 20.05.2023 ROKU OKOŁO GODZ. 1000 BĘDĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY NA GABARYTY. PROSIMY DZIAŁKOWCÓW W MIARĘ MOŻLIWOSCI O ICH ROZDRABNIANIE.  

1. MIEJSCE - PLAC PRZY ZARZĄDZIE

2. MIEJSCE - BRAMA WJAZDOWA - III- SEKTOR

PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE

 Zamawiający : Polski Związek Działkowców ROD. „Nowe Życie” ul. Hoża 29 71-699 Szczecin

           zaprasza do złożenia oferty na : 

1.     Wymiana sieci wodnej na alei Grusz i alei Róż  wycena   z podziałem na każdą aleję    

2.     Wykonanie nowych odcinków rurociągu i rur odpływowych do działek wg zał. Nr 1

3.     Wykonanie próby szczelności i przekazanie do użytkowania nowej instalacji

4.     Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem i uprawnieniami 

oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia   

5.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : 

- najniższa cena brutto , najlepsze kwalifikacje

6.     Osoba upoważniona do kontaktu : Jan Zbierski  trel. 503-842-343 lub 91-4421787

7.     Oferta powinna zawierać :

- nazwa Wykonawcy, cenę brutto ,termin wykonania, okres gwarancji , warunki płatności , referencje , aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności, o niezaleganiu z opłatami

 do US i ZUS.     

 

8.     Oferty należy składać do 19.05.2023 r. listem poleconym lub osobiście do Biura Zarządu ROD „Nowe Życie” ul. Hoża 29  71-699 Szczecin. w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 20:00

Życzenia Świąteczne

Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2023 r.

Obowiązujące opłaty w ROD  „NOWE ŻYCIE” w 2023 r.

Uchwała Krajowej Rady  PZD  nr 5/XXIII/2014

 

Składka członkowska

6 zł od członka użytkującego jedną działkę, małżeństwa posiadające jedno prawo do działki, każdy z nich opłaca po 3zł

 

 

 

Termin płatności 30.06.2023 r.

 

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2023

Opłata ogrodowa

1,20 zł za 1 m² powierzchni użytkowanej działki

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 7/2023

 

Wywóz odpadów komunalnych

110,00 zł od działki

 

osoby stale przebywające 670,00zł 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 5/2023

opłata energetyczna

31,00 zł od działki posiadającej prąd

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 6/2023

opłata wodna

8,00 zł od działki posiadającej wodę

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 10/2023

Inwestycja wodna         Aleja Róż, Aleja Grusz

100,00 złotych od działki

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 14/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z energii elektrycznej

 

rozliczenie kosztów energii

 

opóźnienie  z uiszczeniem opłat na poczet zużytej energii

może spowodować jej odłączenie

 

 

 

 

cena za 1 kWh wynikająca z faktury

 

ponowne podłączenie do sieci ogrodowej po  uregulowaniu  zaległych należności wobec ogrodu wraz z ustawowymi odsetkami oraz  uiszczeniu opłaty w kwocie  200,00 zł(koszt odłączenia i ponownego włączenia energii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 2 miesiące

 

 

Wszystkie opłaty można wpłacać na konto bankowe ROD im. „Nowe Życie” ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

68 1240 3826 1111 0010 6710 4931

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Nowe Życie’ zawiadamia działkowców posiadających na swoich działkach zbiorniki na nieczystości ciekłe ( szambo), że są zobowiązani do dostarczenia do biura Zarządu pokwitowań, faktur, rachunków , że z działki wywieziono nieczystości przez Firmę, która jest uprawniona do odbioru.

Termin dostarczenia dokumentów do 27 kwietnia – czwartek.

Więcej artykułów…

 1. Informacja
 2. Ogłoszenie
 3. Ogłoszenie
 4. Informacja
 5. OGŁOSZENIE
 6. Uchwała nr 08/2023
 7. Życzenia Świąteczne
 8. Ogłoszenie
 9. Ogłoszenie
 10. Informacja
 11. Dzień Działkowca „Dożynki” 2022 rok
 12. OGŁOSZENIE
 13. Informacja
 14. Informacja
 15. OGŁOSZENIE
 16. Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.
 17. Informacja
 18. PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE
 19. Ogłoszenie
 20. ZAWIADOMIENIE
 21. Ogłoszenie
 22. SKŁAD ZARZĄDU
 23. Informacja
 24. INFORMACJA O TERMINACH ODCZYTÓW WODY
 25. Informacja
 26. Dzień działkowca 2021
 27. Opłaty w 2021 roku
 28. Ogłoszenie
 29. Ogłoszenie
 30. Ogłoszenie
 31. OGŁOSZENIE
 32. Życzenia Świąteczne
 33. Ogłoszenie
 34. Ogłoszenie
 35. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLINY PORAŻONE ZARAZĄ ).
 36. HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW
 37. Informacja o odczycie wody 2020
 38. Ogłoszenie
 39. Terminy puszczenia wody w 2020 roku
 40. Życzenia Świąteczne
 41. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 42. Ogłoszenie
 43. Ogłoszenie
 44. Informacja
 45. dzień działkowca 2019
 46. Ogłoszenie
 47. Informacja
 48. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
 49. Informacja
 50. ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 51. OGŁOSZENIE
 52. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY 2018
 53. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 54. ZAWIADOMIENIE
 55. Ogłoszenie
 56. INFORMACJA
 57. Wolne działki w ROD
 58. Ogłoszenie
 59. INFORMACJA
 60. Informacja
 61. INFORMACJA
 62. Obowiązujące opłaty w ROD im. „NOWE ŻYCIE” w 2018 r.
 63. Opłaty inwestycyjne
 64. Informacja
 65. Informacja
 66. REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dnia 07.04.2018 r.
 67. Walne Zebranie 2018
 68. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 69. Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie
 70. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY w ROD „NOWE ŻYCIE” OD KWIETNIA 2014 R.
 71. ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ
 72. Życzenia
 73. KOMUNIKAT
 74. ZAWIADOMIENIE
 75. BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁCE I W ROD MUSISZ TO WIEDZIEĆ !
 76. ZABAWA ANDRZEJKOWA
 77. Zawiadomienie
 78. INFORMACJA
 79. OGŁOSZENIE
 80. Opłaty w ROD
 81. Informacja o odczycie wody 2017
 82. KOMUNIKAT
 83. Działki do nabycia
 84. Informacja
 85. Informacja
 86. Dzień Działkowca
 87. życzenia
 88. Informacja
 89. Ogłoszenie
 90. Walne Zebranie 2017
 91. UWAGA DZIAŁKOWCY !
 92. Odczyty liczników wody
 93. ogłoszenie
 94. ogłoszenie
 95. dożynki 2016
 96. Informacja o wolnych działkach
 97. UWAGA !
 98. Informacja
 99. ZAPROSZENIE
 100. Informacja

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 124

Wczoraj 142

W tygodniu 830

W miesiącu 3645

Wszystkich 452056

Kubik-Rubik Joomla! Extensions