Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spotkanie z burmistrzem Kamienia Pomorskiego

7 stycznia br. przedstawiciele OZ w Szczecinie spotkali się z wiceburmistrzem miasta  Andrzejem Jędrzejewskim, który reprezentował burmistrza Kamienia Pomorskiego. Wiceburmistrz  został zapoznany z ogólną sytuacją rodzinnych ogrodów działkowych, przebiegiem zbierania podpisów oraz głównymi kierunkami działania struktur PZD. W imieniu burmistrza zapewnił, że ogrody funkcjonujące w Kamieniu Pomorskim wypełniają należycie swoją rolę, władza uwzględni je w studium do planu zagospodarowania przestrzennego. Z aprobatą odniósł się do obywatelskiego projektu ustawy o ROD, wyraził zaniepokojenie pomysłami zakładającymi rewolucyjne zmiany w ogrodnictwie działkowym w przyszłości, zaproponowane przez zespół S. Huskowskiego. Zobowiązał się do udzielenia pomocy w organizowaniu jeszcze w tym miesiącu spotkania z działkowcami zarówno w sprawie projektu ustawy jak również innych propozycji na które będzie się starał zaprosić również posła Konstantego Oświęcimskiego.

Działkowcy mogą liczyć na PSL

Na spotkaniu opłatkowym – 2013, zorganizowanym przez wojewódzkie władze PSL w Szczecinie, wobec licznie zebranych, znakomitych gości, reprezentujących włodarzy województwa i  miasta Szczecina oraz różnych instytucji miasta i działaczy PSL na czele z najwyższymi władzami, tj. marszałkiem Józefem Zychem i wicepremierem Januszem Piechocińskim został w ramach składania oficjalnych życzeń zasygnalizowany problem przed którym staneli działkowcy rodzinnych ogrodów działkowych. W swoim wystąpieniu prezes OZ PZD zaapelował o poparcie ze strony ludowców wszystkich zmagań działkowców o zachowanie tożsamości organizacji i dorobku wielu pokoleń działkowców.
W czasie uroczyście zorganizowanego koncertu kolęd oraz pobytu przedstawicieli struktur PSL województwa, władze wojewódzkie zorganizowały stanowisko informacyjne dotyczące projektu ustawy zgłoszonej przez Komitet Obywatelski jak również zbierano podpisy na listach poparcia ustawy. Wszystkie podpisy zostaną łącznie z pozostałymi, które zbierają struktury SLD zostaną przekazane do Komitetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Obrady Okręgowego Zarządu w Szczecinie

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie odbyło się 8 stycznia br. Obrady zostały zdominowane aktualną sytuacją PZD po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działaniem Związku zmierzającym do przyjęcia dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantującej przyszłość stabilną dla ogrodów i prawa dla działkowców.
Przyjęte zostało sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w 2012 roku oraz projekt planu pracy Okręgowego Zarządu na rok 2013. Omówiono również zadania w dziedzinie realizacji programu modernizacji infrastruktury ogrodowej zmierzającej do podniesienia poziomu technicznego ogrodów, aby mogły one uzyskać miano ogrodu XXI wieku.
 Dokonano analizy różnych projektów ustawy o ROD miedzy innymi zgłoszonego projektu Solidarnej Polski, projektu SLD, programu zespołu posła S. Huskowskiego z PO oraz wstępnych informacji dotyczących projektu przyszłego PiS. Wiele uwagi poświecono również obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej tj. zgłoszonego projektu ustawy przez obywatelski komitet. Okręgowy Zarząd wypowiedział się w formie stanowisk w stosunku do poszczególnych projektów.  Frekwencja członków biorących udział w posiedzeniu wyniosła 94 %.

Czytaj więcej...

Zbieramy podpisy pod projektem ustawy

934 611 podpisów wpłynęło do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD - czytaj. Okręg Szczeciński zebrał 50 870 podpisów.

Dziękując wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie w prowadzoną przez Komitet akcję, apelujemy o dalszy aktywny udział w naszych działaniach w obronie PZD. Zdajemy sobie sprawę, że bez Państwa zaangażowania i wsparcia, dotychczasowe rezultaty nie byłyby możliwe do osiągnięcia. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc Komitetowi.

 

 

Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne w ROD

Sytuacja wszystkich polskich działkowców jest bardzo trudna, a przyszłość ogrodów działkowych zagrożona. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok wchodzi w życie 21 stycznia 2014 r. i jeżeli do tego czasu nie będzie nowej ustawy o ogrodach działkowych, to stracą one wszystkie dotychczasowe prawa i podstawy funkcjonowania. Działkowcy stracą prawo do działki i wszystkie dotychczasowe uprawnienia związane z użytkowaniem działki w ROD. Także PZD utraci podstawy prawne funkcjonowania, a skutkiem tego będzie wygaśnięcie praw do gruntów ogrodów.

Działkowcy muszą znać swoją sytuację, dlatego Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 r. podjęła Uchwałę Nr 2/VII/2012 w sprawie walnych zebrań informacyjnych w ROD, w której zobowiązała zarządy ROD do zwołania tych zebrań w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r. (Biuletyn Informacyjny Nr 13/2012, str. 8). Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r. KR uznała, że w każdym ROD do końca stycznia musi się odbyć nadzwyczajne walne zebranie informacyjne.

Czytaj więcej...

Stanowisko OZ PZD Szczecin

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przedstawionych przez Klub Parlamentamy PO - czytaj

Wystąpienie działkowców do posłów PO

Działkowcy z OZ w Szczecinie zwrócili się do posłów PO z prośbą o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń - czytaj więcej

List działkowców z OZ Szczecin do przewodniczącego PO

Działkowcy z OZ Szczecin zwrócili się z prośbą do przewodniczącego PO o możliwie szybkie przystąpienie do prac nad projektem ustawy o ogrodach - czytaj całość

PiS poinformował KR PZD o swoich założeniach do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przekazał do Krajowej Rady PZD informację, na temat powołania zespołu do opracowania projektu ustawy o ogrodach działkowych. PiS złoży swój własny projekt ustawy działkowej w Sejmie. Tymczasem przekazano działkowcom założenia do projektu, którymi będzie się kierował zespół przy tworzeniu zapisów nowej ustawy. Pismo PiS w tej sprawie zamieszczamy w załączniku.

Czytaj więcej...

Spotkanie działkowców Nowogardu z posłem SLD – Grzegorzem Napieralskim

Z inicjatywy SLD w dniu 11 grudnia 2012roku spotkali się działkowcy oraz zainteresowani mieszkańcy Nowogardu w sprawach aktualnej sytuacji ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
W spotkaniu uczestniczyli: Poseł SLD Grzegorz Napieralski, Burmistrz m. Nowogard - Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miasta- Antoni Bielida, Przewodniczący Powiatowego Zarządu SLD- Jerzy Jabłoński oraz delegacja OZ PZD Tadeusz Jarzębak, Czesław Skonecki i Danuta Rajska, a także członkowie zarządu ROD im. „J. Słowackiego” wraz z Prezesem Ryszardem Wajk .

Ogólną sytuację po wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedstawił Poseł Grzegorz Napieralski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że istnieje realne i ogromne niebezpieczeństwo zmarnowania dorobku ogrodów działkowych, zaprzepaszczenia idei tej tak bardzo potrzebnej działalności społecznej, a także fizycznej likwidacji ogrodów połączone z utratą praw przez działkowców. Stąd wywodził konieczność podjęcia przez SLD decyzji o przygotowaniu nowelizacji ustawy, obecnie obowiązującej, pod kątem zachowania praw przez działkowców i ochrony ogrodów. Podkreślił, że projekt SLD jest zbieżny z obywatelskim projektem zgłoszonym przez Komitet oraz, że SLD projekt obywatelski w całej rozciągłości popiera, a projekt SLD ma być wsparciem tej inicjatywy i ewentualnie wariantem w przypadku trudności przebicia się projektu obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Korzystna współpraca władz gminy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi

W sobotę, 18 sierpnia br. burmistrz Robert Czapla, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida, Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie Ryszard Wajk oraz członek zarządu ROD Stanisław Szałagan spotykali się z działkowcami ogrodu nr 3.
W trakcie rozmów władze gminy informowały działkowców, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy działkowej" funkcjonowanie ogrodów jest w wielu miejscach w kraju zagrożone. Gminy i miasta mogą likwidować ogródki działkowe uprawiane i pielęgnowane nawet przez 30 lat.
 
Dlatego też wszyscy rozmówcy zostali zapewnieni, że cokolwiek stanie się w kraju, to w Nowogardzie władze samorządowe nie pozwolą na to, by ktoś próbował zlikwidować działki zrzeszone w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Samorządowcy będą bronić działkowców na ich terenach tak długo, jak będą pełnili swoje obecne funkcje publiczne. Podczas spotkań żaden działkowiec nie odmówił podpisania ankiety Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w której poparł starania dotyczące opracowania „ustawy działkowej" mającej na celu zachowanie dotychczasowych przywilejów użytkowników ogródków.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z narad instruktażowo - szkoleniowych księgowych i kasjerów rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu szczecińskiego

W dniu 10  i 12 grudnia 2012 r. odbyły się narady szkoleniowo instruktażowe księgowych i kasjerów Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu szczecińskiego. Prezes oraz Dyrektor OZ omówili projekt obywatelski  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz przedstawili   obecną sytuację w jakiej mogą znaleźć się  w rodzinne ogrody działkowe przez przygotowanie niekorzystnych ustaw przez różne partie polityczne.

Następnie księgowa okręgu omówiła sprawy zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość za 2012 r. oraz przygotowanie do preliminarzy finansowych na 2013 r. Przypomniano o obowiązku składania wniosków i deklaracji w sprawie podatku rolnego i od  nieruchomości  do zwolnień podatkowych w 2013 r.

Czytaj więcej...

Działkowcy Stargardu Szczecińskiego aprobują obywatelski projekt ustawy

7 grudnia br w sali Stargardzkiego Centrum Kultury spotkali się działkowcy ogrodów zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim. Projekt ustawy, zgłoszony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, prezentował mecenas Piotr Kapiński. Projekt przyjęto z aprobatą.
Prezydenta Miasta Stargardu reprezentował Inżynier Miasta – Jan Diaków, posła Michała Jacha reprezentował Tadeusz Socha (PiS).  Reprezentant PiS przekazał stanowisko tej opcji politycznej. Poinformował, że został powołany w PiS zespół roboczy, do opracowania samodzielnego projektu PiS.

Czytaj więcej...

Od początku dążono do zamierzonego celu

Spotkanie działkowców 21 ogrodów rodzinnych dzielnicy Nad Odrą w Szczecinie odbyło się w dniu 6 grudnia br w domu działkowca ROD im. „Przyjaźń”.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób z poszczególnych ogrodów.

Po wprowadzeniu do tematyki przez Prezes ROD oraz Prezesa OZ prezentacji ustawy dokonał mecenas Michał Tera podkreślając zalety zgłoszonego projektu obywatelskiego, które gwarantują zachowanie praw dla działkowców, możliwość przekształcenia się w nowe formy w sposób ewolucyjny oraz gwarantują ustrzeżenie się od wszystkich niedoskonałości prawnych które kwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj więcej...

Spotkanie działkowców w Pyrzycach na temat projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

W sali Urzędu Gminnego w Pyrzycach, 05 grudnia br. spotkali się działkowcy pyrzyckich  ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z przygotowanym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  W spotkaniu uczestniczyli  działkowcy ogrodów „Miejski” i „Zorza” zapełniając tłumnie udostępnioną przez Burmistrza salę w Urzędzie.

Czytaj więcej...

Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.

Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku, dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów. 

Czytaj więcej...

Niepokój działkowców rośnie w miarę napływu informacji. PSL deklaruje poparcie dla projektu ustawy o ROD.

Spotkanie w dniu 05 grudnia br. z działkowcami śródmieścia Szczecina przebiegało pod znakiem troski o los ogrodów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 36 ogrodów śródmieścia i zachodniej części miasta. Z zaproszenia do partii i posłów skorzystała prezes Miejskiego Zarządu PSL pani Małgorzata Łozińska – Reszkowska.

Po omówieniu ogólnej sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i działania Związku w obronie ogrodów i prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wywiązała się dyskusja w której uczestnicy zdecydowanie wyrażają poparcie dla inicjatywy powstania komitetu, opracowania projektu ustawy i jego merytorycznej treści. Zawierając głos podkreślali konieczność zachowania silnego Związku bo tylko ten może podjąć skuteczną obronę interesu działkowców i ogrodów. Podkreślano, że projekt obywatelski jest jedyną alternatywą, która spełnia nałożone kryteria przez Trybunał Konstytucyjny oraz zapisami swoimi chroni prawa działkowców i dorobek ogrodnictwa ponadwiekowego. Wyraźnie akcentowano istnienie struktur organizacyjnych o zasięgu krajowym, ponieważ rozbicie organizacyjne ogrodów działkowych jest szkodliwe. Uznano, że dzisiaj najważniejszym celem jest poparcie obywatelskiego projektu ustawy działkowej oraz przekonanie decydentów, że Związek musi istnieć jako gwarancja dalszego rozwoju ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Co znaczy słowo działkowców ?

20 października br., położono kamień węgielny pod przyszły dom działkowca w ROD im. „Dolinka”, a już 1 grudnia br. zebrała się grupa entuzjastów, która z satysfakcją oglądała swoje dzieło - surowy stan budynku. Pewnie, że to nie koniec budowy, ale zaprezentowany obiekt w stanie surowym pozwala każdemu stwierdzić, że słowa wypowiedziane na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nie były rzucone na wiatr. Fakt ten jest szczególnie budujący w sytuacji, gdy wokół ogrodów tyle zamieszania i niepewności. Fakt ten dowodzi wiary w przyszłość i siłę organizacji w każdych warunkach.

Czytaj więcej...

Walka o ogrody trwa

Stargardzie jest ponad 5200 działkowców. W skali województwa więcej osób uprawia ogrody tylko w Szczecinie.

- Nieprawdą jest, że są to tylko emeryci i renciści. Nie brakuje też młodych ludzi. Dla wielu osób to wręcz całe ży¬cie. Obserwuję ludzi starszych. Oni są bardzo związani z kawałkiem ziemi. Przyjeżdżają nawet w czasie deszczu i śniegu. Doglądają i dzięki temu odrywająsię od codzienności. Widzę też, że między działkowcami zawierają się znajomości, a nawet przyjaźnie - mówi Zbigniew Baran, prezes zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 4 Marca w Stargardzie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z działkowcami z Łobza i okolic na temat obywatelskiego projektu ustawy

Spotkanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy odbyło się w dniu 3 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Łobzie dzięki życzliwości lokalnych władz.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele magistratu, zastępca Burmistrza Łobza Ireneusz Kabat, przedstawiciele wszystkich ogrodów z Łobza i okolic oraz przedstawiciele prasy – Nowy Tygodnik Łobeski oraz Kurier Szczeciński. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz ulotki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes ROD „XXX Lecia” w Łobzie oraz członek Okręgowego Zarządu w Szczecinie Teresa Smolich witając obecnych tłumnie zebranych działkowców, przedstawicieli okolicznych władz oraz przedstawicieli OZ w Szczecinie Dyrektora Biura Tomasza Olkuskiego i prawnika Michała Terę.
Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, Tomasz Olkuski, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynące z tego zagrożenia i obawy. Następnie przystąpił do zaprezentowania założeń obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Olkuski zwrócił szczególną uwagę na rozwiązania zaproponowane w projekcie tj. zachowanie praw nabytych przez działkowców, zwolnienia podatkowe, wolność zrzeszania się, wprowadzenie umowy dzierżawy działkowej, brak konieczności bycia członkiem stowarzyszenia. Przedstawiona została nadto sytuacja ogrodnictwa polskiego na tle europejskim. Wystąpienie Tomasza Olkuskiego zostało przyjęte powszechną akceptacją zebranych na Sali działkowców oraz przedstawicieli magistratu.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions