Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Komunikat ws. projektu PO

W dniu 22 marca 2013r. na stronie sejmowej zamieszczony został projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez grupę posłów PO. Przedmiotowy dokument potwierdza wcześniejsze informacje dotyczące koncepcji PO.

Najważniejsze postanowienia to:

 • odebranie działkowcom dotychczasowych praw (zwłaszcza gruntu i własności majątku na działce),
 • odebranie działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów stanowiących własność gminy lub Państwa,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja prywatnej własności na działkach – brak odrębnej własności naniesień i nasadzeń,
 • likwidacja Polskiego Związku Działkowców,
 • nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym – w tym własność budynków, środków na rachunkach, a nawet kosiarek i sekatorów,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja infrastruktury w ogrodach,
 • obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury ogrodowej,
 • podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów,
 • liberalizacja warunków likwidacji ogrodów,
 • iluzoryczność obowiązku odtwarzania likwidowanych ogrodów,
 • odebranie ochrony prawnej działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami – w przeciągu 2 lat wszystkie mogą być zlikwidowane bez odszkodowań.

Czytaj więcej...

Działkowcy apelują do Parlamentarzystów

Szczecińscy działkowcy apelują do Posłów wszystkich ugrupowań parlamentarnych o poparcie w głosowaniu obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Poniżej zamieszczamy kolejne wystąpienia Ogrodów kierowane do najwyższych organów naszego Państwa:

ROD Przyjaźń w Szczecinie - czytaj...

ROD M. Konopnickiej w Szczecinie - czytaj...

Bezpieczeństwo w ROD – ważny czynnik stabilizacji.

Dnia 19 marca 2013 roku w Wojewódzkiej Komendzie Policji odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w ROD Okręgu Szczecińskiego.

Spotkania tego typu należą do tradycji w okresach nadchodzącej wiosny, a także wczesnej jesieni. Komendę Wojewódzka Policji reprezentowali: Naczelnik Wydziału Prewencji mł. ins. Arkadiusz Popiuł, Koordynator Współpracy z ROD – kom. Robert Sekret oraz asp. Agata Rybacka – Stiller.

Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali: prezes OZ Tadeusz Jarzębak, sekretarz OZ Roman Krempski i członek Prezydium odpowiedzialny za zagadnienia bezpieczeństwa Zbigniew Baran. Po wstępnym przedstawieniu sytuacji w ogrodach oraz aktualnej sytuacji PZD w okresie procedowania przyszłej ustawy o ROD, którą również funkcjonariusze policji są mocno zainteresowani przystąpiono do omówienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Obradował Zarząd Okręgowy w Szczecinie

W dniu 13.03.2013 obradował na posiedzeniu zarząd okręgu Szczecin. Przewodnim tematem była ocena  sytuacji PZD oraz rodzinnych ogrodów działkowych.
W ocenie zarządu Okręgu sytuacja  obecna  zmierzająca do przyjęcia ustawy na dzień dzisiejszy nie jest klarowna z uwagi na to, że żaden ze zgłoszonych projektów jak na razie nie został wdrożony w procedury legislacyjne. Nie wszystkie również ugrupowania polityczne zgłosiły swoje propozycje, a głównie chodzi o Platformę Obywatelską gdyż do wiadomości działkowców docierają jedynie założenia do projektu, które budzą wiele niepewności, ale z uwagi, iż nie jest to jednak gotowy projekt trudno zająć jednoznaczne stanowisko.

Czytaj więcej...

Działkowcy apelują do władz RP

Złożony w Sejmie obywatelski projekt ustawy o ROD pod którym podpisało się 920 000 obywateli jest gwarantem, że ogrody przetrwają. Rodzinne ogrody działkowe okręgu szczecińskiego wyrażają swoje poparcie dla tego projektu wysyłając apele do najwyższych władz RP. Poniżej kolejne wystąpienia Ogrodów kierowane do najwyższych organów naszego Państwa:

ROD XXX Lecia WP w Łobzie do Marszałek Sejmu - czytaj
ROD XXX Lecia w Chojnie do Marszałek Sejmu - czytaj
Działkowcy gminy Chojna do Rafała Grupińskiego - czytaj

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego w Luksemburgu

W dniach 8 i 9 marca br. przedstawiciele narodowych związków działkowców, zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze i reprezentujących 3-milionową społeczność działkowców z Europy, spotkali się w Luksemburgu, by omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji. Polski Związek Działkowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Czytaj więcej...

Szczecińscy działkowcy w obronie ogrodnictwa działkowego

Działkowcy Okręgu Szczecińskiego wysłali Apel do posłów województwa zachodniopomorskiego (pos. Andrzej Piątak, Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Arkadiusz Litwiński, Zofia Ławrynowicz, Renata Zaremba) oraz do Premiera RP i ministra Bartosza Arłukowicza - czytaj.

Działkowcy skierowali również apel w obronie ogrodnictwa działkowego na ręce Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz oraz do posła Rafała Grupińskiego - czytaj

Poparcie dla obywatelskiego projektu przez PiS

27 lutego 2013 roku w siedzibie okręgowych struktur PiS pan poseł Michał Jach przyjął delegację działkowców Szczecina. Spotkanie merytoryczne. Zaczęło się ono od wysłuchania przez pana posła informacji o zagrożeniach dla ruchu ogrodnictwa w Kraju po drastycznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który rozprawił się z 24 artykułami ustawy o ROD, uznając je za niekonstytucyjne. Sejmowi pozostało 18 miesięcy na nowelizację lub uchwalenie nowej ustawy. Czas upływa szybko.

Czytaj więcej...

Kompromis będzie trudny ale jest możliwy

26 lutego br. delegację działkowców z Szczecina przyjął w swoim biurze poselskim Senator RP Pan Norbert Obrycki. Pan Senator przyjął działkowców ciepłym powitaniem i zaprosił do dyskusji na temat spraw dla działkowców najważniejszych. Oczywiście tematem zasadniczym była sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca ubiegłego roku, którą przedstawił krótko prezes OZ PZD, podkreślając jednocześnie wynikające zagrożenia dla działkowców i ROD w sytuacji wielości projektów ustawy oraz niebezpieczeństwa jakie grozi gdyby nie udało się uchwalić ustawy w terminie zakreślonym przez Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj więcej...

Obawy działkowców stargardzkich o przyszłość ogrodów

W dniu 25 Lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych miasta Stargardu Szczecińskiego z Poseł na Sejm RP  Panią Zofią Ławrynowicz w biurze poselskim w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 6u/2. Przybyłych ( ośmiu) działkowców  na czele z Prezesem OZ PZD Tadeuszem Jarzębakiem powitała Pani Poseł.   Prezes Okręgu PZD omówił najważniejsze zagrożenia dla działkowców i ogrodów wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Omówił także sytuacje aktualną oraz obawy działkowców z faktu, że nad przyszłą ustawą pracuje wiele zespołów, niektóre projekty zostały już zgłoszone. Największe obawy u działkowców rodzą założenia do projektu ustawy proponowane przez zespół S. Huskowskiego. Podkreślił, że spośród obecnie znanych propozycji najbardziej działkowcom odpowiada opracowany i przedłożony Sejmowi Obywatelski projekt ustawy, który gwarantuje działkowcom: zachowanie prawa do działki, zwolnienia z czynszu dzierżawnego, zachowanie własności majątku każdego działkowca i zwolnienia z podatków, utrzymanie charakteru i funkcji ogrodów, pełną swobodę zrzeszania się przez możliwość wyodrębniania się ogrodów ze stowarzyszenia PZD oraz odszkodowania za nasadzenia, infrastrukturę i zapewnienie terenów zamiennych przy likwidacji ogrodów.

Czytaj więcej...

Obywatelski projket ustawy w pierwszym czytaniu

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu ustawy o ROD zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 25 lutego br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, iż kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie.

Czy działkowcy słusznie boją się deweloperów?

Do Polskiego Związku Działkowców należy 43,5 tys. ha gruntów ogrodów działkowych. W Warszawie rodzinne ogrody działkowe zajmują ponad 1,2 tys. ha, we Wrocławiu 1,4 tys. ha, a w Poznaniu ok. 800 ha i zwykle są to bardzo atrakcyjne lokalizacje. Czy działkowcy mają powody, by bać się deweloperów? Wystarczy przypomnieć sobie jak często po wyroku Trybunału Konstytucyjnego we wszelkich mediach pojawiali się przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ci „eksperci” wszem i wobec głosili, że to miasta i gminy powinny decydować o tym, co ma być w miejscu ogrodów. Podkreślali, jak dobrze położone są ogrody i że są to tereny zwykle uzbrojone, z pełną infrastrukturą i łatwym dostępem do komunikacji zbiorowej. – Te lokalizacje mogłyby być przeznaczone na budownictwo mieszkalne, jednorodzinne lub wielorodzinne – mówił Jacek Bielecki, Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich w rozmowie z portalem Newseria.pl.

Czytaj więcej...

Zebraliśmy 924 801 podpisów!

Zakończyliśmy zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD!

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów! Zebrano 924 801 podpisów. Natomiast w Okręgu Szczecińskim zebraliśmy ok. 51 tysięcy podpisów.

Dwudniowa narada prezesów i dyrektorów biur OZ

W dniach 19 i 20 lutego w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur OZ, której tematem przewodnim była ocena dotychczasowych działań Związku w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz ustalenie dalszych kierunków działań.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy wszystkie działania Związku skupiały się na zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 924 801 podpisów potwierdziło, że cieszy się on dużym poparciem nie tylko wśród działkowców, ale także wśród obywateli. Liczba ta potwierdza także integrację całego środowiska. „Gdyby nasza akcja nie przypadała na okres zimy, kiedy działkowcy nie przebywają w ogrodach , zebralibyśmy dwa razy tyle podpisów -– mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Czytaj więcej...

Targi "Ogród - zielony design" 19 - 21 kwietnia 2013

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie  zaprasza na Targi Roślin i Architektury Krajobrazu "Woda i Zieleń w mieście". Targi odbędą się w dniach 19 - 21 kwietnia br w centrum wystawienniczym MTS w Szczecinie przy ul. Struga 6 - 8.

Informacje i zgłoszenia oraz program targów - tutaj

Jak PO informuje o swoim projekcie ustawy o ogrodach działkowych

W Sejmie nie uporano się jeszcze ze zliczeniem ponad 924 tysięcy podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a niektórzy parlamentarzyści partii rządzącej już obwieszczają wszem i wobec, że projekt jest nie tylko niezgodny z Konstytucją, ale również poddają w wątpliwość jego obywatelski charakter.

Takie wnioski można wyprowadzić z Informacji o projekcie ustawy o ogrodach działkowych, którą w ostatnim tygodniu rozpowszechniają niektórzy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej. Jest to reakcja na rzekome „przekłamania” PZD na temat propozycji tej partii do przyszłego projektu o ogrodach działkowych. Oczywiście nie sprecyzowano, o jakie „przekłamania” miałoby dokładnie chodzić. Wszak to sami posłowie z PO przekazali przedstawicielom PZD pisemny dokument zawierający takie propozycje, które zostały następnie opublikowane i skomentowane. Chodziło w końcu o konsultacje z milionowym środowiskiem działkowców, którzy po zapoznaniu się z tekstem propozycji wyjątkowo krytycznie ocenili pomysły zespołu posłów z PO.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkań działkowców z posłami Platformy Obywatelskiej

O tym, że „działkowców nie spotka krzywda” słyszał już chyba każdy użytkownik działki w Polsce. To słowa, które padają z ust wielu polityków partii rządzącej, a nawet premiera RP Donalda Tuska. Tymczasem grupa posłów Platformy Obywatelskiej przygotowuje projekt ustawy działkowej, który bez wątpienia przeczy tym słowom. Jednak jak pokazują spotkania działkowców z politykami Platformy Obywatelskiej, posłowie tej partii mają różne spojrzenie na ogrody, ich przyszłość i zapisy prawne, które powinny znaleźć się w nowej ustawie. Są posłowie, którym  bliskie są sprawy działkowców, choćby dlatego, że sami są użytkownikami działek. Poseł Stanisław Żmijan (okręg wyborczy Chełm), który jest członkiem Związku posiada działkę w ROD „Krzna" w Międzyrzeczu Podlaskim zadeklarował, że zrobi wszystko, by działkowcy mogli nadal cieszyć się uprawą działek w sposób trwały i dostępny dla wszystkich chętnych. Wielu parlamentarzystów zaskoczonych jest zarówno samymi zapisami do ustawy, które przygotował zespół posłów PO pod kierunkiem S. Huskowskiego, jak i negatywnym stanowiskiem działkowców w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Czy działkowcy mogą liczyć na wsparcie ludowców?

Gdy w 2010 przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce stanęła pod znakiem zapytania, w wyniku zakwestionowania najważniejszych zapisów ustawy działkowej przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Janusz Piechociński wielokrotnie zapewniał, także w imieniu całej partii, że PSL nie  podziela opinii zawartych w tym wniosku. Wyraził przekonanie, że ogrodom działkowym i działkowcom nie trzeba przeszkadzać, ale należy ich  wspierać. „Wielopokoleniowy dorobek polskich działkowców, europejskie rozwiązania w zakresie funkcjonowania ruchu działkowego są dobrą gwarancją na kolejne lata. Po co tyle energii kierować w mieszanie tego, co działa dobrze a ludzie dobrze robią swoje” – mówił.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkań działkowców z posłami PiS

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy działkowcy odbyli wiele spotkań z przedstawicielami wszystkich partii politycznych. Wśród nich są także posłowie PiS spośród których wielu wyraziło swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego. W ocenie Beaty Szydło, wiceprezes PiS (okręg wyborczy Chrzanów) projekt obywatelski zabezpiecza przede wszystkim prawa użytkowników działek i z tego też względu zasługuje na szerokie poparcie. „Nacisk lobby deweloperskiego w całym kraju jest bardzo silny, w związku z czym konieczne będzie znalezienie kompromisu, który uspokoi to środowisko i jednocześnie zapewni dalsze istnienie ogrodów działkowych”.

Czytaj więcej...

Podziękowanie od Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego

Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić słowa głębokiego uznania za Państwa olbrzymi wysiłek poniesiony dla zachowania praw wszystkich działkowców i ocalenia ogrodów. Państwa niezłomności w walce, ogromnej mobilizacji i jedności całego środowiska działkowego zawdzięczamy to, że ogrody przetrwały ponad 30 lat pokonując rozmaite zakręty historii i rozmaite zakusy na ogrody, które od wielu lat uskuteczniają niektóre środowiska nieprzychylne działkowcom. Naszym wspólnym obowiązkiem jest nie dopuścić, by został zaprzepaszczony ponad 120-letni dorobek ruchu ogrodnictwa działkowego.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions