Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Wiosenna narada prezesów ROD

W dniu 30.05.2012 roku w świetlicy Domu Działkowca ROD „Pogodny” w Szczecinie odbyła się wiosenna narada Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W naradzie udział wzięli przedstawiciele ogrodów okręgu szczecińskiego PZD.
Główna tematyką była sytuacja Związku w obliczu zapowiedzianego na 28 czerwca br. terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania konstytucyjności ustawy o ROD, z wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.
Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes OZ, kładąc główny nacisk na:

- zagrożenia jakie może przynieść orzeczenie TK dla dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych i struktur organizacji ,
- bieżące działania organów statutowych w obronie ustawy o ROD,
- aktywną obronę w formie listów protestacyjnych kierowanych przez indywidualnych działkowców, walne zebrania oraz organy statutowe do najwyższych władz Państwa i brak reakcji ze strony tych instytucji,
- dokumenty przyjęte przez III posiedzenie Krajowej Rady PZD,
- kierunek działań okręgu w zaistniałej sytuacji.

Czytaj więcej...

List KR PZD do zarządów i komisji statutowych w ROD

Już wkrótce, 28 czerwca 2012r.,Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W przypadku uwzględnienia wniosku, działkowcy utracą bezpowrotnie wszystkie prawa gwarantowane ustawą o ROD. Jeżeli bowiem Trybunał stwierdza niezgodność prawa z Konstytucją, to Sejm nie może go przywrócić.
W efekcie, wniosek zmierza do odebrania działkowcom takich praw, jak:
- prawa użytkowania działki,
- prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce,
- zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,
- prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.
Ponadto wniosek zmierza do likwidacji samorządu działkowców i podporządkowania ogrodów gminom.

Czytaj więcej...

Tydzień protestu polskich działkowców!

My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.

Czytaj więcej...

Narada Głównych Księgowych OZ PZD

W dniach 22 i 23 maja 2012 r. odbyła się w Warszawie narada z Głównymi Księgowymi Okręgowych Zarządów PZD.

W trakcie narady Prezes Związku Eugeniusz Kondracki przedstawił aktualną sytuację Związku i dokonał oceny realizacji zadań w zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu nad działalnością finansowo-księgową w ROD przez Główne Księgowe OZ PZD. Prezes Związku zwrócił uwagę na szczególną potrzebę nadzoru zagadnień finansowo-księgowych w ROD i zobowiązał księgowe do większej aktywności w tym zakresie oraz poinformował o potrzebie utworzenia służb kontrolno-rewizyjnych na szczeblu Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów PZD. Jak poinformował Prezes PZD Prezydium KR PZD ma podjąć w tej sprawie stosowne decyzje. Ponadto na naradzie omówiono:

Czytaj więcej...

Prezydium OZ PZD Szczecin odpowiada Renacie Krupie Dąbrowskiej z "Rzeczpospolitej"

Pani Redaktor
Renata  Krupa-Dąbrowska Gazeta Rzeczposoplita

Szanowna Pani Redaktor

W artykule zamieszczonym pt. „Czy skończy się Monopol Związku Działkowców” z dnia 18.05.2012 roku przedstawiła Pani poglądy I Prezesa Sądu Najwyższego oraz przedstawiciela PZD, a także przytoczyła Pani wypowiedź przedstawiciela „stowarzyszenia” z Ostrołęki.
Dysproporcja argumentów w stosunku do ustawy na jej niekorzyść przytłacza argumenty PZD.
Nie pokusiła się Pani na głębszą analizę, a wręcz podpisuje się Pani pod tezami I Prezesa Sądu Najwyższego i oskarża Związek. Pytanie za co?

Czytaj więcej...

Majowe pejzaże ogrodów działkowych

Rodzinny ogród działkowy im . „Powstańców Wlkp.” w Szczecinie, w dniu 19 maja br., otworzył szeroko bramy dla gości i działkowców zapraszając na tradycyjną majówkę.
Od rana trwały przygotowania po to aby w samo południe rozpocząć zabawę. Gdy popłynęły melodie grającej orkiestry ze wszystkich stron zaczęli napływać działkowcy a wśród nich ogromna rzesza dzieciaków.

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania – impreza przygotowana na perfekt: grill, namioty, nagłośnienie, batuty na placu zabaw do skakania i wiele innych elementów pikniku. Prowadzący całość imprezy dwoili się i troili.  Pogoda wspaniała jak na zamówienie. Teraz dopiero widać pełną krasę ogrodu działkowego w majowej szacie. Ogród zadbany, działki estetyczne, dopracowane. Dom działkowca odrestaurowany, prezentuje się wspaniale.

{gallery}rod_powst{/gallery}

Czytaj więcej...

Petycja Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 21.05.2012 roku w sprawie zmiany reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym badającym konstytucyjność ustawy o ROD

Wyznaczony w poprzedniej kadencji przedstawiciel Sejmu na rozprawę w sprawie badania konstytucyjności ustawy o ROD przez Trybunał Konstytucyjny w osobie Pana Posła Dery budzi ogromne kontrowersje i obawy o bezstronność przedstawiciela Sejmu.

Poseł Andrzej Dera w środowisku działkowców postrzegany jest, jako zagorzały przeciwnik ustawy o ROD, czemu dał wyraz w wielu wystąpieniach publicznych a także w czasie rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym.

Zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu o zmianę ustaleń Sejmu poprzedniej kadencji. Poseł Andrzej Dera nie gwarantuje neutralności nie mówiąc już o obronie treści ustawy, którą uchwalił przecież Sejm Rzeczypospolitej.

Członkowie Prezydium

Działkowcy do Renaty Krupy-Dąbrowskiej

Pani
Renata Krupa –Dąbrowska „Rzeczpospolita”
Warszawa

Szanowna pani Redaktor

Nie po raz pierwszy zabiera Pani głos w sprawach działkowców i ustawy o rod. Tak jest i tym razem w dzisiejszym artykule „Czy skończy się Monopol Związku  działkowców”
Dlaczego jednak w artykule ciągle powiela się frazesy o monopolu, o milionach obracanych przez PZD, o dowolności wyrzucania przez Związek działkowców i pozbawienia ich praw, o przymusie przynależenia do PZD, o nierównym traktowaniu innych organizacji, które  prowadzą ogrody działkowe, o zakazie zrzeszania się itp., itd.
Może i dobrze, że wreszcie Trybunał Konstytucyjny zamknie ten rozdział ciągłego oskarżania Polskiego Związku Działkowców o wszystkie bezeceństwa popełniane w stosunku do członków organizacji.
Odgrzebała Pani gdzieś z historii Pana Czaplickiego z Ostrołęki, który kłamie mówiąc, że w każdej chwili można działkowca wyrzucić a  w rzeczywistości nie jest to takie proste i może skończyć się w ostatecznym przypadku przed sądem powszechnym.

Czytaj więcej...

OZ PZD Szczecin reaguje na nieprawdziwe informacje „Kuriera Szczecińskiego

Pani Redaktor
Julianna Rogowska
Kurier Szczeciński

Szanowna Pani

Artykuł „Wojna w ogródkach” zamieszczony w Kurierze Szczecińskim 7 maja 2012 roku zawiera wiele nieścisłości, błędnych interpretacji oraz ukazuje fakty niezgodne z prawdą a mianowicie :

- „PZD straszy działkowców” -  nie działkowców, członków PZD naruszających regulamin rod i statut PZD. „Wojny w ogródkach” nie ma. Kto z kim w ogrodach walczy?
- w Pani artykułach pojawia się to sformułowanie już kilkakrotnie a przecież doskonale Pani zdaje sobie sprawę, że nie jest to wojna  w ogródkach a dotyczy ona problemów użytkowania gruntów przez PZD;
- rodzinny ogród działkowy „Bursztyn” w Międzyzdrojach nie jest w stanie wojny z nikim więc o jakiej wojnie Pani pisze?
- miejskie ogrody rekreacyjne „Bursztynek” nie istnieją. Jest to nazwa wirtualnego ogrodu, którego de facto nie ma;

Czytaj więcej...

Poseł Dera naszym "reprezentantem"?

28 czerwca br.Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie całej ustawy o ROD. Sędziowie zadecydują o przyszłości polskich działkowców. Zakwestionowano bowiem całą ustawę, a więc wszystkie prawa, jakie przysługują działkowcom. Tymczasem reprezentantem Sejmu w TK prawdopodobnie będzie jawny wróg ustawy gwarantującej te prawa-poseł A. Dera.

Wątpliwości budzi też determinacja do jej obrony ze strony Prokuratora Generalnego. Istotne jest więc, aby sędziowie wiedzieli, jak ustawę postrzegają działkowcy. W końcu to o naszych prawach będą rozstrzygać.

 

Każdy, komu przyszłość ogrodów leży na sercu, powinien chwycić za pióro i pisać do Trybunału. Dajmy świadectwo oczekiwań panujących w ogrodach – po 28 czerwca 2012 r. może być na to za późno!

Listy można kierować na adres: Trybunał Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał do Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie kolejną, już trzecią edycję Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego.

Obowiązujący dokument ujmuje zadania pro środowiskowe na okres 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 roku.
Szkoda, że nie przewidziano w tym programie ogrodów działkowych zajmujących ponad 1200 ha w Szczecinie, na których funkcjonuje 2500 działek. Przecież one też tą częścią ekosystemu i w przyszłości należało by im poświęcić więcej uwagi i odnotować w kolejnym dokumencie.

Zapraszamy wszystkich działkowców, zarządy ROD do zapoznania się z treścią dokumentu w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Termin rozprawy przed Trybunełem Konstytucyjnym wyznaczony

28 czerwca 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Na tę rozprawę milion polskich działkowców czekało ponad dwa lata. 22 lutego 2010r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podważył wybrane zapisy Ustawy o ROD, a 6 września 2010 podważył całą ustawę. Działkowcy w pełni wykorzystali jednak ostatnie dwadzieścia cztery miesiące i zrobili wszystko, by potwierdzić, że Ustawa o ROD jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzili to na dwóch, nadzwyczajnie zwołanych Kongresach PZD,  składając 620 tys. podpisów  w obronie Ustawy, a na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy w masowych listach wysyłanych do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, premiera Donalda Tuska, ministra transportu i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz parlamentarzystów.

Czytaj więcej...

Polityka prorodzinna a działka

Zaskarżenie ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego rodzi niebezpieczeństwo krzywdy dla wielu rodzin działkowców.
Gdyby nawet rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło tylko zakwestionowanych kilku artykułów przez Marszałka Sejmu, tj. Art. 10, 17, 18, 24 to i tak sytuacja będzie bardzo krzywdząca dla rodzin działkowców.
Likwidacja ogrodu w każdym czasie i na każdy cel stworzy bowiem szerokie możliwości dla decydentów, przy braku wyartykułowanych  zapisów co w zamian.
Artykuł 24 ustawy o rod gwarantuje dziś zachowanie działki w formie naturalnej, a  rekompensowanie zgłaszanych roszczeń w postaci finansowej lub terenu zamiennego dla osób zgłaszających roszczenia. Z artykułu tego wynika ochrona rodziny. To nie ona ma ponosić koszty wynikające z roszczeń.
Co by było gdyby? Tego nikt nie uzmysławia sobie jasno.

Czytaj więcej...

Poświąteczne refleksje

W czasie gdy w zmasowanych porywach świątecznych dokumentowania patriotyzmu, w dniach 1 Maja, Dnia Flagi, święta Konstytucji 3 Maja, cała Polska spowita była w biało czerwonych  narodowych barwach, na niewielu naszych ogrodach działkowych powiewały biało-czerwone flagi. Szkoda, bowiem w naszych rodzinnych ogrodach działkowych drzemie wielki potencjał patriotyzmu, tego prawdziwego a nie od święta.
W ogrodach działkowych żyją ludzie bogato doświadczeni życiem, dla których narodowe barwy to nie tylko element piknikowy ale wyraz głębokiej miłości do naszej polskiej ziemi. Tej ziemi, o którą częstokroć przychodziło im zmagać się z przeróżnymi przeciwnościami.
Dzisiaj, gdy istnieje możliwość jawnego demonstrowania swoich patriotycznych uczuć, często nie korzystamy z tej wolności.
Symbole narodowe eksponowane w określonych sytuacjach są właśnie przejawem naszego patriotyzmu.
Jako bardzo liczna grupa społeczna naszego Państwa dawajmy wyraz temu, że jesteśmy, że nasze rodzinne ogrody działkowe to też Polska – ta może nam najbardziej bliska i najbardziej rozumiana.
Widziałem flagę biało czerwoną na indywidualnej działce, nie widziałem jej natomiast na budynku domu działkowca – jak to pojmować?
Pisze te słowa pod rozwagę.

Gdzie są źródła sukcesu?

Skończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Tych pojedynczych zebrań, które się jeszcze nie odbyły z uzasadnionych względów jest niewiele. Odbędą się one w terminach dodatkowych.
Uczestnicząc w kolejnych zebraniach dochodzi się do wniosku, że są one różne, tak jak różne są nasze ogrody działkowe.
Wszystkie zebrania walne prowadzone są zgodnie z przyjętym rytuałem narzuconym przez statut PZD a jednak w jednych uczestniczy się z przyjemnością a w niektórych z poczuciem niedosytu.
Przed nami działkowcami jest jeden cel, zakreślony ustawą o rod. Szczegóły zaś rozpisane są w statucie i regulaminie. A efekty są różne.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

z dnia 26.04.2012 roku w sprawie artykułu „Ogródkowa samowola” zamieszczonego w Newsweek  16 - 22.04.2012 r.

Analiza poruszanych problemów w artykule „Ogródkowa samowola” wymaga odniesienia się  do przykładów dotyczących szczecińskiego okręgu PZD.

Pierwszy przykład dotyczy wypowiedzi Burmistrza Międzyzdrojów „Związek  zajął prawie 13 ha w centrum bez żadnego tytułu prawnego do tej ziemi” a który to fakt stanowi jawną manipulację opinią publiczną. ROD im. „Bursztyn” został założony w 1971 roku na potrzeby pracowników zakładów pracy Międzyzdrojów pod rządami ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1949 roku, w oparciu o decyzje administracyjne władz Miasta Świnoujścia, którego gestii administracyjnej podlegały wówczas Międzyzdroje.

Ogród został założony na obrzeżach miasta, które swoją zabudową przekroczyło go w kierunku zachodnim. Tak więc ogród znalazł się w mieście.
Kolejno następujące zmiany w podziale administracyjnym a także zmiany podporządkowania ogrodów pod Polski Związek Działkowców jako samodzielnej organizacji wyłączonej z gestii ówczesnej Centralnej Rady związków Zawodowych, powodowały przekazywanie również dokumentów decyzyjnych z instytucji do instytucji. Także nowy podział geodezyjny gruntów i częściowa likwidacja ogrodu na wybudowanie ulicy poprzez ogród spowodowała zamieszanie dokumentacyjne. Za likwidowane działki działkowcy otrzymali stosowne odszkodowania co świadczy o tym, że ogród od samego początku funkcjonuje prawnie.
Ogród działkowy w owym czasie pełnił również wiele innych funkcji m.in. rehabilitacyjną dla inwalidów i socjalną w zakresie rekreacji i wypoczynku w formie tzw. wymiennych wczasów.
W 1990 roku decyzje komunikacyjne Wojewody Szczecińskiego przekazujące grunt ze Skarbu Państwa dla gmin wyraźnie podkreślają fakt istnienia na tym terenie ogrodu działkowego i praw działkowców i PZD. Nie jest to więc ogrodowa samowola co wyraźnie sugeruje autor artykułu.

Czytaj więcej...

Uchwala Nr 11/IV/2012 OZPZD w Szczecinie

w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie podniesienia poziomu oświaty ogrodniczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu szczecińskiego.

Przyjęty program na kadencję 2011 - 2015 w zakresie oświaty ogrodniczej, jednoznacznie ukierunkował działania Okręgowego Zarządu oraz zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w tej dziedzinie.
Na prawidłową działalność każdego ogrodu wpływa w sposób istotny cały zespół przedsięwzięć związanych z oświatą ogrodniczą. Obejmuje ona podstawy prawne funkcjonowania Związku, a tym samym i ogrodu, ale także wiele zagadnień dotyczących prowadzenia upraw, pielęgnacji drzew owocowych, zagospodarowania działki, a także nawożenia i walki ze szkodnikami.
Każdy działkowiec powinien, zanim uzyska działkę opanować podstawowy zasób wiedzy, jako minimum uprawniające go do uprawy działki.
Rodzi się, więc potrzeba podjęcia działań przez każdy zarząd ogrodu do intensyfikacji szkoleń, a zwłaszcza szkoleń stopnia podstawowego. Zintensyfikowanie szkoleń wynika z potrzeby przygotowania działkowców do zadań  jakie wynikają z nowego usytuowania ogrodów działkowych w społeczeństwie. Ogrody działkowe mają być nowoczesne, dobrze zagospodarowane, estetyczne, ekologiczne, a wszystko to wymaga określonej wiedzy.

Czytaj więcej...

Obraduje Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

Tematy wiodące: obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, cele i zadania działalności oświatowej, główne kierunki działalności inwestycyjno- remontowej.

Tematy przyjęte pod obrady pomimo tego, że są różne, faktycznie są one jednak zbieżne z celem zasadniczym jakim jest zachowanie ogrodów działkowych w strukturach związkowych pod rządami dobrej ustawy o ROD. Zarówno wiedza jak też doinwestowanie ogrodów ma służyć realizacji polityki PZD przyjętej przez Krajowe Władze Związku, a zmierzającej do umacniania ogrodów, ich modernizacji,  a wszystko to po to, aby wpisywały się one lepiej w ogólne potrzeby społeczne przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do czynnego wypoczynku dla rodzin działkowców.

Tak jak w całym Kraju działkowcy naszego okręgu czynnie występują ze stanowiskami walnych zebrań, zarządów i innych organów statutowych oraz indywidualnych listów i petycji kierowanymi na ręce Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z pytaniami o przyszły los ogrodów i rodzin działkowców.
Odpowiedzi na te pytania nie ma! Sprawa leży w Trybunale Konstytucyjnym, a działkowców nęka niepokój, dlaczego dla tak potężnej organizacji pozarządowej brak jest po prostu szacunku. 

Czytaj więcej...

OZPZD Szczecin na Targach Roślin i Architektury Krajobrazu

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie uczestniczył w dniach 20-22.04.2012r. w 14 Targach Roślin i Architektury Krajobrazy „Ogród –Zielony design” na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Targi były okazją podniesienia wrażliwości i świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie znaczenia obszarów zieleni na terenach zurbanizowanych.

Na stoisku OZ PZD można było uzyskać informacje o aktualnej sytuacji Związku oraz podpisać się pod stanowiskiem w obronie ustawy o ROD, zakupić literaturę działkową oraz tradycyjnie zbadać ph gleby. W postaci pokazu multimedialnego można było zobaczyć ogrody działkowe w okręgu szczecińskim. Nasze stoisko odwiedziło wielu architektów krajobrazu, ogrodników, szkółkarzy, mieszkańców Szczecina. Jesteśmy przekonani, że udział w targach jest doskonałą promocją PZD.

PZD gotowy do obrony działkowców przed TK!

W dniu 18 kwietnia br. Prezydium Krajowej Rady PZD ponowiło swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o umożliwienie Związkowi wzięcie formalnego udziału w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył całą ustawę o ROD. Zdaniem Związku, udział reprezentanta działkowców w postępowaniu przed TK zagwarantuje należytą obronę praw i interesów działkowców. Dotychczas bowiem żaden z uczestników nie wykazywał chęci podnoszenia merytorycznych argumentów zgłaszanych w tysiącach listów przesyłanych w tej sprawie z ogrodów z całej Polski.

Z treścią wniosku można zapoznać się klikając w link - czytaj

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions