Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 22 i 23 maja 2012 r. odbyła się w Warszawie narada z Głównymi Księgowymi Okręgowych Zarządów PZD.

W trakcie narady Prezes Związku Eugeniusz Kondracki przedstawił aktualną sytuację Związku i dokonał oceny realizacji zadań w zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu nad działalnością finansowo-księgową w ROD przez Główne Księgowe OZ PZD. Prezes Związku zwrócił uwagę na szczególną potrzebę nadzoru zagadnień finansowo-księgowych w ROD i zobowiązał księgowe do większej aktywności w tym zakresie oraz poinformował o potrzebie utworzenia służb kontrolno-rewizyjnych na szczeblu Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów PZD. Jak poinformował Prezes PZD Prezydium KR PZD ma podjąć w tej sprawie stosowne decyzje. Ponadto na naradzie omówiono:

- sprawozdania finansowe Okręgowych Zarządów PZD za 2011 rok pod względem terminowości, poprawności, kompletności oraz wyników działalności.
- preliminarze finansowe na 2012 rok, zwrócono uwagę na realizację decyzji Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie prawidłowego wykorzystywania posiadanych środków na Funduszu Rozwoju OZ PZD. Intencją Prezydium KR PZD jest, aby Okręgowe Zarządy PZD posiadane środki stawiały do dyspozycji ROD na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Związku.
- procedury obowiązujące w Związku w zakresie likwidacji i czasowego zajęcia terenu, przedstawiono prawo obowiązujące w tym zakresie i zobowiązano do jego przestrzegania.
- sprawy kadrowo-płacowe. Omówiono przepisy obowiązujące w Związku w zakresie zatrudniania, wynagradzania.

Ośrodki Finansowo-Księgowe - 12 Okręgowych Zarządów powołało Ośrodki finansowo-Księgowe w których prowadzona jest ewidencja dla 695 ogrodów. Działalność OFK została pozytywnie oceniona, jest to dobre rozwiązanie dla Zarządów i Prezesów ROD w przekazywaniu trudnych spraw z zakresu finansowo-księgowego fachowcom w tym zakresie. Uczestnicy narady wypowiedzieli się jednogłośnie - Ośrodki Finansowo-księgowe należy tworzyć i podjąć starania, aby Rodzinne Ogrody Działkowe podejmowały decyzje o przekazywaniu ewidencji księgowej specjalistom z OFK.

- gospodarka kasowa obowiązująca w Związku. W tym zakresie omówiono zasady gospodarki kasowej zawarte w Zakładowym Planie Kont. Zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie zasad w zakresie dysponowania środkami finansowymi, stosowania obowiązujących dokumentów, w tym druku KP dostosowanego do potrzeb Związku. Ze względu na brak odpowiednich warunków w ogrodach do przetrzymywania środków finansowych w postaci pogotowia kasowego zasugerowano prowadzenie obrotu bezgotówkowego i korzystanie z kont bankowych.
- ocena wzajemnych rozrachunków i współpracy.
- prace nad sporządzeniem sprawozdania Związku za 2011 r. będącego sumą sprawozdań KR PZD, OZ PZD i ROD. Aktualnie w Okręgowych Zarządach PZD trwają prace nad przyjmowaniem sprawozdań finansowych ROD za 2011 r. i preliminarzy finansowych ROD na 2012. Termin składania kompletnych zbiorczych sprawozdań finansowych z ROD wraz z protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Uchwałą zatwierdzającą Okręgowego Zarządu PZD upływa 31 maja 2012. Do końca czerwca 2012 roku Krajowa Rada PZD zgodnie z § 150 ust.2 pkt.8 Statutu PZD zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku za 2011 r. Do tego czasu należy przyjąć zbiorcze sprawozdania finansowe ROD z Okręgowych Zarządów, dokonać ich oceny, zestawienia oraz poddać badaniu przez Kraj ową Komisję Rewizyjną.

W trakcie narady Główne Księgowe OZ PZD brały aktywny udział w dyskusji na każdy omawiany temat.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 200

Wczoraj 179

W tygodniu 1226

W miesiącu 200

Wszystkich 418565

Kubik-Rubik Joomla! Extensions