Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Pani Redaktor
Julianna Rogowska
Kurier Szczeciński

Szanowna Pani

Artykuł „Wojna w ogródkach” zamieszczony w Kurierze Szczecińskim 7 maja 2012 roku zawiera wiele nieścisłości, błędnych interpretacji oraz ukazuje fakty niezgodne z prawdą a mianowicie :

- „PZD straszy działkowców” -  nie działkowców, członków PZD naruszających regulamin rod i statut PZD. „Wojny w ogródkach” nie ma. Kto z kim w ogrodach walczy?
- w Pani artykułach pojawia się to sformułowanie już kilkakrotnie a przecież doskonale Pani zdaje sobie sprawę, że nie jest to wojna  w ogródkach a dotyczy ona problemów użytkowania gruntów przez PZD;
- rodzinny ogród działkowy „Bursztyn” w Międzyzdrojach nie jest w stanie wojny z nikim więc o jakiej wojnie Pani pisze?
- miejskie ogrody rekreacyjne „Bursztynek” nie istnieją. Jest to nazwa wirtualnego ogrodu, którego de facto nie ma; - Pan Słabosz uważa, że jest zastraszany. Organizacja, której jest członkiem ma prawo prowadzić postępowania wyjaśniające w sytuacjach gdy członek przekracza swoje kompetencje i narusza istniejące i obowiązujące prawo;
- nieprawdą jest, że stowarzyszenie zostało powołane do obrony działkowców – pytanie kogo faktycznie ma bronić i przed kim. Należałoby zapoznać się bliżej ze statutem stowarzyszenia i odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie istnieje taki zapis;
- PZD jest jedynym reprezentantem w sprawach gruntowych do rozmów z gminą Międzyzdroje;
- bezumowne użytkowanie nie oznacza bezprawia. Sprawę musi rozstrzygnąć sąd, jeżeli gmina nie dopełniła wcześniej obowiązku by wydać decyzję administracyjną, która podlegałaby zaskarżeniu.
- nie ma potrzeby regulacji własności. Gmina jest od 1990 roku prawnym właścicielem gruntu zajmowanego przez cały ogród wiec o jaką własność tu chodzi?
- przekłamaniem jest fakt, że PZD nie wnosił uwag do planów zagospodarowania;
- nieprawdą jest, że 205 działkowców działki w ROD „Bursztyn” użytkuje nielegalnie. Jeśli tak jest to skąd się tam wzięli?
- wszczęcie procedur normujących prawo do gruntu to nie jest rola stowarzyszenia;
- tak faktycznie gmina Międzyzdroje nigdy oficjalnie nie występowała wcześniej o wydanie terenu wcześniej.

Stowarzyszenia działają w granicach prawa i niezaprzeczalnym faktem jest, że pozwala im na to Konstytucja. Kiedy jednak stowarzyszenie uzurpuje sobie prawa i podejmuje konkretne działania, wówczas wchodzi konflikt ze swoim statutem.
Ogród „Bursztyn” to sprawa całości ogrodu i wszystkich działkowców a nie garstki ludzi, którzy swoje interesy próbują w ten sposób załatwić jak np. zamieszkiwanie, wybudowanie altany niezgodnie z normatywem, meldowanie się w altanie, podawanie adresu na działkę itp.
Nie można bronić tego co jest nieprawidłowością.

Gdyby intencje gminy były rzeczywiście w interesie działkowców to należałoby:
1. Ująć ogród w planie zagospodarowania na cele ogrodów działkowych.
2. Przestrzegać przepisów ustawy o rod jako dokumentu obowiązującego.

Jeżeli zachodzi konieczność likwidacji rod to gmina może go zlikwidować, do czego ma prawo ale zachowując wymagania nakreślone ustawą.
Jeżeli będzie obowiązywało inne prawo to PZD się zastosuje.
Wszczęcie postępowania wyjaśniającego nie oznacza ani zastraszania ani prześladowania, a dopiero po wyjaśnieniu sprawy i określeniu stopnia winy każdego z członków PZD zostanie podjęta stosowna decyzja.
Każdy działkowiec, który przestrzega prawa ma zagwarantowane bezpieczne użytkowanie przydzielonej działki.
Dobrze byłoby aby pewne sprawy prasa tonowała i nie używała sformułowań dość górnolotnych o wojnie w ogródkach, które nie służą na dobre nikomu, ani gminie ani związkowi ani działkowcom.
W przyszłości prosimy o konsultacje nie tylko jednostronne.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura Okręgowego                                               Zarządu PZD   Prezes Okręgowego Zarządu PZD
         w Szczecinie                                                                                  w Szczecinie
    mgr inż. Tomasz Olkuski                                                                mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 51

Wczoraj 81

W tygodniu 619

W miesiącu 901

Wszystkich 476504

Kubik-Rubik Joomla! Extensions