Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Trzydniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej

W dniach 17, 18, 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 4/6/8) odbędą się kolejne posiedzenia  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD).

Czytaj więcej...

Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem

W dniu 11 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, z Premierem Donaldem Tuskiem oraz posłami PO z podkomisji sejmowej rozpatrującej  obywatelski projekt ustawy o ROD.

Czytaj więcej...

Blokowanie już spóźnionych prac podkomisji

Pomimo starań przewodniczącego podkomisji rozpatrującej projekt obywatelski jej prace jeszcze faktycznie nie ruszyły - głównie za sprawą posłów PO. Teraz pojawił się kolejny problem. PO chce odwołać przewodniczącego.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej zostało odwołane!

W najbliższy poniedziałek i wtorek (tj. 8 i 9 lipca br.) miało odbyć się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się przygotowaniem nowej ustawy działkowej. W dniu dzisiejszym (piątek) posiedzenie zostało odwołane.

W informacji przekazanej do Krajowej Rady PZD nie podano przyczyny odwołania posiedzenia, ani nowego terminu.

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku były najważniejszymi tematami kolejnego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 27 czerwca br. w Warszawie.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował działania, jakie Związek podejmuje w celu obrony ogrodnictwa działkowego. Prezes podkreślał, że obecna sytuacja nie jest łatwa, ale pokazuje ona wyjątkową aktywność, integrację i determinację całego środowiska działkowców.

Czytaj więcej...

Dwudniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej

W dniach 8 i 9 lica br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 4/6/8) odbędą się kolejne posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD).

Czytaj więcej...

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt obywatelski

19 czerwca br. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD i trzema projektami poselskimi (PO, SLD, SP) oraz z opinią Biura Analiz Sejmowych, zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie. Jednocześnie zalecono, by przy rozpatrywaniu projektów rozważyć wnioski z załączonej opinii Biura Analiz Sejmowych.

Czytaj więcej...

Projekt obywatelski wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej

18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad podkomisji pod kierunkiem Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego (PiS) rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji.

Czytaj więcej...

Premier z działkowcami

Na prośbę kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski Związek Działkowców zorganizował spotkanie Donalda Tuska z działkowcami mazowieckimi. Odbyło się ono w sobotę (15 czerwca) br. w ROD Waszyngtona w Warszawie. Przebieg spotkania napawa działkowców optymizmem i daje nadzieję, że projekt obywatelski będzie wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej.

Czytaj więcej...

"Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą"

Finał Miejskiego Konkursu pn. "Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą" 12 czerwca 2013 roku to dobra okazja aby pogratulować wszystkim laureatom, a także organizatorom i podziękować inwencji, włożonej w prowadzenie tematycznych ogrodów.

To najlepsza szkoła, to najlepsze lekcje przyrody, wpajania od dziecka zamiłowania do piękna oraz wyrabiania szacunku dla żmudnej, ale jakże wartościowej działalności młodzieży i wychowawców w pobudzaniu wrażliwości na piękno w tych małych umysłach, która owocować będzie poszanowaniem zieleni i piękna otaczającej nas przyrody.

Ta praca sprzyja rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, prowadzonych przez Polski Związek Działkowców, a stanowiących urządzenia użyteczności publicznej dla rodzin działkowców i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej

11 czerwca br. (wtorek) w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego Rakowiec  w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

Czytaj więcej...

Komunikat Krajowej Rady PZD w spr. manifestacji odbytych w dniu 5 czerwca 2013r.

W środę 5 czerwca 2013 r. na terenie całego kraju od godziny 11:00 działkowcy manifestowali przed siedzibami urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, a w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W ten sposób wyrazili swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego oraz sprzeciw wobec projektu Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej...

Prezes PZD: Platforma wyprowadziła nas na ulice

"To, że we wszystkich miastach były pikiety, jest to zasługa Platformy Obywatelskiej, która wyprowadziła na ulice działkowców. My dwa tygodnie wcześniej organizowaliśmy pikiety pod wszystkimi biurami poselskimi PO, ale widać nie trafiło to do przekonania posłów" - mówił na antenie Polskiego Radia prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej

11 czerwca  br. (wtorek) w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego Rakowiec  w Warszawie (przy ul. Żwirki i Wigury 26) odbędzie się pierwsze posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

Czytaj więcej...

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki: Gdy jesteśmy razem, możemy osiągnąć sukces

Drodzy przyjaciele działkowcy i sympatycy ogrodów!

W imieniu Polskiego Związku Działkowców pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i uczestniczącym w demonstracjach pod hasłem „Ocalmy Ogrody”.

Czytaj więcej...

Działkowcy demonstracyjnie poparli obywatelski projekt ustawy

O planowanej manifestacji pod hasłem „Projektowi Inicjatywy Obywatelskiej TAK, projektowi Platformy Obywatelskiej –NIE” społeczeństwo oraz działkowcy byli poinformowani drogą internetową na stronie www.ozpzd-szczecin.pl. Również 30 maja odbyła się krótka organizacyjna narada w sprawie ustalenia szczegółów manifestacji. Manifestacja zorganizowana została zgodnie z przepisami ustawy o zgromadzeniach w oparciu o uchwałę Prezydium OZ PZD, którą powołano komitet organizacyjny.

5 czerwca 2013 roku już od wczesnych godzin porannych zaczęli gromadzić się manifestanci z hasłami i banerami w ubiorze odznaczającym działkowców. Do godziny 11 na dziedziniec zamku przybyło około 1000 osób reprezentujących działkowców ze Szczecina, Polic, Goleniowa, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Choszczna, Świnoujścia, Pyrzyc oraz sąsiedniego koszalińskiego okręgu PZD. Na dziedzińcu zamkowym zrobiło się kolorowo, hucznie i wesoło. Pojawiły się setki haseł oraz wznoszonych okrzyków potwierdzających wolę działkowców, zachowania struktur ogrodowych, zachowania praw nabytych, zachowania organizacji PZD.

Zgromadzenie o godzinie 11 otworzył przewodniczący zgromadzenia Roman Krempski, który przywitał obecnych. Poinformował on o celu manifestacji i udzielił głosu Prezesowi OZ – organizatorowi manifestacji, który podziękował działkowcom, zaproszonym gościom oraz mediom publicznym za tak liczne przybycie. W swoim wystąpieniu Prezes OZ wyartykułował wszystkie istotne argumenty, które zdecydowały o tym, że działkowców zmobilizowano do wyjścia pod Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewody dla podkreślenia solidarności z całą polską rodziną działkowców w celu poparcia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i jego projektu, który zdaniem działkowców powinien być projektem wiodącym w pracach nad nową ustawą działkową.

Czytaj więcej...

Narada Prezesów ROD z terenu Szczecina

W dniu 29.05.2013r. na świetlicy ROD „Pogodny” odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Szczecina, głównym celem spotkania było omówienie planu przygotowywanej na dzień 05.06.2013r. manifestacji działkowców pod Urzędami Wojewódzkim i Marszałkowskim w Szczecinie. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Tadeusz Jarzębak, który przedstawił aktualną sytuację ogrodów działkowych oraz Związku. Następnie omówiono szczegółowo plan manifestacji oraz przekazano materiały informacyjne do rozdysponowania na ogrodach.

Na koniec spotkania Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wręczył dyplomy za pomoc w zbieraniu podpisów pod Projektem Obywatelskim.

List Otwarty uczestników narady

Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Wielki Piknik Pasji, czyli XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” odbyło się tradycyjnie na Jasnych Błoniach w niedzielę, 26 maja 2013 r. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 i potrwało do 18:00. Mimo nie do końca udanej pogody, wielu szczecinian przyszło zobaczyć, jakie fundacje i stowarzyszenia działają w mieście i czym się zajmują. Oprócz stanowisk, gdzie spotkać można było również przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, rozstawiono scenę, na której były występy artystyczne i pokazy sztuk walki. Instruktorzy etatowi OZ PZD w Szczecinie odpowiadali na liczne pytania dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych oraz rozpowszechniali literaturę działkową. Działkowcy swoje poparcie wyrazili składając 72 podpisy pod Apelem w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym do Parlamentarzystów RP, który prezentujemy poniżej.

Pozostałe fotografie TUTAJ

Treść Apelu uczestników XII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI"

Komisja Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty dot. ustawy działkowej

22 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa. Prezydium Komisji zaopiniowało pozytywnie wszystkie projekty ustawy działkowej - 3 poselskie: SP, PO i SLD oraz projekt obywatelski. W opinii podkreślono, że każdy z tych projektów zmierza do uwzględnienia wniosków zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. Opinia Prezydium została przyjęta większością głosów.

Czytaj więcej...

Szczecińska Pikieta Biur Poselskich PO w dniu 20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.05.2013 r. w Szczecinie została zorganizowana ponowna pikieta Biur Poselskich PO. Delegacja szczecińskich działkowców udała się w pierwszej kolejności pod Biuro Poselskie Posła Bartłomieja Arłukowicza niestety biuro było zamknięte. Następnie pikietujący z flagami związkowymi przemaszerowali ulicami Szczecina pod biura poselskie posłanek Pani Magdaleny Kochan oraz Renaty Zaremby. Pod nieobecność posłanek w biurze petycję przekazano na ręce przedstawicieli biur poselskich.

Treść Petycji do Posłanki Magdaleny Kochan

Treść Petycji do Posłanki Renaty Zaremby

Fotografie z Pikiety tutaj

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 181

Wczoraj 190

W tygodniu 933

W miesiącu 3477

Wszystkich 410032

Kubik-Rubik Joomla! Extensions