Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Dziś drugie czytanie ustawy działkowej w Sejmie

Już dziś o godz. 15:15 w Sejmie odbędzie się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W harmonogramie sejmowym zaplanowano 2,5h podczas których przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Regionalnego i Polityki Regionalnej z prac nad ustawą.

Odbędzie się też debata. Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek. Relację z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem iTV Sejm.

Co z ustawą w sprawie ROD?

W świetlicy Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie odbyło się zebranie, którego tematem była ustawa dotycząca istnienia i dalszej działalności ROD. Działkowcy z ogrodów działkowych w Gryfinie i Chojnie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZD w Szczecinie: Dyrektorem Biura Zarządu – Tomaszem Olkuskim i inspektorem do spraw terenowych Michałem Terą. Po powitaniu gości przez Prezesa ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie – Czesława Skoneckiego omówiono temat artykułu 30 ustawy będącej obecnie w opracowaniu komisji sejmowych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo w ogrodach w okresie jesienno-zimowym

W siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w dniu 19 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji z kierownictwem OZ PZD. Tematem zasadniczym było omówienie i przyjcie planu działań kontrolnych w rejonie rodzinnych ogrodów działkowych w celu poprawy bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

Policję reprezentowali podinsp. Daniel Szczęsny oraz  st. asp. Przemysław Myślicki. W toku spotkania ustalono i zaakceptowano założenia do planu działań w związku z nadejściem okresu zimowego, z uwagi na nasilanie się w tym okresie w kompleksach ogrodowych przebywania osób postronnych, a także z uwagi na to, iż w ogrodach przebywa w tym czasie mniej użytkowników działek, co stwarza zagrożenie dla mienia pozostawionego w altanach. Jednocześnie działania mają na celu objęcie kontrolą osób pomieszkujących w altanach, a zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi.

Czytaj więcej...

Jutro Komisje przyjmą sprawozdanie z prac nad ustawą działkową

Jutro podczas posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego przyjęte zostanie sprawozdanie z prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych – zapowiedział przewodniczący jednej z ww. komisji, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Czytaj więcej...

Działkowcy u Posłanki Magdaleny Kochan (PO)

Poseł Magdalena Kochan - członek sejmowej komisji samorządu i polityki regionalnej przyjęła w dniu 15. 11. br. przedstawicieli ROD "Górki Ustowskie", "Stoczniowiec", "Nad Grzepnicą", "Bartoszewo" oraz Prezesa OZ PZD w Szczecinie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy działkowców, trzeba przyznać, że dość długo nie udawało nam się doprowadzić do tego spotkania. Działkowcy mieli możliwość poinformować Panią Poseł o aktualnych problemach naszego środowiska a głównie o zagrożeniach dla ustawy o ROD wynikających ze spowolnienia prac  w komisji sejmowej przygotowującej ustawę.

Czytaj więcej...

Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.

Czytaj więcej...

Komisje wznowią prace nad ustawą działkową

Na 19 listopada br. (tj. we wtorek) na godz. 18 zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie po blisko miesięcznej przerwie wznowią prace nad projektem obywatelskim. Prawdopodobnie podczas obrad zajmą się m.in. sporną kwestią dot. "pseudouwłaszczenia", która wciąż pozostaje nierozwiązana.

Relację z  przebiegu prac podkomisji będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy  w dniu obrad kliknąć w zakładkę  iTVSejm (tutaj).

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem (PO) Arkadiuszem Litwińskim w dniu 13.11.2013

Z inicjatywy OZ PZD w dniu 13.11.2013 roku działkowcy z ogrodu im. "Górki Ustowskie", "XX-lecia" wraz prezesem OZ spotkali się z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim – członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie jest to pierwsze spotkanie z Panem Posłem gdyż na przestrzeni ostatnich lat do takich spotkań dochodziło wielokrotnie. Przedmiotem zainteresowania działkowców było przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie co dalej z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dlaczego utknęły prace w ostatnim miesiącu oraz jak Poseł postrzega realizację art. 30 w treści zaproponowanej przez posłów PO? Poseł podziela obawy o zagrożeniu wejścia ustawy w terminie a w kwestii tzw. uwłaszczenia działkowców również potwierdza, że nie jest to w najszczęśliwszy wariant rozwiązania, co może rzutować negatywnymi skutkami w przyszłości w zakresie kierowania ogrodami przez stowarzyszenia, jak również może być przyczyną zaskarżenia ustawy.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem Andrzejem Piątakiem z "Twojego Ruchu"

12 listopada bieżącego roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Piątakiem. W spotkaniu udział wzięli prezes OZ PZD oraz przedstawiciele ROD im. "Nad Grzepnicą", "Górki Ustowskie", "XX-lecia", "Bartoszewo"  i "Bema".

Panu Posłowi została przedstawiona sytuacja dotychczasowego dorobku prac nad przygotowaniem ustawy o ROD i obecnie zaistniałe zagrożenie wynikające z zahamowania prac legislacyjnych. Pomimo wysyłanych pism do Premiera oraz Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac oraz sprecyzowanie harmonogramu prac nad ustawą działkowców niepokoi wyraźne przystopowanie tempa oraz braku określonego terminu kolejnych etapów posiedzeń Komisji powołanej do przygotowania projektu.

Czytaj więcej...

Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową

W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013 r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD,  którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne.

Czytaj więcej...

Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców

W dniu 28 października odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, w którym wzięli również  udział przedstawiciele działkowców z całego kraju. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie podyktowane było potrzebą wypracowanie stanowiska wobec art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącym  tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców.

Czytaj więcej...

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 18 października 2013 r.  w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD,  któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu  oprócz członków Krajowej Rady uczestniczyły przewodniczące Krajowych Komisji: Rewizyjnej – Maria Fojt i Rozjemczej – Olga Ochrymiuk oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Koniec sezonu początkiem działań

Wczoraj Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie spotkał się z przedstawicielami ROD z terenu Szczecina przedstawiając problematykę bezpieczeństwa na terenie ogrodów działkowych podczas sezonu jesienno - zimowego.

Czytaj więcej...

Czy manifestacja działkowców była potrzebna?

Wszyscy pamiętamy, jak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego politycy wszystkich ugrupowań obiecywali, że działkowcom nie stanie się krzywda, a ogrody działkowe zyskają szybko nową ustawę, która zapewni im bezpieczeństwo i możliwość dalszego użytkowania działek. Mijał miesiąc za miesiącem, a kiedy medialna wrzawa opadła okazało się, że jeśli działkowcy nie wezmą sprawy w swoje ręce to pozostaną  z niczym.

Czytaj więcej...

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się przedstawicielami działkowców

"Proszę powiedzieć działkowcom, że premier dotrzyma danego im słowa. Ja osobiście jestem całym sercem z  wami i chcę, by doszło między nami do porozumienia"– mówiła podczas spotkania z reprezentantami działkowców Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Czytaj więcej...

12 tysięcy działkowców manifestowało pod Sejmem i Kancelarią Premiera

Kilkanaście tysięcy działkowców przy dźwiękach trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, manifestowało 10 października br. pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

Już jutro połączone Komisje zajmą się projektem ustawy działkowej

Na 9 października na godz. 19 zaplanowano posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Komisji zajmą się projektem ustawy działkowej, który został opracowany w powołanej w tym celu Podkomisji Nadzwyczajnej. Sprawozdanie z prac podkomisji przedstawi jej przewodnicząca, posłanka Krystyna Sibińska (PO).

Czytaj więcej...

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 26.09.2013 r. odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu dokonano podsumowania manifestacji przed urzędami wojewódzkimi, które miały miejsce w dniu 20.09.2013 r. oraz omówiono przygotowania do manifestacji ogólnokrajowej w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była jednak ocena przebiegu posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej i wyników jej pracy. Przedstawiona również została informacja w sprawie aktywności okręgów w obronie projektu obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Skandaliczny spektakl posłów PO zakończył prace podkomisji

W najgorszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się takiej manipulacji w pracach nad nową ustawą działkową. Do historii zaś przejdzie pozbawienia możliwości zabierania głosu przez stronę społeczną – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumowując urobek podkomisji. To bowiem co działo się podczas kolejnego posiedzenia w dniu 25 września br. zasługuje na miano skandalicznego spektaklu, w którym kukiełki, w postaci posłów PO, poruszały się tylko wtedy, gdy trzeba było pokazać swą arytmetyczną przewagę.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 55

Wczoraj 81

W tygodniu 623

W miesiącu 905

Wszystkich 476508

Kubik-Rubik Joomla! Extensions