Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.

Spotkanie miało na celu przełamanie impasu w pracach nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Należy przypomnieć, że ponad miesiąc temu zostały przyjęte wszystkie poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Punktem spornym pozostał art. 30, dotyczący tzw. "uwłaszczenia" części działkowców na udziale w prawie do terenu ROD. Strona społeczna przedstawiła argumenty prawne i funkcjonalne w sprawie tego zapisu, wskazując że propozycja dzieląca działkowców na bardziej i mniej uprzywilejowanych jest niezgodna z Konstytucją. Co gorsza  zachowanie tego artykułu rodziłoby konieczność gruntownej przebudowy projektu – sprzecznych z nim jest ok 50% już uchwalonych przepisów.

Premier Donald Tusk przedstawione argumenty przyjął ze zrozumieniem. Uznał je za rzeczowe, płynące z troski i znajomości funkcjonowania ogrodów działkowych. Premier zadeklarował, że Platforma Obywatelska zgadza się na kompromis,  w wyniku którego sprawa uwłaszczenia powinna zostać uregulowana w odrębnej ustawie. W ramach kompromisu strona społeczna przyjęła propozycję Premiera o pogłębieniu gwarancji dotyczących swobody zrzeszania się działkowców, poprzez ustawowe zobowiązanie do odbycia w każdym ogrodzie zebrań rozstrzygających  o przynależności organizacyjnej ROD.

Premier oświadczył również, że wbrew niektórym opiniom nigdy  intencją ani jego, ani posłów Platformy,  nie było hamowanie prac nad nową ustawą działkową, skutkiem czego byłoby jej nieuchwalenie przed 21 stycznia 2014. Premier zapewnił, że nowa ustawa działkowa wejdzie w życie przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny, dzięki czemu prawa działkowców nie będą narażone na jakikolwiek uszczerbek.

Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze. Obie strony wykazały się dużą troską o los i prawa działkowców. Na zakończenie Premier stwierdził, że im częściej spotyka się z przedstawicielami działkowców, tym bardziej utwierdza się w przekonaniu  do idei ogrodnictwa działkowego i  potrzeby istnienia ROD w naszym kraju.

Dział medialny KR PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 159

Wczoraj 149

W tygodniu 159

W miesiącu 2703

Wszystkich 409258

Kubik-Rubik Joomla! Extensions