Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

12 listopada bieżącego roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Piątakiem. W spotkaniu udział wzięli prezes OZ PZD oraz przedstawiciele ROD im. "Nad Grzepnicą", "Górki Ustowskie", "XX-lecia", "Bartoszewo"  i "Bema".

Panu Posłowi została przedstawiona sytuacja dotychczasowego dorobku prac nad przygotowaniem ustawy o ROD i obecnie zaistniałe zagrożenie wynikające z zahamowania prac legislacyjnych. Pomimo wysyłanych pism do Premiera oraz Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac oraz sprecyzowanie harmonogramu prac nad ustawą działkowców niepokoi wyraźne przystopowanie tempa oraz braku określonego terminu kolejnych etapów posiedzeń Komisji powołanej do przygotowania projektu.

Poseł oświadczył, że przedstawiciele klubu "Twój Ruch" wystosowali pismo do Marszałka sejmu o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Samorządu oraz Polityki Regionalnej. Oświadczył, że jest szansa na przyjęcie ustawy ale pod warunkiem zdecydowanego przyspieszenia prac sejmowych w tej sprawie. Działkowcy postulowali aby Posłowie zapoznali się z ostatnią wersją projektu ustawy w celu wyrobienia sobie poglądu o zagrożeniach wynikających z wprowadzenia w §30. przepisu o tzw. uwłaszczeniu działkowców . Działkowcy postulowali również aby Posłowie byli obecni w trakcie głosowań gdyż o losie ustawy może decydować nawet pojedynczy głos.

Poseł wyraził obawę że brak ustawy w terminie może być fatalny w skutkach dla ogrodów działkowych. Działkowcy przypomnieli, że niepowodzenie ustawy będzie miało swoje przełożenie na przyszłe wybory do samorządów i parlamentu.

Posła interesowały szczegóły dotyczące swobody zrzeszania się oraz kryteria które musza być spełnione aby §30 mógł być przyjęty z zagwarantowaniem bezpieczeństwa działkowców. Z wypowiedzi działkowców wynikało, iż nie przyjęcie ustawy w terminie do 21 styczna przyszłego roku będzie oznaczało kompletne rozprężenie, a nawet grozi rozgrabieniem majątku działkowców i ogrodów.

Poseł zadeklarował dalszą współpracę i podjecie działań jego klubu w celu dotrzymania terminu ustawy, przyjęcia bezkolizyjnych przepisów oraz zagwarantowania frekwencji Posłów swojego klubu na posiedzeniach Sejmu w trakcie głosowania. Oświadczył, iż po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami zaproponuje termin następnego spotkania.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 173

Wczoraj 149

W tygodniu 173

W miesiącu 2717

Wszystkich 409272

Kubik-Rubik Joomla! Extensions