Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Dnia 14 czerwca br. W siedzibie okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie. Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Okręgu oraz zatwierdzeniu porządku obrad przez uczestników, została wybrana 3 osobowa komisja uchwał i wniosków. Po dokonaniu czynności proceduralnych określonych statutem Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu odniósł się do sytuacji w Związku i Okręgu. 

Na czoło została wyartykułowana sprawa planowania przestrzennego w gminach oraz zagrożeń dla przyszłości ROD a także działaniach struktur PZD i działkowców na kolejnych etapach tworzenia planów ogólnych gminy, które stanowić będą podstawę do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Procedury planowania są złożone, a terminy składania wniosków są rygorystyczne. Stąd pilna potrzeba pełnego wdrożenia w życie Uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 90/2024 z dnia 23.04 br.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest bieżące śledzenie przez Zarządy ROD i biuro okręgu terminów ogłaszanych przez poszczególne gminy i aktywizowanie do składania wniosków w terminie. Na dzień dzisiejszy nawet ROD, które są aktualnie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie mają pewności co do ich przyszłości jeżeli znajdą się w strefie, która nie przewiduje ogrodów działkowych. Kryteria wynikające wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii przewidują jedynie 3 strefy w których mogą być uwidocznione Rodzinne ogrody działkowe. Najważniejszym zadaniem jest więc bieżące śledzenie prac, nad przygotowaniem planu oraz aktywna interwencja w celu zapewnienia prawnego bytu ogrodom działkowych.

Prezes Okręgu odniósł się również do mobilności struktur okręgowych i zarządów ROD w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój ROD. Zaangażowanie się w projekt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącego Rozwoju Zielonej Infrastruktury nakłada obowiązek na Zarządy ROD do działań w celu uzyskania efektów i funkcjonowanie zrealizowanych zadań do końca okresu określonego regulaminem konkursu. 

Aktualnie pojawiły się nadzieje na możliwość skorzystania z pomocy unijnej ale to wymaga głębokich studiów przepisów, pozwalających znalezienie się ROD w określonym programie na najbliższe lata.

Niezależnie od starań wspomnianych należy dążyć do szukania środków finansowych w programach, którymi dysponują samorządy gmin. W tym względzie powinno dążyć się do wypracowania stałej i efektywnej pomocy.

Do ważnych problemów dzisiaj dla PZD jest poprawa stylu zarządzania Związkiem przez cyfryzację oraz pełne wdrożenie programu DGCS i przejście wszystkich ROD do obsługi przez OFK. 

Kolejnym tematem, którym zajęła się Rada Okręgowa, było przyjęcie zbiorczego Sprawozdania Finansowania ROD za rok 2023 oraz omówienie i przyjęcie Zbiorczego Preliminarza Finansowego ROD na rok 2024. Powyższe dokumenty omówiła główna księgowa okręgu przy wsparciu wizualnym przez Sekretarza okręgu a oceniony dokonał Przewodniczący  Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu Rada przyjęła również kierunki prac związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Okręgowego Zjazdu Delegatów. 

Ważnym problemem była również ocena kampanii sprawozdawczo-wyborczej ROD w 2024 roku, którą przedstawił Dyrektor Biura Okręgu przy współdziałaniu z Sekretarzem okręgu.

Zagadnienia rozwoju ROD i aktualnie podejmowane działania dotyczące odtwarzania ogrodów na terenie Stargardu, Szczecina oraz Świnoujścia przedstawił radca prawny Michał Tera.

W dyskusji wypowiadający się członkowie Rady odnieśli się do :

-problemów związanych z planami ogólnymi w gminach.

-organizacyjnych zadań  w przygotowaniu Okręgowego Zjazdy Delegatów.

-wniosków wynikających z tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej które należy wykorzystać do szkolenia nowych zarządów ROD by uniknąć niedociągnięć stwierdzonych w czasie zebrań a zwłaszcza dotyczących prawidłowości podejmowanych uchwał.

Przy 68 procentowej frekwencji Okręgowa Rada przyjęła 4 uchwały dotyczące 

- sprawozdawczości finansowej za 2023 rok.

- preliminarza na rok 2024.

- zwołania okręgowego zjazdu delegatów.

- oceny tegorocznej kampanii sprawozdawczo- wyborczej.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie okręgowej rady zakończono.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 162

Wczoraj 287

W tygodniu 1514

W miesiącu 4313

Wszystkich 515058

Kubik-Rubik Joomla! Extensions