Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Porządek obrad został zaakceptowanych bez uwag i po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków, Prezes Okręgu PZD w Szczecinie omówił najważniejsze sprawy Związku i Okręgu a dotyczące:

· obchodów Jubileuszu 10 -lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i jej historycznego znaczenia dla działkowców oraz stałego powracania do tego wydarzenia w czasie spotkań z działkowcami,

· reformy przestrzennej w skali ogólnokrajowej i bieżących prac w Jednostce Krajowej nad przygotowaniem kierunków działania, by Krajowy Zjazd Delegatów mógł przyjąć stosowne uchwały, 

· kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2024 i jej znaczenia dla przyszłości Związku, 

· drugiej edycji konkursu Marszałkowskiego "Przyjazne Rodzinne Ogrody Działkowe 2024",

· planistycznego zagrożenia dla ROD w przyszłości i aktywność Zarządów ROD naszego Okręgu i działkowców w występowaniu o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, 

· prac nad nowelizacją Statutu PZD i potrzebą zgłaszania wniosków,

· kontroli Okręgu przez Jednostkę Krajową i Okręgową Komisję Rewizyjną, 

· ogólnopolskiej akcji badania problemu bezdomności, 

· problemów z trudnymi ogrodami, skargami i niewystarczającym postępem wdrażania programu DGCS PZD System i rozwojem OFK oraz kłopotami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów o gospodarce remontowo-inwestycyjnej przez Zarządy ROD. 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie za 2024 omówił Prezes Okręgu, uwag nie wniesiono.

Sprawozdanie finansowe Okręgu za 2023 rok oraz preliminarze finansowe Okręgu na 2024 rok omówiła Główną Księgowa Okręgu, wspomagana wizualnie przez Sekretarza Okręgu. Ocenę badania sprawozdań i wnioski zreferował Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Analizę efektywności OFK i propozycje struktury terenowej przedstawiła Skarbnik Okręgu.

Efektywność funkcjonowania programu DGCS PZD System w ROD oraz aktualne problemy w zarządzaniu ogrodami przez Okręgowy Zarząd omówił dyrektor biura Okręgu.

W dyskusji zabrało głos 7 - miu członków Okręgowej Rady na temat:

· konieczności aktualizacji programu DGCS PZD System przez Jednostkę Krajową w zakresie możliwości kontaktów z bankami,

· rzetelnego podejścia do sprawozdań finansowych ROD i terminowego ich dostarczenia do okręgu przez Zarządy ROD, 

· koniecznego rozłożenia pracy i odpowiedzialności na wszystkich członków Zarządu ROD. Prezes Zarządu ROD nie może być jedynym, który posiada pełnię wiedzy o ogrodzie, bo gdy jego zabraknie, rodzi się problem. Pozostali członkowie nie mogą być tylko statystami.

· czy planowane jest utworzenie OFK w Świnoujściu,

· zagadnienia zamieszkiwania w altanach nie ma jasnych sformułowań, Zarządy nie mają narzędzi na ograniczenie tego zjawiska. Konieczne jest wypracowanie skutecznego i spójnego systemu z samorządami gmin i orzeczeniami Sądów, 

· doprecyzować rozliczenia prądu w ROD w związku z nowym limitem.

 

Po dyskusji Okręgowa Rada na wniosek komisji przyjęła uchwały zatwierdzające roczne sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2023 i preliminarze na 2024 rok oraz uchwały w sprawie wiosennych przeglądów w ROD, upowszechnienia obsługi księgowej przez OFK, a także stanowisko dotyczące DGCS oraz petycję do Ministra Technologii i Rozwoju, które zamieszczamy /tutaj/. W sprawach różnych zmieniono skład komisji problemowej Oświaty i Odznaczeń oraz wyartykułowano stanowisko PZD w sprawie wyborów samorządowych.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, obrady zamknięto.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 138

Wczoraj 183

W tygodniu 1289

W miesiącu 3113

Wszystkich 506536

Kubik-Rubik Joomla! Extensions