Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

19 września 2019 r., w sali Kantyny Portowej obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie. W zjeździe udział wzięło 147 delegatów wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo wyborczych w ROD, członkowie ustępujących organów statutowych Okręgu oraz zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczął się o godzinie 10:00 wprowadzeniem okręgowego sztandaru PZD, odegraniem hymnu państwowego i PZD. Obrady zjazdu zaszczycił obecnością Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. Z zaproszenia na Zjazd skorzystali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa oraz radny sejmiku wojewódzkiego – Pan Dariusz Wieczorek. Życzenia dla Zjazdu nadesłał burmistrz miasta Police Władysław Diakun.

Minutą ciszy uczczono pamięć działaczy, którzy odeszli w minionej kadencji. Po powitaniu gości i wyborze przewodniczących Zjazdu – Józefa Romanowskiego i Piotra Baranowskiego oraz po uhonorowaniu złotą odznaką Zasłużony Działkowiec dwóch osób oraz medalami 120 lecia ogrodnictwa w Polsce – 8 osób, przyjęty został porządek obrad, regulamin obrad oraz dokonano wyboru statutowych komisji zjazdowych.

Referat sprawozdawczo programowy wygłosił prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak, który podsumował minioną kadencję oraz zaproponował kierunki działania Okręgu na koleją kadencję. Szczegółowe materiały sprawozdawcze oraz program na kadencję 2019 - 2023, a także stanowiska i projekty uchwał, delegaci otrzymali w terminach przewidzianych statutem.

W dyskusji głos zabrał pan Jarosław Rzepa, podkreślając znaczenie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z uwzględnieniem jego znaczenia dla społeczeństwa województwa. Pan Dariusz Wieczorek, zabierając głos w imieniu europosła Bogusława Liberadzkiego oraz własnym, podziękował uczestnikom za znaczące efekty społeczne ogrodów działkowych w województwie oraz dobrą, długoletnią współpracę z samorządami gmin i województwa.

W dyskusji głos zabrało 11 delegatów, poruszając problemy dotyczące szkód powodowanych przez dziki, zamieszkiwania, a zwłaszcza tendencji wykorzystywania działki przez obcokrajowców ze wschodu, interpretacji przepisów prawa wodnego przez urzędników Wody Polskie, współpracy z samorządami gmin oraz zdobywania środków na rozwój ROD, w sprawie regulaminu obrad, interpretacji statutu, oszczędnej gospodarki wodą i budowy zbiorników retencyjnych w ogrodach, gospodarki odpadami i możliwości obniżenia kosztów utylizacji oraz podziękowania za pracę w minionej kadencji.

Najbardziej jednak uwaga delegatów została skierowana na wystąpienie Prezesa Związku, który przedstawił aktualną sytuację stowarzyszenia ogrodowego PZD, znaczenie ustawy o ROD i zmagania o jej uchwalenie, mocno podkreślając jedność działkowców w walce o dobre prawo. Jasno sprecyzował zadania stojące aktualnie przed Związkiem i jego jednostkami organizacyjnymi. Zwrócił uwagę na problem zagrożeń dla praw działkowców wynikających z roszczeń do gruntów, nowych propozycji ustawowych w zakresie prawa budowlanego, planowania przestrzennego. Podkreślił znaczenie rozwoju ogrodów poprzez inwestycje oraz politykę Związku zmierzającą w kierunku zapewnienia ogrodom stabilizacji i bezpieczeństwa poprzez realizację przepisów ustawy, konieczność wsparcia ogrodów przez władze samorządowe oraz państwo w dziedzinach wspólnych dla działkowców i mieszkańców miast. Zwrócił uwagę na programy uchwalone w kadencji przez Krajową Radę i ich znaczenie dla ogrodów. Mocno akcentował konieczność szerokiego otwarcia się ogrodów na potrzeby społeczne i programy temu służące, podkreślił niedosyt wiedzy u działkowców na tematy związkowe i konieczność docierania do wszystkich użytkowników działki przez przyjętą politykę określoną w programie oświatowym. Zwrócił się z apelem o przyspieszenie realizacji postanowień Krajowej Rady w zakresie unowocześnienia zarządzania z wykorzystaniem programu DGCS oraz rozszerzenia działania ośrodków finansowo księgowych, które mają poprawić styl pracy i przynieść korzyści finansowe dla ogrodów.

Temu wszystkiemu ma służyć poprawa komunikacji wewnątrzzwiązkowej oraz działalność wydawnicza. Zaapelował o ścisłą współpracę na wszystkich szczeblach Związku, właściwą atmosferę i wzajemną życzliwość. Wystąpienie Prezesa przyjęte zostało  gromkimi oklaskami.

Głos zabrała również przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, która uzmysłowiła delegatom znaczenie  i rolę ogrodowych komisji rewizyjnych oraz ogrom pracy, jaki dzisiaj stoi przed Krajową i okręgowymi komisjami rewizyjnymi. Przekazała również słowa uznania i podziękowania za pracę w minionej kadencji.

Po protokole komisji mandatowej, która stwierdziła prawomocność zjazdu do podejmowania uchwał, przystąpiono do procedury wyborczej, w wyniku której Zjazd wybrał 29 osobową Okręgową Radę, 9 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 15 Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy.

Zjazd przyjął uchwały wymagane statutem w zakresie sprawozdań Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz wyborów i udzielił absolutorium,  przyjęto stanowiska w sprawie:

- zapewnienia przyszłości ROD  w planach zagospodarowania gmin

- współpracy z samorządami gmin i wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych

- krajowego programu wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych

- znaczenia ustawy o ROD i jej obrony

- uznania Krajowej Rady PZD  za pracę w kadencji 2015-2019.

Treść powyższych dokumentów prezentujemy TUTAJ.

Okręgowa Rada powierzyła ponownie funkcję prezesa Okręgu Tadeuszowi Jarzębakowi oraz funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniuszowi Rabuskiemu.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 64

Wczoraj 203

W tygodniu 1147

W miesiącu 5043

Wszystkich 502084

Kubik-Rubik Joomla! Extensions