Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Górki Ustowskie informuje , że w dniu 09.04.2020 roku  o godz. 11.00  odbędą się obrady Konferencji Delegatów wybranych na zebraniach sektorowych.

Obrady odbędą się w świetlicy zarządu.

Obecność wybranych delegatów obowiązkowa.

                                                                               Prezes ROD

                                                                              Jan Sitkowski

Dożynki 2021 rok W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Górki Ustowskie”

Dożynki w ROD „Górki Ustowskie” odbyły się w dniu 28 sierpnia. Było to szczególne wydarzenie. ROD obchodzi w tym roku 40-tą rocznicę powstania. Dla uczczenia uroczystości włączyła się przyroda. Do godziny 17-ej , był to piękny, słoneczny dzień. Działkowcy stworzyli przyjemną atmosferę uroczystości. Oficjalny program przewidywał:

I. Otwarcie uroczystości, powitanie gości – godz. 13

a. wysłuchanie hymnu działkowców

b. Powitanie gości  i działkowców –prezes ROD,

c. Krótkie wystąpienie   prezesa ROD

Okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela Zarządu

Okręgowego PZD -  godz.13.20

d. Wręczenie dyplomów i książeczek pionierom ROD  wg . Listy- 16 osób

e. Wręczenie Pucharów za długoletnią pracę w ogrodzie – 5 osób wg listy

f. Wręczenie dyplomów osobom zasłużonym w pracy na rzecz ogrodu w ostatnich latach 

g. Gry, konkursy, zabawa dla dzieci

h. Poczęstunek 

i. od 16-ej zabawa taneczna, spotkania w małych grupach.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Górki Ustowskie w Szczecinie uprzejmie zaprasza wszystkich delegatów  członków PZD wybranych na zebraniach sektorowych na Konferencje Delegatów.

- termin odbycia Konferencji Delegatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Górki Ustowskie ustalono  na dzień 21 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 

- konferencja odbędzie się w świetlicy zarządu w budynku przy ulicy Południowej 1.

- materiały sprawozdawcze za rok 2019 i 2020 będą wyłożone do wglądu działkowców w dniach 28.07.2021 r i 04.2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30  w siedzibie zarządu 

- informacja dla działkowców jest podana na tablicach ogłoszeń w ogrodzie. 

(Podstawa prawna:  § 57 Statutu PZD oraz uchwała zarządu nr 84 / 2021 z 14 lipca br.) 

(Obecność delegatów wybranych na zebraniach sektorowych obowiązkowa.)

 

Szczecin 22.07.2021

 

Prezes ROD

Jan Sitkowski

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” działając na podstawie § 57 ust. 3 Statutu oraz Uchwały Zarządu NR  66 /2021 z 16 czerwca  2021 roku  zaprasza członków PZD ROD „Górki Ustowskie”                       

Na  zebrania sektorowe wg ustalonego podziału w następujących terminach:

1) Sektor  IA - zebranie w dniu 10.07.2021 - 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

2) Sektor  IB - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

3) Sektor  II  - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

4) Sektor  III  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

5) Sektor  IV  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz.13:00

Zebranie odbędzie się na terenie zarządu na wolnym powietrzu z zachowaniem przepisów sanitarnych. Głównym celem zebrania jest wybór delegatów na Konferencję Delegatów.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania przez członka zarządu

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wyznaczenie protokolanta

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór delegatów na konferencje delegatów

7. Omówienie spraw istotnych dla sektora i ogrodu

8. Zakończenie obrad

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców: 

1. W dniu 10 kwietnia będzie odkręcona woda na wszystkich sektorach. Rozpoczęcie puszczania wody rozpocznie się o godzinie 10:00 . 

2. Proces puszczania wody w poszczególnych sektorach może potrwać w zależności od stanu instalacji na działkach.

3. Wszyscy działkowcy są zobowiązani do obecności na swojej działce. W przeddzień włączenia wody należy dokonać przeglądu. Zaworów, stanu rur doprowadzających wodę.

4. W przypadku nieszczelności instalacji woda w całym ogrodzie musi być odcięta. Musi nastąpić spuszczenie wody z całej instalacji, naprawa nieszczelności. Spowoduje to straty wody. Jeżeli wypływ wody spowodowany będzie nieszczelnością z winy działkowca to osoba ta będzie obciążona kosztami spuszczonej wody w ilości 10 m3 oraz pokryciem kosztów robocizny przy usuwaniu usterki. Kwota ta będzie doliczona do obciążenia hipoteki działki.

Życzenia Świąteczne

Więcej artykułów…

 1. INFORMACJA !
 2. Ogłoszenie
 3. Ogłoszenie !
 4. Życzenia Świąteczne
 5. Ogłoszenie
 6. Ogłoszenie
 7. Wielkanoc 2019
 8. Ogłoszenie
 9. Zaproszenie
 10. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 11. Ogłoszenie
 12. Życzenia Świąteczne
 13. Ogłoszenie
 14. OGŁOSZENIE ! Dla Działkowców ROD „Górki Ustowskie”w Szczecinie
 15. Informacja Dla członków PZD ROD „Górki Ustowskie”
 16. Informacja dla działkowców ROD Górki Ustowskie.
 17. Informacja
 18. Dzień Działkowca 2017
 19. Zdjęcia z Walnego Zebrania 2017
 20. Życzenia wielkanocne
 21. OGŁOSZENIE
 22. Walne zebranie 2017
 23. Informacja
 24. ogłoszenie
 25. życzenia
 26. Ogłoszenie
 27. Dożynki 2016
 28. Konkurs fotograficzny 2016
 29. Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016
 30. ZAPROSZENIE
 31. komunikat
 32. komunikat
 33. Dzień Działkowca 2015
 34. INFORMACJA
 35. Konkurs fotograficzny 2015
 36. Bardzo ważna wiadomość
 37. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej
 38. ZAWIADOMIENIE
 39. List działkowców naszego ogrodu do Rzecznika Praw Obywatelskich
 40. Galeria zdjęć z "Dożynek 2014"
 41. List Pana Romana Krempskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich
 42. Informacja
 43. List do Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich
 44. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 45. Zawiadomienie
 46. List do Pani Marszałek ws. przyspieszenia prac legislacyjnych
 47. List w sprawie prac nad nową ustawą działkową
 48. List do Posłanki Renaty Zaremby
 49. Wyróżnienia dla naszego ogrodu
 50. List do Premiera RP w sprawie prac nad projektem nowej ustawy działkowej
 51. Korespondencja elektroniczna z Posłanką PO Agnieszką Pomaska z Gdańska
 52. Odpowiedź Przewodniczącego Klubu SP na Apele Działkowców
 53. List do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
 54. List do Posła Huskowskiego
 55. List działkowca z ROD "Górki Ustowskie” w Szczecinie do Posłów i Posłanek
 56. Apel do Klubów Parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 57. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 58. Listy działkowców do Marszałek Sejmu
 59. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy
 60. Działkowcy ROD "Górki Ustowskie." piszą do premiera
 61. Roman Krempski z ROD „Górki Ustowskie” do posła PO
 62. Zawiadomienie
 63. Protest w obronie ustawy działkowej
 64. Notatka z uzgodnień
 65. Informacja
 66. Najlepiej zagospodarowana działka 2012 roku
 67. List do I Prezesa SN
 68. List do Trybynału Konstytucyjnego
 69. Drzewko Kongresowe w naszym ogrodzie
 70. Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012
 71. Sprawozdanie z jubileuszu 30 lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30 lecia PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 145

Wczoraj 285

W tygodniu 720

W miesiącu 6367

Wszystkich 400517

Kubik-Rubik Joomla! Extensions