Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Informacja

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Górki Ustowskie informuje , że w dniu 09.04.2020 roku  o godz. 11.00  odbędą się obrady Konferencji Delegatów wybranych na zebraniach sektorowych.

Obrady odbędą się w świetlicy zarządu.

Obecność wybranych delegatów obowiązkowa.

                                                                               Prezes ROD

                                                                              Jan Sitkowski

Dożynki 2021 rok W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Górki Ustowskie”

Dożynki w ROD „Górki Ustowskie” odbyły się w dniu 28 sierpnia. Było to szczególne wydarzenie. ROD obchodzi w tym roku 40-tą rocznicę powstania. Dla uczczenia uroczystości włączyła się przyroda. Do godziny 17-ej , był to piękny, słoneczny dzień. Działkowcy stworzyli przyjemną atmosferę uroczystości. Oficjalny program przewidywał:

I. Otwarcie uroczystości, powitanie gości – godz. 13

a. wysłuchanie hymnu działkowców

b. Powitanie gości  i działkowców –prezes ROD,

c. Krótkie wystąpienie   prezesa ROD

Okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela Zarządu

Okręgowego PZD -  godz.13.20

d. Wręczenie dyplomów i książeczek pionierom ROD  wg . Listy- 16 osób

e. Wręczenie Pucharów za długoletnią pracę w ogrodzie – 5 osób wg listy

f. Wręczenie dyplomów osobom zasłużonym w pracy na rzecz ogrodu w ostatnich latach 

g. Gry, konkursy, zabawa dla dzieci

h. Poczęstunek 

i. od 16-ej zabawa taneczna, spotkania w małych grupach.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Górki Ustowskie w Szczecinie uprzejmie zaprasza wszystkich delegatów  członków PZD wybranych na zebraniach sektorowych na Konferencje Delegatów.

- termin odbycia Konferencji Delegatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Górki Ustowskie ustalono  na dzień 21 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 

- konferencja odbędzie się w świetlicy zarządu w budynku przy ulicy Południowej 1.

- materiały sprawozdawcze za rok 2019 i 2020 będą wyłożone do wglądu działkowców w dniach 28.07.2021 r i 04.2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30  w siedzibie zarządu 

- informacja dla działkowców jest podana na tablicach ogłoszeń w ogrodzie. 

(Podstawa prawna:  § 57 Statutu PZD oraz uchwała zarządu nr 84 / 2021 z 14 lipca br.) 

(Obecność delegatów wybranych na zebraniach sektorowych obowiązkowa.)

 

Szczecin 22.07.2021

 

Prezes ROD

Jan Sitkowski

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” działając na podstawie § 57 ust. 3 Statutu oraz Uchwały Zarządu NR  66 /2021 z 16 czerwca  2021 roku  zaprasza członków PZD ROD „Górki Ustowskie”                       

Na  zebrania sektorowe wg ustalonego podziału w następujących terminach:

1) Sektor  IA - zebranie w dniu 10.07.2021 - 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

2) Sektor  IB - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

3) Sektor  II  - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

4) Sektor  III  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

5) Sektor  IV  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz.13:00

Zebranie odbędzie się na terenie zarządu na wolnym powietrzu z zachowaniem przepisów sanitarnych. Głównym celem zebrania jest wybór delegatów na Konferencję Delegatów.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania przez członka zarządu

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wyznaczenie protokolanta

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór delegatów na konferencje delegatów

7. Omówienie spraw istotnych dla sektora i ogrodu

8. Zakończenie obrad

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców: 

1. W dniu 10 kwietnia będzie odkręcona woda na wszystkich sektorach. Rozpoczęcie puszczania wody rozpocznie się o godzinie 10:00 . 

2. Proces puszczania wody w poszczególnych sektorach może potrwać w zależności od stanu instalacji na działkach.

3. Wszyscy działkowcy są zobowiązani do obecności na swojej działce. W przeddzień włączenia wody należy dokonać przeglądu. Zaworów, stanu rur doprowadzających wodę.

4. W przypadku nieszczelności instalacji woda w całym ogrodzie musi być odcięta. Musi nastąpić spuszczenie wody z całej instalacji, naprawa nieszczelności. Spowoduje to straty wody. Jeżeli wypływ wody spowodowany będzie nieszczelnością z winy działkowca to osoba ta będzie obciążona kosztami spuszczonej wody w ilości 10 m3 oraz pokryciem kosztów robocizny przy usuwaniu usterki. Kwota ta będzie doliczona do obciążenia hipoteki działki.

Więcej artykułów…

 1. Życzenia Świąteczne
 2. INFORMACJA !
 3. Ogłoszenie
 4. Ogłoszenie !
 5. Życzenia Świąteczne
 6. Ogłoszenie
 7. Ogłoszenie
 8. Wielkanoc 2019
 9. Ogłoszenie
 10. Zaproszenie
 11. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 12. Ogłoszenie
 13. Życzenia Świąteczne
 14. Ogłoszenie
 15. OGŁOSZENIE ! Dla Działkowców ROD „Górki Ustowskie”w Szczecinie
 16. Informacja Dla członków PZD ROD „Górki Ustowskie”
 17. Informacja dla działkowców ROD Górki Ustowskie.
 18. Informacja
 19. Dzień Działkowca 2017
 20. Zdjęcia z Walnego Zebrania 2017
 21. Życzenia wielkanocne
 22. OGŁOSZENIE
 23. Walne zebranie 2017
 24. Informacja
 25. ogłoszenie
 26. życzenia
 27. Ogłoszenie
 28. Dożynki 2016
 29. Konkurs fotograficzny 2016
 30. Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016
 31. ZAPROSZENIE
 32. komunikat
 33. komunikat
 34. Dzień Działkowca 2015
 35. INFORMACJA
 36. Konkurs fotograficzny 2015
 37. Bardzo ważna wiadomość
 38. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej
 39. ZAWIADOMIENIE
 40. List działkowców naszego ogrodu do Rzecznika Praw Obywatelskich
 41. Galeria zdjęć z "Dożynek 2014"
 42. List Pana Romana Krempskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich
 43. Informacja
 44. List do Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich
 45. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 46. Zawiadomienie
 47. List do Pani Marszałek ws. przyspieszenia prac legislacyjnych
 48. List w sprawie prac nad nową ustawą działkową
 49. List do Posłanki Renaty Zaremby
 50. Wyróżnienia dla naszego ogrodu
 51. List do Premiera RP w sprawie prac nad projektem nowej ustawy działkowej
 52. Korespondencja elektroniczna z Posłanką PO Agnieszką Pomaska z Gdańska
 53. Odpowiedź Przewodniczącego Klubu SP na Apele Działkowców
 54. List do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
 55. List do Posła Huskowskiego
 56. List działkowca z ROD "Górki Ustowskie” w Szczecinie do Posłów i Posłanek
 57. Apel do Klubów Parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 58. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 59. Listy działkowców do Marszałek Sejmu
 60. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy
 61. Działkowcy ROD "Górki Ustowskie." piszą do premiera
 62. Roman Krempski z ROD „Górki Ustowskie” do posła PO
 63. Zawiadomienie
 64. Protest w obronie ustawy działkowej
 65. Notatka z uzgodnień
 66. Informacja
 67. Najlepiej zagospodarowana działka 2012 roku
 68. List do I Prezesa SN
 69. List do Trybynału Konstytucyjnego
 70. Drzewko Kongresowe w naszym ogrodzie
 71. Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012
 72. Sprawozdanie z jubileuszu 30 lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30 lecia PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 89

Wczoraj 135

W tygodniu 618

W miesiącu 1202

Wszystkich 430573

Kubik-Rubik Joomla! Extensions