Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Szanowny Panie Ministrze My, członkowie PZD obradujący w dniu 25.04.2024 na Konferencji Delegatów ROD im. Przyjaźń w Szczecinie stajemy na stanowisku konieczności nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju uchwalenia przez Rady Gmin planów ogólnych w ramach podziału na 13 stref planistycznych. W rozporządzeniu podział stref planistycznych i sposobu przygotowania projektu w naszej ocenie będzie miało fundamentalne znaczenie dla przyszłości, bezpieczeństwa prawnego ogrodów jak i Działkowców ponieważ proponowane przepisy stwarzają jawne warunki do likwidacji ogrodów.

Obawiamy się, że przepisy mogą doprowadzić do masowej likwidacji ogrodów na cele komercyjne. Mając powyższe na uwadze Jednoznacznie stwierdzamy, iż obawy Działkowców przed faktycznymi skutkami Rozporządzenia są uzasadnione. Przy obecnym jego kształcie, znaczna część Działkowców nie ma realnych szans na uwzględnienie naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Znaczenie ogrodów działkowych , zawarte jest w ustawie o ROD z 13 grudnia 2013 roku, zajmują one znaczne obszary w miastach i miasteczkach . Ogrody są potrzebne i tereny na których się znajdują powinny mieć odzwierciedlenie w planach miejscowych. Dla zabezpieczenia ROD i praw Działkowców konieczne jest rozszerzenie katalogu stref planistycznych , dopuszczając tereny Ogrodów Działkowych w każdej z wymienionych 13 stref planistycznych „ zieleń działkowa” w celu zagwarantowania dalszego funkcjonowania naszych Ogrodów oraz dalszego ich rozwoju dla Nas i dla dobra Naszych pokoleń.

 

Podpisy 58 Delegatów.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 138

Wczoraj 183

W tygodniu 1289

W miesiącu 3113

Wszystkich 506536

Kubik-Rubik Joomla! Extensions