Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD „Kotwiczna”, po przeanalizowaniu treści rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy z dnia 6 września 2023 r. stwierdza, że umieszczenie kategorii „teren ogrodów działkowych” w zaledwie dwóch z trzynastu stref planistycznych wyszczególnionych w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. z późniejszymi zmianami) poważnie zagraża dalszemu istnieniu ogrodów działkowych.

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku (Dz. U. 2014 poz. 40), co jest zapisane odpowiednio o treści: w Art. 5 "ROD stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska", czy w Art. 6.1 "Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD."

Uważamy, że jest to kolejne działanie na szkodę działkowców, nasze ogrody działkowe w 2022 r. obchodziły 75 lecie istnienia, wieloletnie i wielopokoleniowe działki z ogromną historią i tradycją, od wielu lat mają pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Należy zwrócić uwagę, że nawet najlepiej zagospodarowany park miejski nigdy nie dorówna ilością nasadzeń i bioróżnorodnością ogrodom działkowym. Trzeba podkreślić, że koszty utrzymania i pielęgnacji miejskich obszarów zieleni są nieporównywalnie wyższe.


W przypadku ROD to my, działkowcy, pielęgnujemy rośliny, dając tym samym ogromny, pozytywny wpływ na środowisko szczególnie w bardzo zanieczyszczonych obszarach miejskich.

 

Nie można bez żadnych wcześniejszych rozmów i konsultacji stawiać olbrzymią rzeszę działkowców przed realną groźbą utraty tego wszystkiego, co własnym kosztem i wysiłkiem stworzyli. Z naszego punktu widzenia jest to niedopuszczalne.

Zarząd ROD 

Komisja Rewizyjna

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 55

Wczoraj 81

W tygodniu 623

W miesiącu 905

Wszystkich 476508

Kubik-Rubik Joomla! Extensions