Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

6 listopada br., na zaproszenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, do domu działkowca ROD Krzekowo, przybyli przedstawiciele 24 zarządów ROD – uczestników w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD” ogłoszonego przez ARiMR. 

Uroczystość była podsumowaniem osiągnięć ROD – grantobiorców, po ostatecznym rozliczeniu zadań inwestycyjnych, wspomagających zieleń miejską, ale również podwyższającą potencjał zielonej infrastruktury naszych ROD.

Do udziału w konkursie ogrody nie posiadały doświadczenia w poruszaniu się  w przepisach dotyczących środków unijnych. Była to więc pouczająca praktyka , pozwalająca przebrnąć przez procedury określone regulaminem konkursu.

 

Na spotkaniu uczestnicy wymieniali swoje spostrzeżenia, mówiono o kłopotach proceduralnych, o zawirowaniu z finansowaniem rozpoczętych zadań, sukcesywnymi zmianami treści regulaminu w trakcie jego trwania oraz dość biurokratycznymi przepisami ograniczającymi wykorzystania tzw. Kosztów pośrednich dla usatysfakcjonowania osób biorących bezpośredni udział w realizacji projektu.

W naszym Okręgu 24 zarządy ROD podjęły trud realizacji zadań z efektem, 4 ogrody pomimo przebrnięcia przez weryfikację nie skorzystały ze środków, z braku  dostępnych funduszy.

Należy uznać za sukces, że udało się pozyskać 2 113 767,43  na cele określone w projekcie. Sukcesu tego by nie było, gdyby nie prężne podejście JK PZD, która ponosząc znaczne środki własne, dopasowała przepisy wewnętrzne do wymagań regulaminu konkursu, w postaci dwunastu różnych uchwał, czyli dokumentów roboczych. 

Również nie bez znaczenia pozostaje działanie jednostki okręgowej w pilotażu projektu i udzielania bezpośredniej pomocy dla zarządów ROD, w dobrej współpracy z Regionalnym Odziałem ARiMR w Szczecinie. W tym miejscu wyrazić należy wyrazy uznania i podziękowania wszystkim działaczom i pracownikom ARiMRu w uzyskaniu dotychczasowych efektów. 

Żałować należy, że z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele szczecińskiego oddziału ARiMR.

Pełny sukces jednak będzie można ocenić po 5 letnim okresie trwałości projektu. Uczestników zapoznano z projektem uchwały OZ wraz z harmonogramem zobowiązującym poszczególne zarządy ROD do bieżącego monitorowania trwałości projekt.

Uroczyste podsumowanie było więc dobrą okazją do przekazania zarządom ROD pamiątkowych statuetek z podziękowaniem oraz osobom bezpośrednio uczestniczącym przekazania symbolicznych upominków.

Uroczyste podsumowanie realizacji konkursu powiązane zostało z rocznicą odzyskania niepodległości, stąd też przedstawiona została bogata prezentacja wizualna, jak po 150 letniej niewoli rodziła się niepodległość Państwa Polskiego. Niepodległość jako wartość nadrzędna po wsze czasy, o której utrzymanie trzeba było walczyć w kolejnych latach historii, i o której zachowanie należy walczyć również i dzisiaj.

Odzyskanie niepodległości było możliwe dzięki zgodzie narodowej i jednomyślnego działania politycznego, która w ostatnim okresie jest nam szczególnie potrzebna.

Przy okazji spotkania, tak dużego gremium, przedstawiona została informacja o planowanych zmianach w opracowywanym rozporządzeniu Ministra Technologii i Rozwoju, a dotyczącego przestrzennego planowania w gminach, gdyż jak się okazuje propozycje tego rozporządzenia rodzą ogromne niebezpieczeństwo grożące rodzinnym ogrodom działkowym w przyszłości. Wg założeń tego rozporządzenia z 13 stref planistycznych, istnienie ogrodów przewidziano jedynie w 2 strefach i nie trzeba być politykiem, by przewidzieć, iż takie rozwiązanie to otwarcie drogi do nieujmowania ogrodów w planach ogólnych gminy.

Wywalczony ogromnym wysiłkiem Polskiego Związku Działkowców byt rodzinnych ogrodów działkowych, w postaci dobrej ustawy o ROD, staje przed widmem nowego zagrożenia. Stąd apel do wszystkich struktur naszego stowarzyszenia, a zarazem wszystkich działkowców o zwarte poparcie JK PZD w dążeniu do powstania takiego prawa w zakresie gospodarki przestrzennej, aby nie powstawała rozbieżność między ustawami i zagrożeniom bytu ROD.

W związku z zaistniałą nową sytuacją, zagrażającą ROD potrzeba jest konsolidacji w ramach PZD, ale także dotarcie z problematyką zagrożeń dla ROD do samorządów gmin, parlamentarzystów i organizacji społeczno-politycznych w Kraju, bo tylko razem możemy bronić naszych rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

 

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 50

Wczoraj 81

W tygodniu 618

W miesiącu 900

Wszystkich 476503

Kubik-Rubik Joomla! Extensions