Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Szanowny Panie Ministrze. Śledząc ogłoszone w Dziennik Urzędowym poz. 1688 zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688), odniosę się do funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Stowarzyszenia ogrodowego - Polski Związek Działkowców, czego nie uwzględniają proponowane zmiany.

Jednoznaczne postanowienia o funkcjonowaniu tego Stowarzyszenia zawiera Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku (Dz. U. 2014 poz. 40), co jest zapisane odpowiednio o treści: w Art. 5 "ROD stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska", czy w Art. 6.1 "Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD." Dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego proponuje się zastąpić planami ogólnymi gmin. Według Art. 13c, wymienionej na wstępie ustawy, obszar objęty planem ma dzielić się na trzynaście stref planistycznych, gdzie tylko w dwóch strefach zakłada się dalsze istnienie ogrodów działkowych. Te wieloletnie, wielopokoleniowe działki z ogromną historią i tradycją, już od dawna były zakładane na obrzeżach miast, w różnych strefach miejskich. Miały zabezpieczać niezbędne potrzeby życiowe. W ostatni okresie w czasie istnienia pandemii ogrody również spełniły wiodącą rolę dla ratowania życia. Nikogo nie trzeba przekonywać jak wiele pozytywnego wnoszą one w lokalne społeczności. Nawet najlepiej zagospodarowany park miejski nigdy nie dorówna ilością nasadzeń i bioróżnorodnością. Warto tu także podkreślić, że koszty utrzymania i pielęgnacji miejskich obszarów zieleni są nieporównywalnie wyższe. W przypadku ROD to my działkowcy pielęgnujemy rośliny, dając tym samym ogromny, pozytywny wpływ na środowisko szczególnie w bardzo zanieczyszczonych obszarach miejskich. Obawiam się. że w związku z takim podziałem wg stref planistycznych, większość ogrodów zostanie "wchłoniętych".

Szanowny (Panie Ministrze,

Stwierdzam, że zawarte w ustawie zapisy są niekorzystnymi, wymagają naniesienie poprawek dotyczących zabezpieczenia prawnego ogrodów działkowych i tysięcy istniejących w nich działek. Dla ochrony tych jakże ważnych obszarów, należałoby uszczegółowić każdą z trzynastu stref o możliwość funkcjonowania we wszystkich strefach, ogrodów działkowych. Brak takiego zapisu spowoduje prawne przesłanki do likwidacji działek na rzecz wiodącej strefy planistycznej w danej okolicy. Uwzględniając, że najstarsze ogrody w Polsce to 200 lat tradycji i funkcjonowania ogrodów, to posiadamy wiedzę jaką te ogrody mają wartość rzeczywistą. Ma to znaczenie społeczne i ekonomiczne. Czy zatem w naszej Rzeczypospolitej takim działaniem organy administracji rządowej tworzą warunki dla rozwoju ROD, czy może takie naprawianie istniejących nieprawidłowości muszą przeprowadzać ze szkodzeniem nam działkowcom - obywatelom Rzeczypospolitej.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Rabuski działkowiec ROD "Nad Grzepnicą" w Policach

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 81

W tygodniu 622

W miesiącu 904

Wszystkich 476507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions