Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego rodzinnego ogrodu działkowego jest okres bieżący  jesienno-zimowy. Wówczas ogrody są zazwyczaj opustoszałe, a pod nieobecność działkowców dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie. Dlatego w widocznych miejscach na działkach nie pozostawiajmy rzeczy i przedmiotów, które możemy utracić. Drogi sprzęt jak kosiarki, piły spalinowe, sprzęt elektroniczny na okres zimowy zabierzmy z działki do pomieszczeń dobrze zabezpieczonych i nadzorowanych.

Poprzez tablice informacyjne w ogrodzie należy przypominać i apelować do działkowców o:

• częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym przez działkowców,

• zwracajmy uwagę nie tylko na swoją działkę, ale też najbliższych sąsiadów, utrzymujmy stałą komunikację sąsiedzką,

• wszystkie dostrzeżone zjawiska jak i przebywanie osób nieznanych, bezdomnych , należy  zgłaszać zarządom ROD, policji i straży miejskiej.

Negatywne zjawiska w ogrodzie najczęściej dotyczą:

• kradzieży i włamań do altan,

• koczowania ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się w niskich temperaturach prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzeń i spalenia się altany,

• licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zamontowanie solidnych drzwi i zamków oraz okratowanie okien jest utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców.  Natomiast funkcjonalne ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, ze sprawnymi zamykającymi się wejściami utrudnia wyniesienie rzeczy z ogrodu, jednocześnie chroni ogród przed zwierzyną leśną.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie w głównej mierze zależy od aktywności i podejmowanych inicjatyw przez zarząd jak i samych działkowców.

Bezpieczny ogród ma wpływ na jego rozwój oraz podnosi komfort wszystkich działkowców.

Każdy zarząd ROD na bieżąco powinien prowadzić rejestr wszystkich zdarzeń zachodzących w ogrodzie i je analizować. Informacja taka powinna być częścią składową corocznego sprawozdania z działalności zarządu i być przedstawiona na walnych zebraniach.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym, nie można się kierować wyłącznie realizacją jednego zagadnienia, cechować powinna je kompleksowość i adekwatność do występujących problemów.

Recepty na stu-procentowe bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy ono od naszej czujności oraz czujności naszych sąsiadów.

Opr. Zbigniew Baran

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 49

Wczoraj 81

W tygodniu 617

W miesiącu 899

Wszystkich 476502

Kubik-Rubik Joomla! Extensions