Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Tegoroczna zima, dość kapryśna i nietypowa, ma się na szczęście ku końcowi. W ogrodach działkowych panuje jeszcze szarość. Odkryły się wszelkie niepożądane stany na niektórych działkach, zwłaszcza na zapleczach ogródków. Ale to właśnie teraz jest doskonała okazja, by przeprowadzić remanenty i uporządkować to, co szpeci działkę oraz pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. To także odpowiednia pora, by zarządy poszczególnych ROD wraz ze swymi członkami pomyślały o tegorocznych planach i inwestycjach. To również czas na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

- Z pracami porządkowymi na terenie ogrodów trzeba się spieszyć, bo za chwilę pojawią się nowe potrzeby, wynikające z konieczności pielęgnacji drzew i krzewów, a za nimi kolejne prace ogrodowe. Jak co roku o tej porze zacznie się prawdziwy ruch na działkach - mówi Tadeusz Jarzębak, Prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie. - Zarządy ROD powinny zatem niezwłocznie dokonać przeglądów poszczególnych działek i wskazać ich użytkownikom czynności niezbędne do wykonania w celu przygotowania działki do należytego wyglądu. Należy ostro zareagować na różnego rodzaju samowole w postaci tworzenia bramek, furtek, przejść czy mostków, które nie są ujęte w planie zagospodarowania terenu.

Przegląd ogrodu powinien również przynieść - zarówno zarządowi, jak i użytkownikowi - wiedzę na temat zabezpieczenia działki przed zwierzyną, zwłaszcza przed dzikami, które stają się zmorą działkowców praktycznie w całym mieście. W tym względzie należy również podkreślić, że winni są również sami działkowcy, „zapraszając” niejako dziki do ogrodu poprzez wyrzucanie pożywienia, niesprzątnięcie owoców, a nawet dokarmianie kotów. W przypadku strat należy je oszacować i występować o odszkodowania zgodnie z procedurą. Warto też wiedzieć, że Związek otrzymał zgodę na odłowienie 100 sztuk dzików na bieżący sezon.

Tematy drażliwe powinny być z kolei przedmiotem planowanych walnych zebrań sprawozdawczych, podczas których należy wyartykułować także nowe zasady gospodarowania energią elektryczną, wodą oraz gazem, tam gdzie jest on wykorzystywany. Te zagadnienia są nowym zjawiskiem i wymagają przemyślanych rozwiązań systemowych. Leży to w interesie wszystkich działkowców, dlatego nie bez znaczenia jest aktywny udział w takich zebraniach.

- Uważnie należy się również przyjrzeć przestrzeganiu obowiązującego prawa, a dotyczy to zwłaszcza ponadnormatywnych altan oraz zjawiska wykorzystywania altan do ich zamieszkiwania. Te nieprawidłowości mogą być w sposób istotny wykorzystywane przeciwko szlachetnej idei ogrodów działkowych i przez to mogą ucierpieć działkowcy uczciwi - zwraca uwagę prezes Tadeusz Jarzębak. - Z powodu zamieszkiwania na terenie działek pojawia się wiele skarg, a to wszystko psuje atmosferę życia ogrodowego.

Warto zauważyć, że wiele ogrodów podjęło trud realizacji projektów rozwoju zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD. W okręgu szczecińskim zostały złożone wnioski na około 3 mln zł z funduszy unijnych. Jest to znaczący zastrzyk wsparcia zieleni miejskiej, co nie jest również bez znaczenia dla ogrodów działkowych. Ale nie ma nic za darmo. Realizacja projektów wymaga skrupulatności, przestrzegania zasad regulaminu, rozliczenia i utrzymania urządzeń wykonanych w ramach projektu przez okres 5 lat, by nie narazić się na utratę środków lub konieczność ich zwrotu. Wszystko to przyczyni się do poprawy ekologii i warunków klimatycznych nie tylko na terenie ogrodów, ale także w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

- Należy ten temat popularyzować i promować tego typu pomysły. Warto wytwarzać poczucie solidarnej odpowiedzialności za nowo wytworzony majątek. Dążyć należy do powrotu upraw tradycyjnych, sprawdzonych, a służących bioróżnorodności - uważa prezes Tadeusza Jarzębak. - Jednocześnie walne zebrania sprawozdawcze będą podejmowały uchwały o opłatach ogrodowych. Rosnące ceny, powodowane inflacją, nakładają obowiązek, by te obciążenia stały się jak najmniej dotkliwe. Stąd konieczność rzetelności w konstruowaniu opłat, racjonalności i pełnego uzasadnienia.

Niezmiernie ważną rzeczą jest konieczność zgody ogrodowej w aspekcie międzysąsiedzkim, ale także w relacjach między działkowcem a zarządem. Bywa, że drobne sprawy urastają do rangi problemu, powodując niepotrzebne zadrażnienia, podziały, a w konsekwencji składane skargi. Należy przyjąć zasadę, że rozwiązywanie problemów wymaga taktu, rozsądku, tolerancji, a przede wszystkim przestrzegania norm zawartych w regulaminie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Statucie Polskiego Związku Działkowców i Ustawie o ROD.

- Jeżeli poruszone problemy przypasujemy do siebie, życie w naszych ogrodach działkowych będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i radośniejsze, a o to nam przecież chodzi - dodaje Tadeusz Jarzębak.

Podobnie jak większość działkowców, liczy, że z nadchodzącą wiosną nastąpi wyraźne ożywienie i odnowienie całej działkowej rodziny.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 169

Wczoraj 185

W tygodniu 354

W miesiącu 3509

Wszystkich 485191

Kubik-Rubik Joomla! Extensions