Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Z nowym rokiem w nowe zadania. Narada w dniu 17 stycznia br., obejmowała przedstawienie przez Prezesa Okręgu ogólnej sytuacji w Związku i na jej tle okręgu szczecińskiego oraz pełną prezentację przez dyrektora biura oraz radcę prawnego wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań w 2023 r, ze zwróceniem uwagi na przyjętą uchwałę Krajowej Rady o przedłużeniu kadencji organów PZD o jeden rok.

Podkreślone zostały wprowadzone zmiany i tematy, które powinny znaleźć się w materiałach na walne zebranie sprawozdawcze członków oraz zadania dla obsługującego walne zebranie.

Wynika więc z tego, że rozpoczęła się kampania a wraz z nią zadania, które obejmą:

*  dokładne przestudiowanie wytycznych, które będą dostarczone dla ROD,

* ustalenie terminu, podjęcie uchwały i powiadomienie Okręgu o terminie walnego zebrani (konferencji),

* przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji majątku,

* przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego  za rok 2022,

* przygotowanie projektów uchwał opłat ogrodowych na 2023 rok wraz z załączoną kalkulacją

* zbadania sprawozdania finansowego ROD przez komisję rewizyjną ROD,

* zawiadomienie członków PZD o terminie WZ = wysłanie zaproszeń,

* organizacyjne i logistyczne przygotowanie walnego zebrania ,

* przeprowadzenie zebrania zgodnie z wytycznymi,

* przekazanie po zebraniu nakazanych dokumentów,

* informacja o podjętych uchwałach.

Pracy jest wiele a czas ucieka, więc nie zwlekając należy od zaraz przystąpić do pracy. Im szybciej uporamy się z kolejnymi etapami, tym lepiej.

Okręgowy Zarząd PZD apeluje o nie spiętrzanie terminów zebrań na ostatnie dni oraz organizowanie zebrań wyłącznie w soboty, co utrudnia koordynację obsługi.

Przygotowujemy tylko projekty uchwał, które leżą w kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych.

Sprawne przygotowanie kampanii zaowocuje powodzeniem, czego życzymy wszystkim ogrodom.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 203

W tygodniu 1137

W miesiącu 5033

Wszystkich 502074

Kubik-Rubik Joomla! Extensions