Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

12 grudnia br. przy 82,8 procentowej frekwencji z udziałem przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Rada odbyła swoje XIII posiedzenie. Po wstępnych punktach porządku obrad Prezes Okręgu przeszedł do omówienia sytuacji w Związku i na jej tle sytuacji w naszym Okręgu:

* zahamowanie realizacji planów i programów w okresie pandemii przez ograniczenie bezpośrednich kontaktów,

* trudności w adaptacji ROD do realizacji projektów "Rozwój zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD"

* potrzeba reform w dostosowaniu jednostek terenowych do nowych zadań i ich większej samodzielności,

* spowolnienie prac nad nowelizacją Statutu PZD, 

* zewnętrzne uwarunkowania wpływające na pracę Związku, związane ze zbieżności kampanii sprawozdawczej z wyborami parlamentarnymi,

* potrzebnego czasu na  dobre przygotowanie kampanii sprawozdawczej a zatem konieczności przedłużenia kadencji organów. 

Obradom przysłuchiwał się poseł Jarosław Rzepa, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację w Kraju i odniósł się do problemów ROD ogólnie oraz w Okręgu. Uczestnicy obrad skorzystali z okazji zadając pytania.

I Wiceprezes Okręgu p. Józef Romanowski nawiązując do rocznicy uchwalenia Ustawy o ROD podkreślił jej znaczenie i podziękował Posłowi za ówczesną pomoc w zbieraniu podpisów po obywatelskim projektem ustawy.

Prezes Okręgu omówił także problemy we wdrażaniu programu DGCS, tworzenia OFK, przestrzeganiu prawa w ROD, potrzeby reorganizacji systemu szkoleń, pozyskiwania środków na rozwój ROD. Sytuacje bezpieczeństwa w ROD zreferował członek OZ p. Zbigniew Baran formułując stosowne wnioski do pracy w przyszłości.

Prace samorządów w ROD, w oparciu o wyniki kontroli zreferował dyrektor biura p. Tomasz Olkuski.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania w dyskusji, komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty trzech uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu (tutaj)

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Okręgu złożył życzenia świąteczne uczestnikom, wręczono upominki i zakończono spotkanie wspólnym obiadem.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 16

Wczoraj 140

W tygodniu 156

W miesiącu 671

Wszystkich 453289

Kubik-Rubik Joomla! Extensions