Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W czasie, gdy głośno mówi się dzisiaj o konieczności poprawy klimatu i rozwoju zieleni miejskiej, ROD Wiarus-ZNP grozi częściowa likwidacja. Ogród od 40 lat służy społeczności Szczecina. Ogród dobrze zagospodarowany i utrzymany.

Okazuje się nagle, iż przez ogród przebiegać ma planowana droga, co spowoduje likwidację niemal połowy działek, przy jednoczesnej totalnej dysfunkcyjności infrastruktury ogrodowej. Zachodzi pytanie: dlaczego?, gdyż istnieje szansa niewielkiej korekty planowanej trasy, ale to wymaga zgody Wojska, które musiało by oddać na ten cel dodatkowo około 2000 m2.

Artykuł w tej sprawie ukazał się w Kurierze Szczecińskim. Działkowcy zrozpaczeni.

Dalszy los ogrodu Wiarus-ZNP leży w rękach Włodarzy Miasta, Inwestora i Wojska.

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego pt "Działki w części do zaorania"

Użytkowników co najmniej kilkudziesięciu działek w kompleksie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus-ZNP” przy ul. Modrej w Szczecinie zmroziła i zelektryzowała zarazem informacja z początku czerwca br., że ich zakątki zieleni, wypoczynku i rekreacji czeka likwidacja. Powód to plany sąsiedniej gminy Dobra budowy nowego alternatywnego połączenia drogowego z pobliskich miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo do obrzeży stolicy regionu na styku osiedli Krzekowo-Bezrzecze i Klonowica-Zawadzkiego. Chodzi o budowę nowej drogi jednojezdniowej dwupasmowej o długości ok. 3,4 km od ul. Lipowej w Wołczkowie do rejonu skrzyżowania ulic Szerokiej, Modrej z przebudowaną ul. Władysława Szafera. Wzdłuż niej mają powstać też jednostronne chodniki szer. 2 m i ścieżki rowerowe o szer. 2,5 m z odgałęzieniami w rejonach skrzyżowań typu rondo. Do tego ma dojść również pas rozdziału między jezdnią i poboczami z ciągami pieszo-rowerowymi szerokości 5 m. Według oficjalnych zapewnień formułowanych przez przedstawicieli samorządów Dobrej i Szczecina, jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi miało być takie jej poprowadzenie, aby maksymalnie zminimalizować jej wpływ na obecnych użytkowników obszarów w rejonie jej przebiegu.

Komunikat w sprawie zamiarów kasacji w sumie 81 działek z terenu obecnego ROD „Wiarus-ZNP” datowane na 2 bm., zawisło w ubiegłym tygodniu na działkowej tablicy ogłoszeń. W piśmie Ryszard Drążkiewicz, prezes ROD „Wiarus-ZNP”, informuje działkowców, że zarząd podejmuje na bieżąco działania mające na celu zmniejszenie liczby likwidowanych działek w kompleksie, ale nie przynoszą one jak dotąd pożądanego skutku. Zachęca i sugeruje więc każdemu z zainteresowanych indywidualne, jak i grupowe występowanie z pismami i petycjami do prezydenta i radnych Szczecina, by powstrzymać dotychczasowe plany zaorania części kompleksu i spowodowanie, by nową drogę wytyczyć i poprowadzić przez hektary nieużytków, którymi w tym rejonie włada nadal wojsko.

– Nasza działka na chwilę obecną nie jest objęta tą likwidacją, ale działki moich sąsiadów już tak. To ważna dla nas sprawa, bo nie wiemy, co dalej. Czy ostaniemy się, ale na skraju przy nowej drodze, czy też i nasza enklawa, na której gospodarujemy od czterech pokoleń, pielęgnujemy ją i jest miejscem wypoczynku, nie podzieli losu innych – mówi Włodzimierz Jędrzejczak, działkowicz. – Nawet nie wiadomo czy będą jakieś odszkodowania, ani kiedy ta fizyczna likwidacja miałaby ewentualnie nastąpić i w jakim ostatecznie wymiarze.

Nasz Czytelnik aż wzdraga się na myśl, że pewnego dnia miałyby zajechać tam buldożery i zrównać z ziemią to, co od dziesięcioleci udało się stworzyć rodzinnym sumptem i nie bez wyrzeczeń. A pan Marcin, jego syn, który przysłał nam zdjęcia na dowód, co wkrótce mogą stracić, dodaje: – To jedna z najcenniejszych dla nas rzeczy. Odbieranie jej teraz to nic innego, jak podcinanie nam skrzydeł. W nagrodę za wysiłek, oszczędności włożone w to miejsce, będące dla nas wytchnieniem od wielkomiejskiego zgiełku.

– Rozumiem niepokój ludzi i to, że chcą wiedzieć, co się dzieje. Tym bardziej że już pojawiły się słupki wskaźnikowe wytyczające przebieg nowej drogi. A na terenie kompleksu wykonywane są odwierty w gruncie. Temat nie jest nowy, bo od kilku lat słychać było o planach budowy nowej drogi, ale wcześniej te projekty były korzystniejsze dla terenu naszego ogrodu, bo zakładały jej budowę przez pas leśnych samosiejek, były ugody, porozumienia, a teraz nagle wyszło, że droga ma biec de facto środkiem naszego ogrodu. Wszystko dzieje się jednak poza nami i wszelkie decyzje zapadają ponad nami – podsumowuje Ryszard Drążkiewicz, prezes ROD „Wiarus-ZNP” przy ul. Modrej.

– Jesteśmy na etapie projektowania. Całe zadanie realizujemy na podstawie trójstronnego porozumienia między gminą Dobra i miastem Szczecin oraz wojskiem, bo przez należące do niego tereny planowany jest przebieg nowej drogi. Zgodnie z zaakceptowaną już koncepcją faktycznie częściowo ta droga przebiega przez teren ogródków działkowych, lecz na tym etapie nie jest jeszcze określona ostateczna powierzchnia, jaką trzeba będzie zająć pod inwestycję – odpowiada Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra. ©℗

Mirosław WINCONEK

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zagrożenia częściową likwidacją ROD Wiarus  - ZNP w Szczecinie.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 188

Wczoraj 190

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions