Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Słońce i wiatr zapewniły kolejne rekordy produkcji energii z OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych pobity został rekord łącznej produkcji energii z lądowych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych, a także osiągnięto najwyższą w historii generację z samych źródeł fotowoltaicznych. 28 marca 2022 roku między godziną 13:00 a 14:00 sumaryczna generacja z instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych wyniosła 9584,376 MWh (odpowiednio 4.810,363 i 4.774,013 MWh). Jednocześnie po raz kolejny w tym roku został pobity rekord generacji ze źródeł fotowoltaicznych. Jak wynika z danych operatora systemu przesyłowego między 13:00 a 14:00 instalacje PV dostarczyły do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 4.774,013 MWh.

Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec stycznia moc instalacji PV przekroczyła 8,1 GW dystansując moc lądowych farm wiatrowych o ponad 1 GW.

Na koniec lutego w Polsce było ponad 913 tys. prosumentów posiadających instalację PV o łącznej mocy ok. 6,7 GW.

Zaistniała sytuacja polityczna w naszym regionie świata, co spowodowało wojnę na terenie Ukrainy, zmusza nas wszystkich do nowych możliwych działań w dążeniu do obniżenia kosztów funkcjonowania ROD.

OZE są pogodo zależnymi źródłami, które choć gwarantują tanią i bez emisyjną energię, ich wdrażanie rodzi wiele wyzwań. Jesienią i zimą poziom promieniowania słonecznego jest najniższy, w związku z czym produkcja energii w instalacjach również jest mniejsza. W tych okresach większa produkcja jest za to w elektrowniach wiatrowych - wówczas poprawiają się wskaźniki wietrzności. Wiosną i latem jest odwrotnie. Te sezonowe cechy uzupełnia fakt, że w nocy nie dociera do nas promieniowanie słoneczne.

Propozycja do stosowania na terenie ROD mogą być turbiny wiatrowe małej mocy. Samo użytkowanie urządzenia, jakim jest mała turbina wiatrowa nie wymaga pozwolenia. Jednak na poziomie planowania inwestycji, należy dokładnie przeanalizować lokalizację turbiny, a później zadbać o jej prawidłowy montaż, gdyż urządzenie to nieprawidłowo zamontowane lub usytuowane w nieodpowiedniej lokalizacji może stanowić zagrożenie.

Turbiny wiatrowe w warunkach ROD można zintegrować z bryłą Domu Działkowca bądź zamontować na masztach wolnostojących. Wszystko uzależnione jest od wielkości i rodzaju turbiny. Po doborze optymalnej dla naszych potrzeb technologii, wybieramy sposób zamocowania turbiny i wysokość masztu, dokonując następnie wymaganych zgłoszeń dla odpowiednich rodzajów montażu.

Jeżeli maszt wystaje mniej niż 3 m ponad obrys budynku lub turbina zamontowana jest na maszcie z odciągami (lekka, aluminiowa konstrukcja), nie potrzebujemy pozwolenia – należy jedynie dokonać zgłoszenia o budowie w Urzędzie Gminy. Maszt jednak nie może być wyższy niż 12 m. Wysokość ta dotyczy najwyższego punktu konstrukcji, a więc w przypadku turbiny, wysokości, której sięga końcówka łopaty wirnika.

Jeżeli maszt wystaje więcej niż 3 m ponad obrys budynku lub turbina zamontowana jest na maszcie wolnostojącym na stałe związanym z gruntem, zgodnie z Prawem Budowlanym, musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jest to powiązane z koniecznością wystąpienia o wydanie warunków zabudowy, wykonaniem projektu budowlano-konstrukcyjnego masztu i instalacji elektrycznej.

Jeżeli właściwy organ w ciągu 30 dni od złożenia wniosku nie wniesie sprzeciwu, to możemy przystąpić do montażu instalacji. Jeśli proces administracyjny wydaje się nam jednak zbyt skomplikowany lub pewne kwestie są dla nas niejasne, na rynku możemy znaleźć firmy, które zajmują się kompleksową realizacją tego typu instalacji i oferują klientom pełną obsługę inwestycji – od doboru, przez ścieżkę prawną, aż do uruchomienia instalacji.

Jeśli zdecydujemy już, jaki zakres mocy turbiny nas interesuje, kolejnym krokiem do jej poprawnego dobrania powinna być korelacja mocy z poszczególnymi prędkościami wiatru. Wyróżniamy trzy charakterystyczne prędkości, które określają pracę turbiny:

• prędkość startu – prędkość, przy której turbina zaczyna swoją pracę,

• prędkość nominalna – prędkość, przy której turbina osiąga moc deklarowaną przez producenta,

 

• prędkość zatrzymania – prędkość, przy której turbina jest wyłączana z uwagi  na względy bezpieczeństwa.

Zależność mocy turbiny od poszczególnych prędkości wiatru może zostać przedstawiona na wykresie nazywanym charakterystyką turbiny. Dokonując zakupu urządzenia, powinniśmy pamiętać, aby zapytać o nią sprzedawcę, ponieważ prędkość wiatru, jaka występuje na danym obszarze jest najważniejszym czynnikiem decydującym o ekonomice wykorzystania energii wiatru.

J. Romanowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions