Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Krajowy Zarząd PZD już w lutym br. zwrócił się do wszystkich zarządów ROD o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) ROD mając na względzie, że tylko dobre przygotowanie do walnego zebrania (konferencji delegatów) zarządu ROD prowadzone od początku bieżącego roku, umożliwi zarządowi ROD, niezwłocznie i sprawne przeprowadzenie zebrania (konferencji), gdy poprawi się sytuacja epidemiczna. Gdy tylko Rada Ministrów zniosła obostrzenia, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022  z dnia 15 marca 2022r. zadecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD od dnia 15 marca 2022 r.

Krajowy Zarząd PZD po niemal miesiącu od rozpoczęcia odbywania walnych zebrań ocenił przygotowania do nich OZ i zarządów ROD na podstawie informacji uzyskanych z Okręgów PZD. Z przekazanych informacji wynika, że stan przygotowań do walnych zebrań jest zaawansowany. Wszystkie Okręgowe Zarządy powołały zespoły do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,  a 23 przeszkoliły ich członków. W skład zespołów powołani zostali członkowie okręgowych zarządów, okręgowych rad i okręgowych komisji rewizyjnych, jak również pracownicy Biur Okręgów, aktywni prezesi zarządów ROD. OZ przykładają dużą wagę do dobrego przygotowania członków zespołów do obsługi walnych zebrań, bo te osoby mają ogromy wpływ na prawidłowy przebieg walnego zebrania. Łącznie w skład zespołów do obsługi walnych zebrań powołano w całym kraju 943 osoby, w tym 787 członków Okręgowych Rad i Okręgowych Komisji Rewizyjnych, 111 pracowników biur oraz 45 aktywnych prezesów zarządów ROD.

W 3 okręgach nie odbyły się narady i szkolenia dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przygotowań i przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów), bowiem uznano, że przeprowadzenie szkoleń niosłoby zbyt duże ryzyko z uwagi na ryzyko zarażenia. Te okręgi udzielały porad i informacji w formie porad telefonicznych, e-mailowych oraz na indywidualnych spotkaniach z członkami zarządów.  22 okręgi uznały, że sytuacja epidemiczna jest na tyle bezpieczna, że można przeprowadzić szkolenia, tym bardziej, że w poprzednich dwóch latach epidemia w dużo większym stopniu utrudniała przeprowadzenie szkoleń lub rzeczywiście uniemożliwiała. Frekwencja, o której informowały okręgi, była przeważnie wyższa niż w poprzednich latach

Zarządy przygotowując zebrania korzystają z wytycznych przyjętych przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 46/2022 z dnia 10 lutego 2022. Ułatwieniem dla zarządów jest broszura pt. „Wytyczne  dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022” oraz wzory druków do przeprowadzenia zebrań. Krajowy Zarząd PZD  wydrukował także na swój koszt zawiadomienia na walne zebrania  dla każdego członka PZD w formie kartki pocztowej.

Do dnia 6 kwietnia 2022 roku odbyło się 215 zebrań (4,67%),. Okręgi oceniły, że dotychczasowe zebrania były dobrze przygotowane, przebiegły bez problemów i spełniły zadania statutowe.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że Zgodnie z treścią § 59 ust. 2 Statutu PZD wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2022 r. Odstępstwa od tego terminu, dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą okręgowego zarządu wyrażoną w formie uchwały.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 181

Wczoraj 190

W tygodniu 933

W miesiącu 3477

Wszystkich 410032

Kubik-Rubik Joomla! Extensions