Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Korzystając z okresu poluzowania obostrzeń czasu pandemii, Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwołał swoje pierwsze  , „normalne zebranie. O długiej przerwie było duże wydarzenie dla działkowej społeczności. Zarząd Ogrodu przygotowuje na nie sprawozdanie z pracy w minionym roku, a działkowcy ustalają plan pracy na rok kolejny. Miniony, 2021 był rokiem trudnym ze względu na pandemię. Koronawirus nie ominął także członków zarządu. Pozostali, zdrowi członkowie musieli przejmować zadania dotkniętych chorobą.

Mimo tych kłopotów, plan pracy został zrealizowany w 95%. Pod głosowanie poddane zostały sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zarządu ogrodu. Obydwa działkowcy przyjęli jednogłośnie. Podobnie, bez zastrzeżeń zaaprobowano do realizacji plan pacy na bieżący rok.  

Frekwencja na naszym zebraniu nie była niestety duża. Cieszy natomiast fakt, że obrady przebiegły w konstruktywnej atmosferze. Duża satysfakcją dla Zarządu jest fakt, że działkowcy interesują się sprawami swojego ogrodu, chcą o nich dyskutować i wspólnie rozwiązywać problemy. Te najważniejsze jakie  dotykają wszystkie niemal ogrody w Polsce to wywóz odpadów z działek. Kolejne trudne sprawy dotyczą zniszczonych bram, rozjeżdżania alejek ogrodowych itp.

Zarząd R.O.D. „Granica” żałuje, że tylko mała część działkowców interesuje się sprawami swojego ogrodu. Jak widać, czasem łatwiej jest powtarzać „wyssane z palca” opinie niż dowiedzieć się u źródła co dzieje się w ogrodzie, jakie są źródła decyzji Zarządu.

Pewne jest, że wiadomości te nie powinny rozchodzić się na zasadzie „jedna pani drugiej powiedziała”! Zarząd R.O.D. Granica dziękuje tym wszystkim, którzy pomimo złej pogody przybyli na zebranie i czynnie w nim uczestniczyli.

Podziękowania należą się także tym, którzy w ciągu całego roku wspomagają nas swoją pracą i uwagami (czy to słusznymi czy nie) bo taka aktywność oznacza, że po prostu żyją sprawami swojego ogrodu.      

T. Napiórkowska

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 185

Wczoraj 190

W tygodniu 937

W miesiącu 3481

Wszystkich 410036

Kubik-Rubik Joomla! Extensions