Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Po dość nietypowej zimie nadeszła kalendarzowa wiosna. Okres wiosenny kojarzy się wszystkim nierozerwalnie z nadzieją na nowy urodzaj, ciepło i atmosferę sprzyjającą szczęściu. Zjawisko to dotyczy nie tylko przyrody, gdyż działkowcom kojarzy się ono z okresem sprawozdawczym w rodzinnych ogrodach działkowych. Jest to swoiste podsumowanie minionego roku, rozliczenie się z przeszłością oraz przyjęcie przez walne zebranie członków planów i ich zabezpieczenia finansowego na rok 2022.

Wymaga to od zarządów ROD przygotowania, oceny przez komisje rewizyjne oraz przygotowanie szczegółowych uchwał pod obrady walnych zebrań. Kampania sprawozdawcza dotyczy wszystkich szczebli

struktury stowarzyszenia ogrodowego PZD – od ogrodu, przez okręg, do jednostki krajowej włącznie. Mamy nadzieję, że pewne złagodzenie obostrzeń sanitarnych pozwoli nam w tym roku na bardziej płynne przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej.

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD, wiele walnych zebrań w ogrodach już się odbyło, a pozostałe mają się zakończyć do 15 maja br. Liczymy na aktywy udział działkowców w zebraniach, bowiem to działkowcy są podmiotem i decydentem w najważniejszych sprawach dotyczących każdego ogrodu. Przy tej okazji jawi się sposobność, aby podziękować działkowcom, działaczom społecznym struktur, samorządom gmin i każdemu, kto w sposób wymierny przyczynia się do rozwoju ogrodów działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe stanowią dzisiaj cenny kapitał, zgromadzony na przestrzeni niemal 200 lat. Taki bowiem jubileusz będzie obchodzony w ROD Powstańców Wielkopolskich w Koźminie, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Na przestrzeni historii, rozmaicie kształtowała się rola ogrodów działkowych – zawsze były one jednak wsparciem – materialnym oraz dającym możliwość poprawy zdrowotności – dla grup społecznych nie najwyżej zasobnych. Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe, co pokazały doświadczenia w okresie pandemii, nabrały tym bardziej znaczenia społecznego. Stały się azylem dla rodzin do wypoczynku w kontakcie z przyrodą, z zachowaniem kryteriów sanitarnych.

Dzisiaj zarysowują się również i inne czynniki, które sugerują powrót do pierwotnego charakteru ogrodu i przywrócenia właściwej roli działki, wykorzystywanej dla celów produkcyjnych, zdrowotnych, wypoczynkowych – rugując jednocześnie naleciałości powstałe w okresie transformacji, które szkodzą idei ogrodów działkowych (wykorzystanie altan do zamieszkiwania).

Z wyżej wymienionych względów, kładzie się nacisk w polityce PZD na konsekwentne wdrażanie programów dotyczących poprawy klimatu, ekologii, ochrony zasobów wodnych, zdrowego powietrza, bioróżnorodności, bezpieczeństwa i ich rozwoju, stwarzających większą dostępność dla mieszkańców gmin, na terenach których te ogrody funkcjonują.

Aby jednak osiągnąć te zamierzone cele, niezbędna jest systemowa pomoc gmin. Tak dzieje się w wielu województwach, powiatach i gminach całego kraju. Nasz szczeciński okręg w tej dziedzinie, poza Stargardem, Świnoujściem, Nowogardem, Myśliborzem, nie może pochwalić się taką pomocą na miarę potrzeb i kierunków rozwojowych ogrodów. Ogrody działkowe są obiektami użyteczności publicznej, są wpisane w zadania gmin. Są również podstawy prawne ku temu, aby taka pomoc mogła być udzielana w formie dotacji. Potrzebny jest jednak system i dobra wola decydentów.

Ubiegły rok przebiegał pod hasłem 40-lecia PZD oraz 75-lecia ogrodnictwa na ziemiach Pomorza Zachodniego. Związek jest spadkobiercą bogatych tradycji wypracowanych na przestrzeni lat. Dzięki silnej organizacji pozarządowej udało się zachować ogrody, stworzyć warunki do ich rozwoju i obronić je przed różnymi pomysłami zmierzającymi do ich likwidacji.

Do pełni szczęścia potrzebny jest nie zawsze w pełni uregulowany status ogrodów, na których uwłaszczyły się przedsiębiorstwa: Unikon, PKP, Selfa, w wyniku czego trudno jest dzisiaj rozwiązywać problem, a często cierpią na tym działkowcy.

I tak oto z wiosną rodzi się nadzieja, że trudne sprawy uda się rozwiązać. Do tego potrzebny jest pokój, zdrowie i powrót do normalnego życia.

Mamy nadzieję, że nasze „RODos” będą się rozwijać jak wiosenne kwiaty.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions