Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada zgodnie z zaproponowanym i przyjętym porządkiem dziennym, który został zaakceptowany jednomyślnie.

Obrady rozpoczęły się powitaniem członków OR oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zaawizowano przybycie na zaproszenie gościa około godz. 13 tej.

Po wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Wprowadzenia do pierwszego punktu tj. sprawozdania z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu w roku 2021 dokonał prezes Okręgu podkreślając trudności realizacji zaplanowanych przedsięwzięć z powodu pandemii, do których zaliczył:

- pracę komisji problemowych i kolegiów prezesów zarządów ROD,

- szkoleń działkowców i członków organów,

- kontaktów roboczych z samorządami gmin i podległymi ROD,

- pracę SSI

- prowadzoną działalność inwestycyjno-remontową

Wszystkie materiały członkowie OR otrzymali i były prezentowane wizualnie.

Sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej oraz OFK za 2021r. a także preliminarz na rok 2022 przedstawiła p. Wilmowicz - główna księgowa Okręgu.

Ocenę sprawozdań i preliminarza przedstawił p. Eugeniusz Rabuski - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz wnioskami o i ich zatwierdzenie przez OR.

Temat merytoryczny dot. komunikacji wewnątrz związkowej, opracowany przez p. Andżelikę Domin (z powodu jej nieobecności) zreferował dyrektor Biura Okręgu.

Referat w sprawie perspektyw i konieczność dalszego rozwoju OFK w Okręgu przedstawiła p. Kazimiera Wadowska 0 członek OZ w imieniu zespołu powołanego do opracowania analizy.

Około godz. 13 tej przybył zaproszony Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego p. Zygmunt Dziewguć, którego powitano owacyjnie. Prezes Okręgu dziękując za zaszczycenie swoją obecnością podkreślił zasługi gościa dla PZD w okresie walki o ustawę o ROD i pomoc w transporcie delegacji Okręgu biorących udział w Kongresach i manifestacjach w Warszawie.

Gościa uhonorowano Odznaką za Zasługi dla PZD, Medalem 40-lecia PZD Bene Meritus, nadanych przez Prezesa PZD oraz pamiątkową statuetką 40 lecia PZD i 75 lecia polskich ogrodów działkowych na Pomorzu Zachodnim, których wcześniej z wielu przyczyn nie udawało się wręczyć uhonorowanemu.

Po serdecznych słowach podziękowania i poparcia idei ogrodnictwa działkowego, prowadzonego przez PZD, na prośbę o pomoc w zorganizowaniu roboczego spotkania z Urzędem Marszałkowskim i przedstawicielami Sejmiku, w sprawie objęcia systemową pomocą ROD w województwie, Gość zadeklarował, iż podejmuje się takiej misji po pisemnym sprecyzowaniu merytorycznym oczekiwań PZD od tych dwóch organów władzy w województwie, co zostało przyjęte oklaskami.

Gość przedstawił również swój pogląd na aktualną sytuację w Kraju i potrzeby odpowiednich działań z naszej strony.

W toku dyskusji zgłoszone zostały postulaty w sprawie udoskonalenia programu DGCS PZD System w zakresie możliwości łatwiejszego dostępu działkowców do informacji o bieżących zobowiązaniach, co oferują konkurencyjne programy. 

Podniesiona została potrzeba przeszkolenia, tych członków zarządów, którzy mają problemy z obsługą komputera.

Po dyskusji i przedstawieniu sytuacji ogólnej w Związku z uwzględnieniem Okręgu przyjęte w głosowaniu zostały uchwały zaproponowane przez komisję uchwał i wniosków, Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok oraz uchwalono preliminarze finansowe na 2022 rok, przyjęto ponadto uchwały w sprawie doskonalenia komunikacji wewnętrznej i dalszego rozwoju OFK oraz apel dot. pomocy dla Ukrainy (tutaj). Po wyczerpaniu porządku posiedzenia obrady zamknięto.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 181

Wczoraj 190

W tygodniu 933

W miesiącu 3477

Wszystkich 410032

Kubik-Rubik Joomla! Extensions