Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców uciekających przed wojną chcących ochronić życie swoje i swoich rodzin, znalazło się w naszym kraju.

Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD  oraz działkowcy w różnych rejonach kraju natychmiast po przekroczeniu granicy Polski przez pierwszych uchodźców podjęły działania na by udzielić im pomocy. Krajowy Zarząd PZD uważa, że wszystkie te działania podejmowane spontanicznie oraz wypływające z dobrego serca są słuszne i potrzebne.

Krajowy Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, zarządom ROD i Okręgowym Zarządom za inicjatywę i zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Tego typu działania dobrze świadczą o całym Związku, który w swojej ponad 40-letniej historii zawsze miał na celu służenie ludziom w rożnych dziedzinach - w żywnościowej, integracyjnej, wychowawczej. Obecnie niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, wpisuje się w podstawowe statutowe cele Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dalszą pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególnie we współpracy z samorządami i pozarządowymi organizacjami pomocowymi. W przypadku ROD współpraca z samorządami jest konieczna ze względu na potrzebę koordynacji działań pomocowych, tak aby były skuteczne i niosły rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd PZD uważa, że najważniejszym wsparciem, jakiego może udzielić Związek uchodźcom jest wykorzystanie  domów działkowca w ROD na miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe na ich zakwaterowanie. Ponadto bardzo istotnym działaniem może być też przekazywanie środków finansowych – w miarę skromnych możliwości – na konta organizacji charytatywnych wspierających zarówno uchodźców, jak i tych obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju.  

Krajowy Zarząd PZD będzie na bieżąco zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje o akcjach pomocowych podejmowanych przez ROD, Okręgi oraz samych działkowców, którzy nie pozostają obojętni wobec tragedii milionów dzieci, kobiet, osób starszych opuszczających swój kraj z powodu działań wojennych.

Krajowy Zarząd PZD uważa obecnie za niezbędne, by skutecznie pomagać uchodźcom z Ukrainy uwzględniając ich potrzeby. Dlatego KZ PZD zwraca się do wszystkich działkowców o udzielanie pomocy w miarę możliwości i reagowanie na akcje pomocowe organizowane przez struktury Związku, a także inne instytucje na Państwa terenie. W obliczu tragedii milionów obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.

 

 Krajowy Zarząd

 Polskiego Związku Działkowców

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions