Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zarówno nowi jak i „starzy” działkowcy są zobowiązani przestrzegać Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Obowiązuje on wszystkich użytkowników we wszystkich okręgach PZD.

Wielu działkowców już przygotowuje się do nowego sezonu, planując zakup nasion, roślin, nowych narzędzi. Planuje cięcie, przesadzanie, zabiegi ochrony roślin, montaż szklarni, tuneli, modernizacje altany i wiele innych prac.

Przystępując do działania należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. W przypadku m.in. sadzenia drzew i krzewów ozdobnych, w tym iglastych – słabo rosnących, należy zachować odpowiednie odległości od ogrodzenia. 

Odległość 1 m obowiązuje w przypadku:

- drzew ozdobnych, których wysokość nie przekracza 2 m

- krzewów iglastych słabo rosnących i płożących

- krzewów owocowych

- niskich pergoli, trejaży i podpór dla roślin pnących

- szklarni i tuneli foliowych (do wysokości 3 m).

Odległość  co  najmniej 2 m  w przypadku:

- drzew ozdobnych i iglaków – form słabo rosnących i płożących

- drzew i krzewów ozdobnych silnie rosnących, gdy ich wysokość nie przekracza 3 m.

- drzew owocowych słabo rosnących i karłowych.

- pergoli, trejaży i innych podpór dla roślin pnących, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 m.

Odległość  co  najmniej 3 m dla:

- moreli i krzewów leszczyny

- czereśni i orzechów włoskich szczepionych na podkładkach słabo rosnących.

Odległość  co  najmniej 5 m:

- czereśnie, orzech włoski.

Na granicy działki z sąsiadem – za jego pisemną zgodą -  można posadzić żywopłot, pod warunkiem, że jego wysokość nie przekroczy 1 m.

Zarząd ogrodu sprawuje nadzór nad zgodnym z Regulaminem ROD zagospodarowaniem działek.

 

J. Sielicka

Instruktor ogrodniczy

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions