Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Szczecin zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni w Polsce. 1-sze miejsce w kraju to Warszawa - powierzchnia miasta to -51724 ha. 2-gie miejsce w kraju - Kraków- powierzchnia miasta to – 32685ha. 3-cie miejsce w kraju – Szczecin - powierzchnia miasta to 30 055 ha. Szczecin posiada 405 000 mieszkańców  i zajmuje 7-me miejsce w Polsce. Według WHO / Światowa Organizacja Zdrowia/która zaleca 50 m2 zieleni powinno posiadać miasto na każdego mieszkańca. 405 000 mieszkańców x 50m2= 20 250 000 m2 czyli 2025 ha zieleni.

Główne miejsca zieleni miejskiej to Cmentarz Centralny 167 ha, Park Kasprowicza, Park Żeromskiego -25ha, Park Dendrologiczny Kownasa 15ha, + liczne skwery zieleni, nasadzenia uliczne to łącznie stanowi około 300 ha powierzchni zielonej.

 Wszystko to w zielonym Szczecinie za mało zieleni wg WHO- winno być 2025 ha.

Jeżeli uwzględnimy około 1250 ha powierzchni przeszło 80-ciu ROD w Szczecinie to znacząco zwiększamy zieleń w mieście i poprawiamy warunki bytowania mieszkańców.

ROD pełnią funkcje rekreacyjną, społeczną – miejsce spotkań osób starszych, edukacyjną, ekologiczna, profilaktyki zdrowia, produkcji zdrowej żywności itd.             

 Ekologiczne ogrody miejskie w znaczącej części zaspakajają potrzeby społeczności lokalnej w produkty warzyw, ziół, różnorodnych owoców. W korektach studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, winna być usankcjonowana stała obecność ogrodów działkowych w naszym mieście.

Lokalizacja Szczecina w rejonie trzech puszczy: Wkrzańskiej, Goleniowskiej i Bukowej oraz  Las Arkoński nie zabezpiecza dostatecznie przed smogiem.

Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy  jest to kierunek  walki ze zmianami klimatu i istniejącego smogu.

Śmierć pandemiczna zbiera żniwo w tylu krajach. Wcześniej zgony wywołane malarią i przytłaczająca większość zgonów wywołanych HIV oraz gruźlicą.

Kwestie klimatyczne w dużo większym stopniu przyciągają uwagę ludzi, ale wielu nie docenia wiedzy, którą trzeba posiadać, by zmierzyć się z całym zjawiskiem i spojrzeć na te sektory światowej gospodarki, które odpowiadają za największe emisje, a następnie znaleźć sposób na ich zmianę.

Jeśli nie patrzymy na różne źródła emisji i nie wkładamy większego wysiłku w walkę z tymi trudnymi problemami do zmiany, to tak naprawdę nawet nie zaczęliśmy tworzyć planu na walkę ze zmianami klimatu. A brak działań spowoduje, że stracimy kolejną dekadę, istotną z punktu widzenia innowacji.

Innowacje to długofalowy proces. I tylko one mogą przeciwdziałać najgroźniejszym skutkom zmian klimatu.                                              

Józef Romanowski  Szczecin 03-03-2021

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 48

Wczoraj 228

W tygodniu 1092

W miesiącu 3386

Wszystkich 321203

Kubik-Rubik Joomla! Extensions