Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Jak się potoczą wydarzenia związane z obostrzeniami sanitarnymi, na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  Krajowy Zarząd wydał wytyczne dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w 2021r. Wytyczne są jasne, czytelne i zwięzłe. Do walnych zebrań sprawozdawczych trzeba być gotowym jak najwcześniej. Nie należy zwlekać z przygotowaniem niezbędnych dokumentów    sprawozdawczych i planistycznych.

Jesteśmy po inwentaryzacji majątku ROD. Podsumowane są przychody i koszty roku sprawozdawczego. Ustalone są zobowiązania i należności. Teraz należy pomyśleć o strategii przygotowania i przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego.
Sprawozdanie z pracy zarządu ROD powinno być jasne, konkretne i nie przewlekle. Powinno odnieść się do roli Związku w walce o prawo i jego poprawną interpretację, zmierzającą do jak najlepszego zabezpieczenia interesu działkowców. Należy omówić pracę Zarządu ROD w roku sprawozdawczym z uwzględnieniem trudnych warunków w czasie pandemii. Omówić zamiany w składach osobowych Zarządu oraz członków i działkowców. Omówić osiągnięcia i zmiany w infrastrukturze ROD. Przedstawić problemy i możliwości ich rozwiązania. Przygotować sprawozdanie finansowe zgodnie z wytycznymi, plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2021r.
Uchwały zgodnie z wzorami załączonymi  do wytycznych.
Koszty mediów (śmieci, prąd i woda) omówić, przyjąć stosowne uchwały oraz wnioski zmierzające do ich obniżenia.
Opłatę ogrodową skalkulować wg. podanych przez Okręg wzorów, ujmując wszystkie koszty i prognozowane przychody. Nie wolno planować   niedoborów. W opłacie ogrodowej należy ująć koszty bieżącej konserwacji, obejmujące drobne roboty, by nie rozdrabniać Funduszu Rozwoju ROD, przeznaczonego na remonty i inwestycje. Korzystanie ze środków funduszu rozwoju pociąga konieczność zachowania odpowiednich procedur (wniosku, uchwały, zgłaszania do planu okręgowego, stosowanych rozliczeń) a są to roboty rzędu 7 - 10 tyś. złotych, na pilną naprawę składników infrastruktury. Zarówno sprawozdanie finansowe, jak również preliminarze, powinny być zaopiniowane przez Zarząd ROD oraz zbadane przez komisję rewizyjną ROD z odpowiednimi wnioskami. Dokumenty powinny być dostarczone niezwłocznie do Okręgu. Powodzenie w przeprowadzeniu walnego zebrania zależy od przemyślanego scenariusza,  przewodniczącego zebrania i członków komisji, a także koniecznością uaktualnienia składu zarządu i uzupełnienia delegata na Zjazd Okręgowy, jeżeli istnieje taka potrzeba. 
Dyscyplina, krótkie ale rzeczowe wystąpienia, dotyczące wyłącznie spraw, które leżą w kompetencji Walnego Zebrania ROD. 
I jak najwcześniej podjęte uchwały zależą od sprawnego prowadzenia i wcześniejszego jego przygotowania. Wymaga to wysiłku, ale się opłaca. Oby jak najszybciej zaistniały warunki pozwalające na przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych. Zadbajmy by pełną gotowość osiągnąć w najkrótszym, możliwym czasie! 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 35

Wczoraj 228

W tygodniu 1079

W miesiącu 3373

Wszystkich 321190

Kubik-Rubik Joomla! Extensions