Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. Posiedzenie odbywało się w trybie on-line. Po intensywnych pracach i konsultacjach Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 r. Ponadto przyjął również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2020 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2021 (szerzej na ten temat Komunikacie KZ z dnia 9 lutego 2021 r.).

Krajowy Zarząd PZD zajął się tematem realizacji zadań inwestycyjno-remontowych  w ROD w 2021 roku. W podjętej w tej sprawie uchwale  nr 22/2021 upoważnił zarządy ROD do występowania w bieżącym roku z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji z budżetów gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed  terminem wz/kd.

Krajowy Zarząd PZD po analizie sytuacji prawnej ROD, podjął uchwały w sprawie likwidacji części ROD i regulacji prawnych gruntów ROD. Uchwały dotyczyły ROD „Kolejarz w Chodzieży (Okręg w Pile) oraz ROD im. Konopnickiej w Bierutowie (Okręg we Wrocławiu). Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył także odwołania od uchwał okręgowych zarządów: w Legnicy - w sprawie ROD „40-lecia” w Legnicy oraz Toruńsko-Włocławskiego - w sprawie ROD „Kotwica” w Toruniu w obydwu przypadkach pozostawiając w mocy uchwały Okręgowych Zarządów PZD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją na temat wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Związku przygotowaną na postawie informacji z okręgów PZD. Po zapoznaniu się ze stopniem zaawansowania działań zwrócił uwagę na to, że ostatecznym terminem uruchomienia PPK dla podmiotów zatrudniających jest 23 kwietnia 2021 r., dlatego też stale będzie monitorował wykonanie obowiązku przez jednostki organizacyjne PZD.

W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD planuje zorganizowanie narady dla dyrektorów biur i prezesów okręgów PZD, dlatego podczas posiedzenia przedyskutowano ten temat i ustalono tematykę narady. Za najważniejsze sprawy, które należy niezwłocznie omówić z prezesami okręgów i dyrektorami biur uznano wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, w tym wytyczne do sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych dla ROD i Okręgów, inwestycje w ROD, działania PZD w sprawie opłat wodnych, propozycje PZD do nowelizacji ustawy śmieciowej oraz pracownicze plany kapitałowe. Kolejne narady, jakie są w planach Krajowego Zarządu to narada radców prawnych i dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. inwestycji. Narady zaplanowane są na marzec br.

Ponadto Krajowy Zarząd PZD zadecydował o udzieleniu wsparcia finansowego Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu na wyposażenie w sprzęt techniczny nowych Ośrodków Finansowo -Księgowych w Sanoku i Dębicy.

Na koniec posiedzenia powrócono do bardzo ważnego tematu dla ROD, jakim są działania w sprawie zwrotu zawyżonych opłat wodnych naliczanych rodzinnym ogrodom działkowym oraz stanowiska Wód Polskich. Krajowy Zarząd PZD przyjął pismo do Ministra Infrastruktury dotyczący tego problemu.

ZRS

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 40

Wczoraj 228

W tygodniu 1084

W miesiącu 3378

Wszystkich 321195

Kubik-Rubik Joomla! Extensions