Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W sierpniu 2020 roku ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż w 2019 roku /źródło GUS/. Wiele miast wprowadza obecnie podwyżki i to niemałe. A wraz z cenami rosną w różnych miejscach dzikie wysypiska, co daje się zauważyć i w rejonach ogrodów działkowych.

Wzrost opłat za odbiór śmieci uzasadniany był wzrostem cen paliwa o 40%, energii elektrycznej o 67% oraz płacy minimalnej o 25%, co nie do końca zgadza się z prawdą bo we wrześniu 2016 r cena paliwa – 4,30 zł/litr paliwa wzrosła do 4,45 zł/litr czyli o 3,5%.

Dotychczas uważało się, ze wystarczy raz na kilka lat podpisać umowę i sprawa jest załatwiona. Trzeba wykazać się innowacją i organizacją.

Po stronie rządu i administracji lokalnych jest zapewne dużo do naprawienia, pytanie tylko, co samorządy zrobiły, żeby w systemie pieniądze nie uciekały im do wykorzystujących sytuację firm?

Robi się podwyżki cen dla mieszkańców, ale czy muszą być one tak wysokie i czy wynikają one z uzasadnionych ekonomicznie stawek w firmach odbioru śmieci.  Czy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta bada zasadność stosowanych stawek i poziom ponoszonych kosztów eksploatacyjnych?.

Nie ma idealnego systemu dotychczas i trzeba wypracować własny system dla ogrodów działkowych i przedstawia się prostą propozycję:

W naturze nic nie znika - wrzuć śmieci do śmietnika

Segregacja śmieci jest bardzo ważna. Dzięki niej mniej szkodliwych odpadów trafia na wysypisko, a z odzyskanych surowców wytwarzane są nowe przedmioty. Segregując śmieci, wpływamy na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a tym samym dbamy o naszą planetę.

I.  Podstawowa propozycja to każda działka posiada cztery worki na: papier, szkło, plastik, resztki jedzenia

Trzy pierwsze papier, szkło, plastik – tzw. suche, jedynie resztki jedzenia wymagane jest częste /opróżnianie/ wymiana małego worka (np. przewiezienie do pojemnika w miejscu zamieszkania)

II. Etap

Zorganizowanie odbioru śmieci w ogrodzie

Do odbioru worków posegregowanych śmieci w wyznaczonych na terenie ogrodu punktach/ miejscach/ Zarząd ROD zorganizuje nadzór do odbioru, wyznaczy daty i godziny otwarcia odbioru  posegregowanych śmieci np. w soboty.

Punkt odbioru ogrodzony, zamykany a góra jest zabezpieczona siatką.

Istniejące punkty odbioru śmieci wyposażyć w maszt z kamerą, która rejestruje ewentualnych dzikich dostawców śmieci, oraz na maszcie umocować lampę solarną z czujnikiem ruchu i zmierzchu 100 LED do oświetlenia terenu po zmroku ułatwiając kontrolę i wspomaga do rejestracji kamerą.

Koszty obsługi odbioru śmieci w skali roku będą stosunkowo niskie w stosunku do kosztu odbioru śmieci niesegregowanych i z powodu naliczanych kar za brak segregacji np. dwie osoby po 600 zł miesięcznie na większych ogrodach.

W takiej sytuacji ROD ma kontrolę odbioru posegregowanych śmieci od działkowców, oraz ma  kontrolę i rejestrację faktycznej ilości odbioru śmieci  przez firmy świadczące usługi odbioru. Wyznaczone osoby do nadzoru ogrodu nad gospodarką śmieciami prowadzą dokumentację odbioru - która jest podstawą do wystawienia faktury za usługę odbioru śmieci i służy do kontroli otrzymanych faktur.

III. Sprawa zakupu worków na śmieci

Worki na śmieci 120 l zestaw do segregacji  100 szt. - 27,99 zł; 36,98 zł z dostawą

Dla zachęty i wprowadzenia  nowego systemu w ogrodzie dobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie kolorowych  worków dla poszczególnych rodzajów śmieci/ zakup worków przez Zarząd ROD – koszty obsługi/

Pozostają  sprawy techniczne ilość, wydawanie i systematyczny zakup, zabezpieczenie worków dla działkowców przez ustanowiony nadzór.

IV. Przy dobrze zorganizowanym nowym systemie osiągamy segregacje i obniżymy poważnie koszty za wywóz śmieci.

Pozostaje jeszcze wynegocjować i podpisać dobrze umowę na odbiór śmieci, co pozostaje do wykonania Zarządowi ROD.

Z informacją dobrze jest zapoznać się przed podpisaniem nowej umowy na odbiór śmieci na 2021r i przedyskutować w gronie Zarządu ROD.

Jest realna szansa na obniżenie gwałtownie rosnących kosztów odbioru śmieci. Proces trudny ale moim zdaniem konieczny do realizacji. Decyzja należy do Zarządu ROD.

inż. Józef Romanowski        

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 8

Wczoraj 104

W tygodniu 221

W miesiącu 2408

Wszystkich 306102

Kubik-Rubik Joomla! Extensions