Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP. 

NSA – Wody Polskie zawyżają opłaty ROD

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP.

Wg PZD wiele ROD obciążano opłatami, z których powinny być zwolnione lub przy zastosowaniu zawyżonych (kilkukrotnie) stawek. Dlatego biuro prawne PZD opracował na potrzeby ogrodów wzory odwołań od niekorzystnych decyzji. Przy udziale prawników z okręgów PZD ogrody skarżyły decyzje WP do wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzeczenia WSA były zróżnicowane. Część uznawała racje działkowców, część Wód Polskich.

 Od niekorzystnych wyroków PZD złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA.

NSA jednoznacznie stwierdził, że racja leży po stronie PZD. Stosowana przez WP wykładnia przepisów była błędna. Ogrody obciążano nienależnymi lub zawyżonymi opłatami.

Wyroki dotyczą indywidualnych spraw. Jednak wykładnia przyjęta przez NSA, który uznał argumentację PZD, powinna znaleźć zastosowanie w innych postępowaniach. Dlatego należy się spodziewać, że we wszystkich przypadkach, gdy WP stosowały niekorzystną dla ROD interpretację, działkowcy będą mogli ubiegać się o jej zmianę.

Co wynika z wyroków NSA?

- zasadniczo ROD powinny być obciążane za pobór wody wg zasad stosowanych do poboru wody dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw i gruntów.

Co wykładnia przyjęta przez NSA oznacza w praktyce?

- ROD pobierające wody powierzchniowe są zwolnione z opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód,

- ROD pobierające wody podziemne są zwolnione z opłaty stałej za korzystanie z wód, a podstawowa stawka opłaty zmiennej wyniesie 0,05 zł za m3 pobranej wody,

- opłaty, w części zawyżonej, powinny zostać zwrócone na rachunek ROD.

                                                                                                                           Krajowy Zarząd PZD

  Wyroki NSA znajdziesz tutaj:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CCE1CEB953

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C7DC11A569

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43DC636BA3

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 207

Wczoraj 242

W tygodniu 839

W miesiącu 839

Wszystkich 312520

Kubik-Rubik Joomla! Extensions