Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Funkcjonujące już oraz tworzone nowe ośrodki finansowo księgowe w okręgach, mają jeden podstawowy cel – usprawnić obsługę finansowo księgową ROD.

Ośrodki są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale są jednocześnie jednostkami samofinansującymi się. Oznacza to, że nie pracują dla zysku lecz dla poprawy efektywności obsługi ogrodu. 

Poprawę obsługi księgowej należy postrzegać w wielu aspektach.

Rozłożenie kosztów stałych funkcjonowania OFK na większą ilość obsługiwanych pomiotów, siłą rzeczy przynosi wymierny efekt ekonomiczny. Ośrodek musi być konkurencyjny w stosunku do każdej innej formy obsługi księgowej ROD.

Zatrudnianie w ośrodku wysokokwalifikowanych księgowych, z określonym doświadczeniem, jest gwarancją poprawy jakości obsługi we wszystkich dziedzinach.

OFK w okręgach prowadzone są w oparciu o jednolite przepisy związkowe, stąd ustrzegamy się przed popełnianiem błędów , które zdarzają się dość często przy obsłudze ROD w systemie rozproszonym, prowadzonym przez osoby o różnym przygotowaniu specjalistycznym.

OFK prowadzone są na bazie programu DGCS System, programu tworzonego na potrzeby PZD. System taki powoduje ujednolicenie obsługi, skrócenie czasu obsługi, systemową komplementarność w Związku oraz perfekcję w pełnym zabezpieczeniu obsługi, wymaganej przez instytucje zewnętrzne (ZUS, GUS, US).

Nie można zapominać także o aspektach organizacyjnych. Jeżeli udaje się powiązać funkcjonowanie OFK z terytorialną działalnością kolegiów prezesów zarządów ROD, to uzyskuje się wówczas dodatkowo walor organizacyjny – koncentrację. Pozwala to na potanienie obsługi i lepsze możliwości prowadzenia szkoleń.

Nie bez znaczenia dla ROD jest stabilizacja kosztów obsługi, przez odpowiednie, z wyprzedzeniem planowanie kosztów.

Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, ciążące na zarządach ROD, a zbiorami danych osobowych z natury rzeczy musi dysponować księgowość, w systemie rozproszonym stwarzają większe niebezpieczeństwo wejścia w konflikt z przepisami RODO, których skutki są dotkliwe. 

OFK, w tym aspekcie, ma pełną możliwość sprostania rygorystycznym przepisom, a zarazem  odciążenia w tym zakresie zarządów ROD.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie korzyści płynące z zawarcia umowy przez zarząd ROD z OFK, to podnoszone wszelkie inne „zalety” księgowych w ROD lub  zewnętrznych ośrodków pracujących na innych zasadach, w celach osiągnięcia zysków, są znikome i racjonalnie nieuzasadnione. 

Funkcjonowanie poza ośrodkiem stwarza wiele niekorzystnych zjawisk, co winno być brane pod uwagę jeżeli zarząd ROD, reprezentuje wyłącznie interesy działkowców ogrodu i swoje. Stąd zachodzi pilna potrzeba dokonania głębokiej analizy oraz podjęcia rozsądnej decyzji przez każdy zarząd ROD, który dzisiaj jeszcze znajduje się poza OFK.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 207

Wczoraj 242

W tygodniu 839

W miesiącu 839

Wszystkich 312520

Kubik-Rubik Joomla! Extensions