Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Ideą przyświecającą tworzeniu Kolegiów Prezesów było stworzenie dodatkowej struktury reprezentującej Związek i wykonującej pracę w każdym samorządzie lokalnym. Funkcjonowanie ogrodów działkowych, reprezentujących wspólny front, wspólne stanowiska i przedstawiając wspólne postulaty dobrze służy zwłaszcza  społeczności lokalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rola, jaką odgrywają istniejące i sprawnie funkcjonujące kolegia reprezentując wspólne interesy ROD na danym terenie – jest nieoceniona.

Podjęta w dniu 14 listopada 2017 r., uchwała nr 147/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, potwierdza słuszność ustanowienia tzw. samorządu działkowców w strukturach lokalnych, którzy znają najlepiej własne potrzeby służące rozwojowi ROD.

W dniu 30.07.2020 odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów powiatu Stargardu. Uczestniczyło w spotkaniu 13 Prezesów ROD oraz trzech przedstawicieli Miasta Stargardu:

Pani Joanna Tomczak - V-ce Starosta Powiatu

Pan Jerzy Makowski - Wójt Gminy Stargard

Pani Jolanta Kempista- Trembecka - V-ce Dyrektor Ochrony Środowiska

Okręgowy Zarząd PZD reprezentował I Wiceprezes Prezes Okręgu Pan Józef Romanowski oraz Pan Zbigniew Baran członek Okręgowego Zarządu

Zebranie prowadził przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Stanisław Grudziński, który powitał przybyłych gości i Prezesów ogrodów.

W czasie spotkania przyjęto formułę, że poszczególni Prezesi Zarządów ROD zaprezentowali swój ogród, informując o jego wielkości i położeniu, ilości działek, posiadanej infrastrukturze w ogrodzie oraz o największych problemach do rozwiązania.

Powtarzające się problemy najczęściej dotyczą:

• zamieszkiwania na działkach

• dyscyplina i porządek w ogrodzie 

• składowanie i odbiór śmieci

• wysokość opłaty za wodę, energię oraz śmieci

• odbiór eternitu z działek

• bezpieczeństwo w ogrodach

• pozyskiwanie środków na remonty i inwestycje oraz modernizacje sieci wodnej, elektrycznej itd.

Kolegia podobnie jak Rodzinne Ogrody Działkowe w coraz większym stopniu służą społeczności w zakresie ochrony i dbania o środowisko naturalne. Pożądanym efektem działalności kolegiów, jest uzyskanie głosu opiniotwórczego podczas obrad na  sesjach rad gmin, na których rozstrzygane są najistotniejsze kwestie społeczności lokalnych. Ich działalność może wpłynąć  również na zwiększenie dostępności i zaangażowania ROD dla realizacji programów obywatelskich. Występowanie jako jeden kolektyw reprezentujący wspólne interesy ma wiele zalet. Przede wszystkim dzięki takiemu podejściu urzędy będą miały bieżącą informacje o występujących potrzebach. 

Na zakończenie zebrania Wiceprezes Okręgu złożył  podziękowanie za przybycie na spotkanie przedstawicielom miasta Stargard, za dobra współpracę, za otrzymywane dotacje oraz złożył podziękowanie Panom Prezesom Zarządów ROD za wykonywaną codzienną pracę w trudnych warunkach, życząc satysfakcji z codziennej i odpowiedzialnej pracy. Ponadto, zwrócił się do władz miasta Stargardu, z apelem o pozyskanie nowych terenów pod ROD, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na działki i jest  brak wolnych działek w  ogrodach w Stargardzie.

Józef Romanowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 72

Wczoraj 126

W tygodniu 1136

W miesiącu 3175

Wszystkich 288772

Kubik-Rubik Joomla! Extensions