Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

16 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na posiedzeniu w systemie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięło 23 Członków oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu sesji i zatwierdzenie porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego. Sytuację w Związku z uwzględnieniem okręgu omówił jego prezes w oparciu o raport działania PZD w okresie dwóch miesięcy funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego, opracowany przez biuro Jednostki Krajowej, z przeprowadzonych badań wynika, że Związek dobrze radzi sobie w tej trudnej i nieznanej dotąd sytuacji.

Krajowy Zarząd PZD w porę podjął szereg dokumentów prawnych, które pozwoliły zapewnić ciągłość i bezpieczne funkcjonowanie ogrodów. Zmiana profili działania dotyczyła wszystkich dziedzin i szczebli organizacyjnych Związku.

Problematykę wykorzystania majątku PZD i realizację odnośnie uchwały Krajowego Zarządu omówił dyrektor biura okręgu wskazując na konieczność dalszego zbadania tematu i opracowania pełnego raportu w sprawie.

Zagadnienia efektywności zagospodarowania ROD przedstawił prezes okręgu podkreślając konieczność posiadania przez każdy ogród aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu jego znajomość i przestrzeganie na co dzień a także wykonania przez zarząd ROD zaleceń wynikających z powszechnego przeglądu ogrodów.

Okręgowa Rada po przedstawieniu przez główną księgową zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok i zbiorczego preliminarza ROD na 2020 rok oraz po zaopiniowaniu tych dokumentów przez Okręgowa Komisję Rewizyjną i postawione wnioski  przyjęła uchwałami wymienione dokumenty sprawozdawczo-planistyczne  okręgu.

W dyskusji głos zabrało 9 uczestników posiedzenia poruszając zagadnienia dotyczące wolnych działek, zwiększenia pracy zarządów ROD w dziedzinie wzajemnego współżycia działkowców, wznoszenia opłat ogrodowych, opieki nad zwierzętami, odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta. Najwięcej uwagi poświęcono tematowi walnych zebrań sprawozdawczych w okresie pandemii, formułując wnioski. Po omówieniu spraw różnych i przyjęciu uchwał zebranie zakończono.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 255

W tygodniu 257

W miesiącu 1340

Wszystkich 275627

Kubik-Rubik Joomla! Extensions