Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Przyjęcie przez Sejm RP w 2013 roku ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zostanie zapisane jako wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla ROD i rodzin działkowców.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku postawił pod znakiem zapytania dalszy los ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Próby konstruowania projektów nowych ustaw, przez różne opcje polityczne, nie wróżyły nic dobrego. Mogło dojść do sytuacji całkowitego paraliżu ogrodów działkowych.

Ten osiemnastomiesięczny okres niepewności i braku jasnej wizji, musiał wywołać akt samoobrony, w postaci powołania komitetu obywatelskiego i zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Projekt został społecznie zaakceptowany milionem podpisów. Była to siła, z którą nie sposób było się nie liczyć. Pomogły też wielkie manifestacje wojewódzkie i krajowa, nagłaśniające problem i przekonujące społeczeństwo do racji działkowców.

Ustawa była i jest wspólnym sukcesem całej struktury Polskiego Związku Działkowców.

Po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP pod ustawą o ROD, mogliśmy odetchnąć z

ulgą.

Pięć lat obowiązywania ustawy to droga ciągłych zmian i wdrażania w życie przepisów ustawy. Okres ten zaowocował wyraźną integracją całego naszego ruchu społecznego.

Ustawa o ROD zagwarantowała byt i rangę ogrodów działkowych, stworzyła podstawę do stabilizacji i prowadzenia polityki rozwojowej, dała możliwość regulacji prawnych i nadrabiania błędów przeszłości. Ustawa dała również impuls do tworzenia nowych projektów przyszłego rozwoju społecznego i technicznego ogrodów działkowych. Umocowała wyraźnie pozycję ogrodów w konfiguracji samorządów lokalnych. Dała wreszcie poczucie dobrze spełnionego obowiązku PZD wobec ogrodów, w postaci myśli, inicjatyw i konkretnego kształtu projektu ustawy o ROD, opartej o znajomość realiów funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Był to więc sukces na miarę historyczną.

Czy nam nic nie grozi? Niestety nie!

Zagrożenia występują pod różną postacią. Związek musi nieustannie czuwać i reagować na każdy przejaw zagrożenia. Podłoże zagrożeń bywa wielorakie, między innymi

sprawy roszczeniowe, którymi nękane są ogrody i Związek, ale także próby zmian polityki przestrzennej wobec ogrodów występujące u niektórych samorządów miast.

Doskwiera też brak skoordynowanej polityki pomocy dla ogrodów rodzinnych wspierającej rozwój i eliminującej niepożądane zjawiska w ogrodach (zamieszkiwanie).

W aktualnej sytuacji Okręgowy zarząd wyraża uczucie pełnej satysfakcji z dokonanych osiągnięć przez Związek, ale jednocześnie apeluje do każdego działkowca i członków jego rodziny o baczne przyglądanie się rozwojowi sytuacji, reagowania w porę na najmniejsze choćby zagrożenia, przy ścisłej współpracy ze społeczeństwem i samorządami gmin, w kierunku umacniania pozycji ogrodów oraz respektowania dobrego prawa zawartego w ustawie o ROD.

Apelujemy o aktywność w obronie ustawy, każdego ogrodu i każdej działki, by następnym pokoleniom przekazać ogrody silne i stale rozwijające się, w interesie wspólnym nas działkowców i społeczeństwa.

Apelujemy o pobudzanie wrażliwości społecznej działkowców i dążenie do szerszego spojrzenia na ogrody, nie tylko przez pryzmat swojej działki i altany.

Jak wykorzystamy dotychczasowe zdobycze, zależy od nas wszystkich. Warto o tym dyskutować w nadchodzącym roku 2019 i w czasie czekającej nas kampanii sprawozdawczo wyborczej w ogrodach.

Prezes Okręgu PZD 

w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

Sekretarz Okręgu PZD

w Szczecinie

Roman Krempski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 252

Wczoraj 346

W tygodniu 1305

W miesiącu 1305

Wszystkich 267566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions